Anestezjologia i Ratownictwo

Najnowsze wydanie
 • Wpływ zastosowania asystenta resuscytacji na jakość uciskania klatki piersiowej. Badanie pilotażowe
  Mahdi Al-Jeabory, Wojciech Wieczorek, Halla Kaminska, Klaudiusz Nadolny, Jerzy R. Ladny, Lukasz Szarpak

 PDF 


 • Porównanie dwóch technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez pielęgniarki. Badanie randomizowane, krzyżowe, symulacyjne
  Wojciech Wieczorek, Olivier Robak, Michael Frass, Jacek Smereka, Halla Kaminska, Lukasz Szarpak, Lukasz Czyzewski, Klaudiusz Nadolny, Jerzy R. Ladny

 PDF 


 • Ocena porównawcza wpływu kształcenia studentów V roku medycyny (kierunku lekarskiego) metodą klasyczną oraz symulacyjną na skuteczność leczenia ostrego bólu pourazowego w symulacji medycznej
  Michał Stasiowski, Grzegorz Majzel, Małgorzata Perlak, Małgorzata Pięta, Ewa Niewiadomska, Marek Bogusz, Bartłomiej Możdżyński, Izabela Szumera, Anna Missir, Seweryn Król, Jadwiga Chynał, Lech Krawczyk

 PDF 


 • Zastosowanie leczenia skojarzonego oksykodon/nalokson u pacjenta z bólem nowotworowym – opis przypadku
  Magdalena Cisło, Magdalena Skórzewska, Łukasz Kwietniewski, Piotr Kozłowski

 PDF 


 • Triage, a diagnostyka obrazowa poszkodowanych – opis przypadku
  Gustaw Wójcik, Krzysztof Sokołowski

 PDF 


 • Alternatywne drogi postępowania ratunkowego wobec ciężarnej z rozległym oparzeniem ciała przy udziale HEMS – opis przypadku
  Przemysław Pomianek, Michał Słomian, Dariusz Tatarowski, Michał Werner, Tomasz Derkowski

 PDF 


 • Nowe spojrzenie na wentylację mechaniczną dziecka w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
  Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Agnieszka Pietrzak, Jowita Rosada-Kurasińska

 PDF 


 • Postępowanie w urazach czaszkowo-mózgowych
  Jerzy Tyrak

 PDF 


 • Czy istnieje neuroregeneracja w ośrodkowym układzie nerwowym?
  Jacek M. Kwiecień

 PDF 


 • Płynoterapia w urazach ośrodkowego układu nerwowego
  Wojciech Dąbrowski, Ziemowit Rzecki, Edyta Wilczyńska

 PDF 


 • Wyzwania postępowania przeciwkrzepliwego u pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek wymagających ciągłego leczenia nerkozastępczego w oddziale intensywnej terapii
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Przedszpitalna farmakoterapia ostrych zespołów wieńcowych – porównanie najnowszych zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (z marca 2017 r.) i wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (z października 2015 r.)
  Tomasz Kłosiewicz, Wojciech Telec, Marek Dąbrowski, Agata Dąbrowska, Magdalena Telec, Jerzy Robert Ładny, Łukasz Szarpak

 PDF 


 • Przemoc wobec dzieci. Czy zespół ratownictwa medycznego może rozpoznać zagrożone dziecko?
  Damian Wantuch, Seweryn Stopa, Dominika Piękoś, Dorota Ozga, Marek Wojtaszek

 PDF 

AiR Okladka 4_2016

O czasopismie

 

Anestezjologia i Ratownictwo jest czasopismem recenzowanym zgodnie z zasadą „peer-review”, publikującym prace oryginalne we wszystkich aspektach dotyczące znieczulenia ogólnego, regionalnego, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji, bólu a także technologii medycznych i ich zastosowania. Jednocześnie, pomimo że tematyka czasopisma przede wszystkim ogniskuje się na zagadnieniach klinicznych, jest ono także otwarte na publikacje naukowe z zakresu medycyny doświadczalnej i nauk podstawowych związanych z anestezjologią i intensywna terapią, jeśli autorzy wykażą związek takiego doniesienia z medycyną kliniczną. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje także prace poglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w wybranym zagadnieniu. Komitet redakcyjny dopuszcza również publikację prac poglądowych nadesłanych w innym trybie, jeśli będą one charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i dydaktycznym. Zamieszczane są też aktualne zalecenia i wytyczne towarzystw naukowych i ich sekcji w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny bólu oraz resuscytacji. Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (81,66 pkt), Polskiej Bibliografii Lekarskiej i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo ukazuje się od 2007 roku, działa pod zaszczytnym patronatem European Board and Section of Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja