Anestezjologia i Ratownictwo

Najnowsze wydanie
 • Wpływ zastosowania asystenta resuscytacji na jakość uciskania klatki piersiowej. Badanie pilotażowe
  Mahdi Al-Jeabory, Wojciech Wieczorek, Halla Kaminska, Klaudiusz Nadolny, Jerzy R. Ladny, Lukasz Szarpak

 PDF 


 • Porównanie dwóch technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez pielęgniarki. Badanie randomizowane, krzyżowe, symulacyjne
  Wojciech Wieczorek, Olivier Robak, Michael Frass, Jacek Smereka, Halla Kaminska, Lukasz Szarpak, Lukasz Czyzewski, Klaudiusz Nadolny, Jerzy R. Ladny

 PDF 


 • Ocena porównawcza wpływu kształcenia studentów V roku medycyny (kierunku lekarskiego) metodą klasyczną oraz symulacyjną na skuteczność leczenia ostrego bólu pourazowego w symulacji medycznej
  Michał Stasiowski, Grzegorz Majzel, Małgorzata Perlak, Małgorzata Pięta, Ewa Niewiadomska, Marek Bogusz, Bartłomiej Możdżyński, Izabela Szumera, Anna Missir, Seweryn Król, Jadwiga Chynał, Lech Krawczyk

 PDF 


 • Zastosowanie leczenia skojarzonego oksykodon/nalokson u pacjenta z bólem nowotworowym – opis przypadku
  Magdalena Cisło, Magdalena Skórzewska, Łukasz Kwietniewski, Piotr Kozłowski

 PDF 


 • Triage, a diagnostyka obrazowa poszkodowanych – opis przypadku
  Gustaw Wójcik, Krzysztof Sokołowski

 PDF 


 • Alternatywne drogi postępowania ratunkowego wobec ciężarnej z rozległym oparzeniem ciała przy udziale HEMS – opis przypadku
  Przemysław Pomianek, Michał Słomian, Dariusz Tatarowski, Michał Werner, Tomasz Derkowski

 PDF 


 • Nowe spojrzenie na wentylację mechaniczną dziecka w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
  Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Agnieszka Pietrzak, Jowita Rosada-Kurasińska

 PDF 


 • Postępowanie w urazach czaszkowo-mózgowych
  Jerzy Tyrak

 PDF 


 • Czy istnieje neuroregeneracja w ośrodkowym układzie nerwowym?
  Jacek M. Kwiecień

 PDF 


 • Płynoterapia w urazach ośrodkowego układu nerwowego
  Wojciech Dąbrowski, Ziemowit Rzecki, Edyta Wilczyńska

 PDF 


 • Wyzwania postępowania przeciwkrzepliwego u pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek wymagających ciągłego leczenia nerkozastępczego w oddziale intensywnej terapii
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Przedszpitalna farmakoterapia ostrych zespołów wieńcowych – porównanie najnowszych zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (z marca 2017 r.) i wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (z października 2015 r.)
  Tomasz Kłosiewicz, Wojciech Telec, Marek Dąbrowski, Agata Dąbrowska, Magdalena Telec, Jerzy Robert Ładny, Łukasz Szarpak

 PDF 


 • Przemoc wobec dzieci. Czy zespół ratownictwa medycznego może rozpoznać zagrożone dziecko?
  Damian Wantuch, Seweryn Stopa, Dominika Piękoś, Dorota Ozga, Marek Wojtaszek

 PDF 

AiR Okladka 4_2016

O czasopismie

 

Anestezjologia i Ratownictwo – Anaesthesiology and Rescue Medicine jest kwartalnikiem ukazującym się od czerwca 2007 roku. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8) oraz Index Copernicus (6,30), otrzymało honorowy patronat European Board and Section of Anaesthesiology, European Union of Medical Specialists.

Nowe ujęcie problematyki związanej z anestezjologią i ratownictwem pozwala nam na tworzenie nowoczesnego, dynamicznego czasopisma, które śledzi zmiany zachodzące w tych środowiskach, informuje o osiągnięciach naukowych w dziedzinie anestezjologii i ratownictwa oraz ukazuje aktualną sytuację środowiska w Polsce i na świecie.

Podjęliśmy szereg działań mających na celu wprowadzenie czasopisma na fora dyskusyjne (nasz kwartalnik polecany jest przez: Polanest – największy polski portal praktyków-anestezjologów i ratowników medycznych, konsultanta krajowego, portal medyczno-prawniczy Abacus, Nysora – New York School of Anaesthesiology). Międzynarodowy skład Rady Programowej pozwala nam na przedstawianie problemów współczesnej anestezjologii i ratownictwa nie tylko z perspektywy polskiej, ale również w kontekście ”the worldwide family of anaesthesiologists”. Czasopismo predestynuje do miana płaszczyzny wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych dla anestezjologów z Europy Środkowo-Wschodniej (część publikacji oraz wszystkie streszczenia zamieszczane w kwartalniku prac publikujemy w języku angielskim).

Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie naszego pisma, słowa zachęty, sugestie, podpowiedzi. Dziękujemy Państwu, że jesteście, ze swoją pracowitością, zainteresowaniami, wątpliwościami i wielkim sercem dla ludzi, zwłaszcza chorych i słabych, kimś, dla kogo chcemy być przydatni i kogo chcemy wspierać w codziennej pracy. Dziękujemy Autorom, którzy znajdują czas, siły i zapał, i swoją wiedzą i przemyśleniami chcą dzielić się z całym środowiskiem, Recenzentom, którzy nie odmawiają życzliwej pomocy, Koleżankom i Kolegom z Rady Naukowej – za odwagę wspierania jeszcze nieznanego, dopiero rozwijającego się pisma. Gdyby chcieli Państwo zamieścić na naszych łamach swoje artykuły lub w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć we współtworzeniu naszego czasopisma – czujcie się Państwo serdecznie zaproszeni.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja