Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Optymalizacja i walidacja metody HPLC w celu oznaczenia amlodypiny w osoczu pacjentów po gastrektomii – badanie pilotażowe
  Hanna Urjasz, Agnieszka Karbownik, Edyta Szałek, Dawid Murawa, Karol Połom, Bogna Fiszer, Edmund Grześkowiak

 PDF 


 • Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej – istotny problem terapeutyczny w onkologii
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Aksytynib – lek bezpieczny czy nie?
  Agnieszka Szczecińska, Agnieszka Karbownik

 PDF 


 • Lean management w gospodarce lekami w polskich szpitalach
  Karolina Owczarczak, Tomasz Hermanowski, Małgorzata Chmielewska

 

 PDF 


 • Cukrzyca posteroidowa i jej leczenie
  Bartosz Kopeć, Mateusz Sikora, Tomasz Sroczyński, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik

 PDF 


 • Przegląd wybranych terapii w leczeniu cukrzycy typu 2, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na metabolizm kostny inhibitorów DPP-4
  Mateusz Sikora, Bartosz Kopeć, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik

 PDF 


 • Badania kliniczne w populacji pediatrycznej
  Anna Łuczak, Magda Magiera, Edyta Szałek

 PDF 


 • Lizaty bakteryjne – skuteczna immunostymulacja
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Kandydoza jamy ustnej po wieloletnim stosowaniu glikokortykosteroidu wziewnego – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Mariola Pawlaczyk

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny