Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Metoda HPLC do szybkiego oznaczenia lewofloksacyny w płynnych postaciach leku
  Andrzej Czyrski

 PDF 


 • Badania reologiczne i analiza tekstury termowrażliwych hydrożeli dopochwowych z chlorowodorkiem benzydaminy
  Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Katarzyna Ancukiewicz, Piotr Gadziński, Dorota Wagner, Wojciech Białas

 PDF 


 • Środki znieczulające miejscowo
  Marek Makuła, Danuta Szkutnik-Fiedler

 PDF 


 • Obecne i nowe możliwości terapii przeciwpłytkowej
  Mateusz Sikora, Bartosz Kopeć, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik

 

 PDF 


 • Doustne leki przeciwkrzepliwe w profilaktyce wtórnej u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi
  Bartosz Kopeć, Mateusz Sikora, Tomasz Sroczyński, Andrzej Pawlik

 PDF 


 • Aspekt ekonomiczny związany z leczeniem działań niepożądanych wynikających ze stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych
  Adam Kazberuk, Ewelina Bogdańska, Diana Wyszyńska, Ilona Zaręba, Edyta Rysiak

 PDF 


 • Znaczenie mikroRNA jako potencjalnych markerów genetycznych w diagnostyce i terapii zaburzeń neurokognitywnych
  Aniela Zubek, Katarzyna Manikowska

 PDF 


 • ASA – działanie kardioprotekcyjne
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Odbarwienie włosów jako powikłanie leczenia sunitynibem – opis przypadku
  Katarzyna Sobańska, Zuzanna Synowiec, Rodryg Ramlau, Edmund Grześkowiak

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny