Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
  • Ocena potencjału przeciwutleniającego zielonej herbaty z dodatkiem miodu i cukru
   Sylwia Sady, Maria Sielicka, Tomasz Pawłowski

 PDF 


  • Wyzwanie współczesnego farmaceuty. „Big Data” – nowe spojrzenie na „stare” dane
   Mikołaj Mizera, Maciej Ostrowicz, Judyta Cielecka-Piontek

 PDF 


  • Farmacja i pomoc medyczna w Etiopii
   Anna Stachowiak

 PDF 


  • Powikłania sercowo-naczyniowe leczenia onkologicznego
   Katarzyna Korzeniowska, Artur Cieślewicz, Jerzy Jankowski, Dominika Neumann, Anna Jabłecka

 

 PDF 


  • Czynniki wpływające na dostępność biologiczną lewotyroksyny
   Magdalena Olejniczak-Rabinek

 PDF 


  • Bedakwilina i delamanid – nowe leki w leczeniu gruźlicy wielolekoopornej
   Adrianna Dadej, Szymon Tomczak, Marianna Zając, Anna Jelińska

 PDF 


  • Wpływ związków rtęci na organizm człowieka
   Karolina Kot, Danuta Kosik-Bogacka, Natalia Łanocha-Arendarczyk, Żaneta Ciosek

 PDF 


  • Magnez – pierwiastek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu
   Halina Szymczyk

 PDF 


  • Metotreksat – skuteczne i bezpieczne podanie leku w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów
   Edyta Szałek

 PDF 


  • Reakcje paradoksalne po jednorazowym zażyciu środków nasennych – opisy dwóch przypadków
   Magdalena Pawlaczyk, Katarzyna Korzeniowsk

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny