Witamy w Wydawnictwie
Akademia Medycyny


Właścicielem witryny i czasopism: Geriatria, Farmacja Współczesna i Anestezjologia i Ratownictwo jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.
 
Wydawnictwo Akademia Medycyny jest wydawcą czasopism edukacyjno –naukowych : Geriatria, Farmacja Współczesna, Anestezjologia i Ratownictwo. Sukcesywnie indeksowane są w: Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Coprenicus oraz rejestrowane są w bazie Polska Bibliografia Lekarska (GBL).  Ponadto w naszej ofercie wydawniczej znajdą Państwo: książki, wydania specjalne, suplementy, reprinty, rozprawy doktorskie, prace habilitacyjne, monografie.
 
Publikacje zamieszczone w czasopismach oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).
 
Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
 
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.
 
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny

KRD