Anestezjologia i Ratownictwo

Najnowsze wydanie
  • Nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu hipotermii przypadkowej – analiza symulowanych działań zespołów ratownictwa medycznego
   Wojciech Biela, Arkadiusz Stasicki, Anna Debudaj, Rafał Bobiński, Tomasz Ilczak

 PDF 


  • Występowanie nagłego zatrzymania krążenia w warunkach pozaszpitalnych i skuteczność działań ratowniczych w powiecie nowosądeckim i nowotarskim
   Marek Duda

 PDF 


  • Teletransmisja EKG z perspektywy zespołów ratownictwa medycznego
   Magdalena Żurowska-Wolak, Tomasz Ilczak

 PDF 


  • Charakterystyka obrażeń ofiar wypadków motocyklowych ze szczególnym uwzględnieniem obrażeń czaszkowomózgowych
   Piotr Rzeźniczek, Czesław Żaba

 PDF 


  • Przegląd zdarzeń medycznych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zaopatrywanych przez personel Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej
   Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki

 PDF 


  • Usefulness of medical apps in the nursing care of the patient with a life-threatening condition – a case study
   Paweł Więch, Monika Witek, Dariusz Bazaliński, Paweł Januszewicz

 PDF 


  • Zastosowanie oksykodonu/naloksonu w terapii leczenia bólu u pacjenta ze szpiczakiem plazmocytowym
   Katarzyna Kotwica-Mojzych, Aneta Szudy-Szczyrek, Dariusz Jawniak, Mariusz Mojzych, Marek Hus

 PDF 


  • Przemijające niedokrwienie mózgu. Część I. Aspekty praktyczne
   Natalia Andrzejewska, Natalia Dworek, Magdalena Roszak, Radosław Kaźmierski

 PDF 


  • Optymalizacja układu krążenia w okresie okołooperacyjnym
   Marcin Ligowski, Paweł Sobczyński, Krzysztof Kusza

 PDF 


  • Aspekty praktyczne badania ultrasonograficznego w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich kończyny dolnej u chorego w stanie krytycznym
   Jacek Wadełek

 PDF 


  • Postępowanie anestezjologiczne w złamaniach bliższego odcinka kości udowej u pacjentów w wieku podeszłym
   Paweł Pietraszek

 PDF 


  • Wpływ operacji bariatrycznych na farmakokinetykę leków
   Joanna Porażka, Arkadiusz Spychała, Dawid Murawa, Edmund Grześkowiak, Edyta Szałek

 PDF 


  • Tramadol czy oksykodon w leczeniu bólu pooperacyjnego
   Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek

 PDF 


  • Oksykodon z naloksonem – skuteczność leczenia bólu i jakość życia u pacjentów z chorobą nowotworową
   Edyta Szałek

 PDF 

AiR Okladka 4_2016

Ogłoszenie
MICE - informacja
O czasopismie

 

Anestezjologia i Ratownictwo – Anaesthesiology and Rescue Medicine jest kwartalnikiem ukazującym się od czerwca 2007 roku. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8) oraz Index Copernicus (6,30), otrzymało honorowy patronat European Board and Section of Anaesthesiology, European Union of Medical Specialists.

Nowe ujęcie problematyki związanej z anestezjologią i ratownictwem pozwala nam na tworzenie nowoczesnego, dynamicznego czasopisma, które śledzi zmiany zachodzące w tych środowiskach, informuje o osiągnięciach naukowych w dziedzinie anestezjologii i ratownictwa oraz ukazuje aktualną sytuację środowiska w Polsce i na świecie.

Podjęliśmy szereg działań mających na celu wprowadzenie czasopisma na fora dyskusyjne (nasz kwartalnik polecany jest przez: Polanest – największy polski portal praktyków-anestezjologów i ratowników medycznych, konsultanta krajowego, portal medyczno-prawniczy Abacus, Nysora – New York School of Anaesthesiology). Międzynarodowy skład Rady Programowej pozwala nam na przedstawianie problemów współczesnej anestezjologii i ratownictwa nie tylko z perspektywy polskiej, ale również w kontekście ”the worldwide family of anaesthesiologists”. Czasopismo predestynuje do miana płaszczyzny wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych dla anestezjologów z Europy Środkowo-Wschodniej (część publikacji oraz wszystkie streszczenia zamieszczane w kwartalniku prac publikujemy w języku angielskim).

Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie naszego pisma, słowa zachęty, sugestie, podpowiedzi. Dziękujemy Państwu, że jesteście, ze swoją pracowitością, zainteresowaniami, wątpliwościami i wielkim sercem dla ludzi, zwłaszcza chorych i słabych, kimś, dla kogo chcemy być przydatni i kogo chcemy wspierać w codziennej pracy. Dziękujemy Autorom, którzy znajdują czas, siły i zapał, i swoją wiedzą i przemyśleniami chcą dzielić się z całym środowiskiem, Recenzentom, którzy nie odmawiają życzliwej pomocy, Koleżankom i Kolegom z Rady Naukowej – za odwagę wspierania jeszcze nieznanego, dopiero rozwijającego się pisma. Gdyby chcieli Państwo zamieścić na naszych łamach swoje artykuły lub w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć we współtworzeniu naszego czasopisma – czujcie się Państwo serdecznie zaproszeni.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja