Anestezjologia i Ratownictwo

Najnowsze wydanie
  • The final battle. What more can we do to be victorious with cardiac arrest? Preliminary data
   Marek Dabrowski, Tomasz Klosiewicz, Maciej Sip, Radoslaw Zalewski, Agata Dabrowska, Wojciech Wieczorek, Andrzej Rut, Michał Mandecki, Karol Bielski, Jerzy Robert Ladny, Lukasz Szarpak

 

 PDF 

 


 

  • Comparison of Macintosh and Intubrite laryngoscopes for endotracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation. A prospective, randomized, crossover simulation study
   Lukasz Szarpak, Agnieszka Madziala, Wojciech Wieczorek, Halla Kaminska, Oliver Robak, Michael Frass, Jerzy Robert Ladny, Jacek Smereka

 

 PDF 

 


 

  • Tomografia komputerowa całego ciała (WBCT) w diagnostyce pacjentów po urazach – analiza ciężkości obrażeń
   Wojciech Wierzchołowski, Wojciech Świtała, Agnieszka Cymba

 

 PDF 

 


 

  • Niezamierzone śródoperacyjne wychłodzenie – wstępna analiza wyników jednego ośrodka
   Jakub Gąsiorek, Aleksandra Celban, Bartłomiej Kołodziejczyk, Łukasz Nowotka, Łukasz J. Krzych

 

 PDF 

 


 

  • Tapentadol – co powinniśmy wiedzieć o nowym leku przeciwbólowym z III stopnia drabiny analgetycznej – opis przypadków
   Małgorzata Malec-Milewska

 

 PDF 

 


 

  • Optymalny czas włączenia terapii nerkozastępczej w intensywnej terapii – stan aktualnej wiedzy
   Agnieszka Wiórek, Łukasz J. Krzych

 

 PDF 

 


 

  • Antykoagulacja cytrynianowa podczas ciągłej terapii nerkozastępczej
   Agnieszka Kośka, Romuald Lango

 

 PDF 

 


 

  • Trudna intubacja a wziewna indukcja znieczulenia sewofluranem
   Waldemar Machała, Nek Noori

 

 PDF 

 


 

  • Postępy w wentylacji mechanicznej 2017-2018
   Miłosz Jankowski

 

 PDF 

 


 

  • Kiedy włączyć terapię antybiotykami?
   Urszula Zielińska-Borkowska, Katarzyna Wieczorek

 

 PDF 

 


 

  • Znieczulenie w ambulatorium – postępy
   Wojciech Smykiewicz

 

 PDF 

 


 

  • Znieczulenie ogólne (ZO) dzieci – aktualne zasady postępowania
   Jowita Rosada-Kurasińska, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Marta Rumiejowska, Małgorzata Grześkowiak

 

 PDF 

 


 

  • Uśmierzanie ostrego bólu – state of art 2018
   Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska, Wojciech Serednicki, Jarosław Woroń

 

 PDF 

 


 

  • Benzodiazepiny w praktyce zespołów ratownictwa medycznego w Polsce – mechanizm działania, zastosowanie
   Mateusz Putowski, Anna Kozub

 

 PDF 

 


 

  • Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej
   Edyta Rysiak, Ewelina Bogdańska, Piotr Worona, Magdalena Donejko, Renata Zaręba, Martyna Bogdańska

 

 PDF 

AiR Okladka 4_2016

AiR Okladka 4_2016
O czasopismie

Anestezjologia i Ratownictwo jest czasopismem recenzowanym zgodnie z zasadą „peer-review”, publikującym prace oryginalne we wszystkich aspektach dotyczące znieczulenia ogólnego, regionalnego, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji, bólu a także technologii medycznych i ich zastosowania. Jednocześnie, pomimo że tematyka czasopisma przede wszystkim ogniskuje się na zagadnieniach klinicznych, jest ono także otwarte na publikacje naukowe z zakresu medycyny doświadczalnej i nauk podstawowych związanych z anestezjologią i intensywna terapią, jeśli autorzy wykażą związek takiego doniesienia z medycyną kliniczną. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje także prace poglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w wybranym zagadnieniu. Komitet redakcyjny dopuszcza również publikację prac poglądowych nadesłanych w innym trybie, jeśli będą one charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i dydaktycznym. Zamieszczane są też aktualne zalecenia i wytyczne towarzystw naukowych i ich sekcji w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny bólu oraz resuscytacji. Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (81,66 pkt), Polskiej Bibliografii Lekarskiej i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo ukazuje się od 2007 roku, działa pod zaszczytnym patronatem European Board and Section of Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja

Some content here depending on data type