Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Rola farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia w kontekście ochrony zdrowia publicznego
  Magdalena Bogdan, Damian Świeczkowski, Urszula Religioni

 PDF 


 • Zmiany przypominające ziarniniaka naczyniowego w obrębie narządu paznokciowego stóp jako rzadkie powikłanie leczenia izotretynoiną – opis przypadku
  Andrzej Kazimierz Jaworek, Anna Wojas-Pelc

 PDF 


 • Opieka farmaceuty nad pacjentem w terapii bólu nowotworowego. Badanie pilotażowe
  Anna Kostrzewa-Itrych, Małgorzata Chmielewska, Tomasz Kostrzewa, Tomasz Hermanowski

 PDF 


 • Wpływ milnacipranu na stężenie TNFα i IL-6 w surowicy krwi szczurów poddanych działaniu łagodnego przewlekłego stresu
  Katarzyna Manikowska, Joanna Graff, Przemysław Ł. Mikołajczak

 

 PDF 


 • Kwasy omega-3 w terapii hipertriglicerydemii w monoterapii lub w skojarzeniu ze statynami
  Magda Mazurek, Michał Czerewaty, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik

 PDF 


 • Stosowanie leków fototoksycznych i fotoalergicznych a fotoprotekcja u osób starszych
  Agnieszka Neumann-Podczaska, Sylwia Kropińska, Tomasz Trzmiel, Mariola Pawlaczyk

 PDF 


 • Ocena właściwości hydrożeli termowrażliwych z błękitem metylenowym w aspekcie potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej
  Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Anika Mielewczyk

 PDF 


 • Mometazon i desloratydyna w farmakoterapii alergicznego nieżytu nosa
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Lit we współczesnej medycynie
  Halina Szymczyk, Izabela Zakrocka, Zofia Danilczuk

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny