Anestezjologia i Ratownictwo

Najnowsze wydanie
 • Ból ostry pooperacyjny – jak postępować z chorym na nowotwór
  Edyta Kotlińska-Hasiec, Edyta Wilczyńska, Rafał Rutyna

 PDF 


 • Okołooperacyjne monitorowanie funkcji ośrodkowego układu nerwowego
  Michał Kowalczyk

 PDF 


 • Procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym po urazie
  Jacek M. Kwiecień

 PDF 


 • Should basic emergency medical teams be dispatched more often than specialized emergency medical teams to patients with impaired ventilation and suspected bronchial asthma?
  Klaudiusz Nadolny, Maciej Sterliński, Arkadiusz Niczyporuk, Wojciech Wieczorek, Robert Gałązkowski, Daniel Ślęzak, Łukasz Szarpak, Jerzy Robert Ładny

 PDF 


 • Działania zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów z rozpoznanym ostrym zespołem wieńcowym
  Dawid Obłój, Jakub Zalewski, Izabela Wróblewska

 PDF 


 • Wentylacja oszczędzająca płuca – poszukiwać idealnego parametru, czy stosować techniki pozaustrojowe?
  Konstanty Szułdrzyński

 PDF 


 • Niedodma płuc w praktyce anestezjologicznej Część II. Zapobieganie i leczenie
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Role of nursing care of patient with Gaucher disease, with implanted venous access port – a case study
  Paweł Więch, Karolina Suchy, Dariusz Bazaliński, Monika Binkowska-Bury

 PDF 


 • Znamiona śmierci a odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych przez zespół „P”
  Dariusz Zawadzki, Piotr Arkuszewski, Agnieszka Kołacińska, Stanisław Ostrowski

 PDF 


 • Ocena wiarygodności testów identyfikujących trudności podczas intubowania tchawicy
  Paweł Andruszkiewicz, Mateusz Zawadka, Aleksandra Serwin, Paweł Powęska, Ilona Kowalik

 PDF 


 • Wpływ płynoterapii na krzepnięcie i fibrynolizę
  Piotr F. Czempik

 PDF 


 • Haemodynamic and respiratory response to the paravertebral injection of 0.5% ropivacaine and 0.5% bupivacaine
  Grzegorz Hura, Hanna Misiołek, Adam Krakus, Jacek Karpe, Marek Grochla, Piotr Knapik

 PDF 


 • Jak wentylować pacjentów ze strukturalnymi uszkodzeniami płuc – przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i chorobami śródmiąższowymi?
  Miłosz Jankowski

 PDF 


 • Stosowanie leków przeciwbólowych w Zespołach Podstawowych Ratownictwa Medycznego – doniesienie wstępne
  Jerzy Kiszka, Dorota Ozga, Stanisław Szela, Jerzy Wordliczek

 PDF 


 • Stabilność hemodynamiczna podczas intubacji dotchawiczej bez zastosowania środków zwiotczających mięśnie szkieletowe
  Urszula Kościuczuk, Andrzej Siemiątkowski, Paulina Świrydo, Agnieszka Mijalska, Dominik Andrzej Panasiuk, Anna Bohdanowicz, Ewa Rozenbajgier

 PDF 


 • ECMO jako metoda ogrzewania pozaustrojowego w ciężkiej hipotermii – opis przypadku
  Weronika Sikora, Anna Jędruszczak, Monika Klimek, Marlena Kot, Joanna Knap, Krzysztof Olszewski

 PDF 

AiR Okladka 4_2016

O czasopismie

 

Anestezjologia i Ratownictwo – Anaesthesiology and Rescue Medicine jest kwartalnikiem ukazującym się od czerwca 2007 roku. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8) oraz Index Copernicus (6,30), otrzymało honorowy patronat European Board and Section of Anaesthesiology, European Union of Medical Specialists.

Nowe ujęcie problematyki związanej z anestezjologią i ratownictwem pozwala nam na tworzenie nowoczesnego, dynamicznego czasopisma, które śledzi zmiany zachodzące w tych środowiskach, informuje o osiągnięciach naukowych w dziedzinie anestezjologii i ratownictwa oraz ukazuje aktualną sytuację środowiska w Polsce i na świecie.

Podjęliśmy szereg działań mających na celu wprowadzenie czasopisma na fora dyskusyjne (nasz kwartalnik polecany jest przez: Polanest – największy polski portal praktyków-anestezjologów i ratowników medycznych, konsultanta krajowego, portal medyczno-prawniczy Abacus, Nysora – New York School of Anaesthesiology). Międzynarodowy skład Rady Programowej pozwala nam na przedstawianie problemów współczesnej anestezjologii i ratownictwa nie tylko z perspektywy polskiej, ale również w kontekście ”the worldwide family of anaesthesiologists”. Czasopismo predestynuje do miana płaszczyzny wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych dla anestezjologów z Europy Środkowo-Wschodniej (część publikacji oraz wszystkie streszczenia zamieszczane w kwartalniku prac publikujemy w języku angielskim).

Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie naszego pisma, słowa zachęty, sugestie, podpowiedzi. Dziękujemy Państwu, że jesteście, ze swoją pracowitością, zainteresowaniami, wątpliwościami i wielkim sercem dla ludzi, zwłaszcza chorych i słabych, kimś, dla kogo chcemy być przydatni i kogo chcemy wspierać w codziennej pracy. Dziękujemy Autorom, którzy znajdują czas, siły i zapał, i swoją wiedzą i przemyśleniami chcą dzielić się z całym środowiskiem, Recenzentom, którzy nie odmawiają życzliwej pomocy, Koleżankom i Kolegom z Rady Naukowej – za odwagę wspierania jeszcze nieznanego, dopiero rozwijającego się pisma. Gdyby chcieli Państwo zamieścić na naszych łamach swoje artykuły lub w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć we współtworzeniu naszego czasopisma – czujcie się Państwo serdecznie zaproszeni.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja