Anestezjologia i Ratownictwo

Najnowsze wydanie
 • The final battle. What more can we do to be victorious with cardiac arrest? Preliminary data
  Marek Dabrowski, Tomasz Klosiewicz, Maciej Sip, Radoslaw Zalewski, Agata Dabrowska, Wojciech Wieczorek, Andrzej Rut, Michał Mandecki, Karol Bielski, Jerzy Robert Ladny, Lukasz Szarpak

 

PDF

 


 

 • Comparison of Macintosh and Intubrite laryngoscopes for endotracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation. A prospective, randomized, crossover simulation study
  Lukasz Szarpak, Agnieszka Madziala, Wojciech Wieczorek, Halla Kaminska, Oliver Robak, Michael Frass, Jerzy Robert Ladny, Jacek Smereka

 

PDF

 


 

 • Tomografia komputerowa całego ciała (WBCT) w diagnostyce pacjentów po urazach – analiza ciężkości obrażeń
  Wojciech Wierzchołowski, Wojciech Świtała, Agnieszka Cymba

 

PDF

 


 

 • Niezamierzone śródoperacyjne wychłodzenie – wstępna analiza wyników jednego ośrodka
  Jakub Gąsiorek, Aleksandra Celban, Bartłomiej Kołodziejczyk, Łukasz Nowotka, Łukasz J. Krzych

 

PDF

 


 

 • Tapentadol – co powinniśmy wiedzieć o nowym leku przeciwbólowym z III stopnia drabiny analgetycznej – opis przypadków
  Małgorzata Malec-Milewska

 

PDF

 


 

 • Optymalny czas włączenia terapii nerkozastępczej w intensywnej terapii – stan aktualnej wiedzy
  Agnieszka Wiórek, Łukasz J. Krzych

 

PDF

 


 

 • Antykoagulacja cytrynianowa podczas ciągłej terapii nerkozastępczej
  Agnieszka Kośka, Romuald Lango

 

PDF

 


 

 • Trudna intubacja a wziewna indukcja znieczulenia sewofluranem
  Waldemar Machała, Nek Noori

 

PDF

 


 

 • Postępy w wentylacji mechanicznej 2017-2018
  Miłosz Jankowski

 

PDF

 


 

 • Kiedy włączyć terapię antybiotykami?
  Urszula Zielińska-Borkowska, Katarzyna Wieczorek

 

PDF

 


 

 • Znieczulenie w ambulatorium – postępy
  Wojciech Smykiewicz

 

PDF

 


 

 • Znieczulenie ogólne (ZO) dzieci – aktualne zasady postępowania
  Jowita Rosada-Kurasińska, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Marta Rumiejowska, Małgorzata Grześkowiak

 

PDF

 


 

 • Uśmierzanie ostrego bólu – state of art 2018
  Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska, Wojciech Serednicki, Jarosław Woroń

 

PDF

 


 

 • Benzodiazepiny w praktyce zespołów ratownictwa medycznego w Polsce – mechanizm działania, zastosowanie
  Mateusz Putowski, Anna Kozub

 

PDF

 


 

 • Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej
  Milena Osińska, Edyta Rysiak, Piotr Worona, Magdalena Donejko, Renata Zaręba

 

PDF

AiR Okladka 4_2016

AiR Okladka 4_2016
O czasopismie

Anestezjologia i Ratownictwo jest czasopismem recenzowanym zgodnie z zasadą „peer-review”, publikującym prace oryginalne we wszystkich aspektach dotyczące znieczulenia ogólnego, regionalnego, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji, bólu a także technologii medycznych i ich zastosowania. Jednocześnie, pomimo że tematyka czasopisma przede wszystkim ogniskuje się na zagadnieniach klinicznych, jest ono także otwarte na publikacje naukowe z zakresu medycyny doświadczalnej i nauk podstawowych związanych z anestezjologią i intensywna terapią, jeśli autorzy wykażą związek takiego doniesienia z medycyną kliniczną. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje także prace poglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w wybranym zagadnieniu. Komitet redakcyjny dopuszcza również publikację prac poglądowych nadesłanych w innym trybie, jeśli będą one charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i dydaktycznym. Zamieszczane są też aktualne zalecenia i wytyczne towarzystw naukowych i ich sekcji w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny bólu oraz resuscytacji. Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (81,66 pkt), Polskiej Bibliografii Lekarskiej i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo ukazuje się od 2007 roku, działa pod zaszczytnym patronatem European Board and Section of Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja

Some content here depending on data type