Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Validation and modifi cation of HPLC method for monitoring acetaminophen plasma concentrations in patients with chronic pancreatitis
  Mohamed Abouzid, Hanna Urjasz, Magdalena Siepsiak-Połom, Krystian Adrych, Edyta Szałek

 PDF 


 • Czy stężenie neopteryny różni się u pacjentów z zawałem STEMI i NSTEMI?
  Katarzyna Korzeniowska, Artur Cieślewicz, Ewa Kaźmierczak, Ewa Chmara, Jerzy Jankowski, Jadwiga Kowal, Anna Jabłecka

 PDF 


 • Resekcje żołądka – ujęcie historyczne
  Joanna Porażka

 PDF 


 • Znaczenie mukoadhezji w technologii farmaceutycznej. Część I. Opis zjawiska oraz techniki stosowane do jego oceny
  Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Agnieszka Snela, Piotr Gadziński, Katarzyna Ancukiewicz

 

 PDF 


 • Znaczenie komunikacji farmaceuty z pacjentem w terapii bólu nowotworowego
  Małgorzata Chmielewska, Anna Kostrzewa-Itrych, Tomasz Kostrzewa, Tomasz Hermanowski

 PDF 


 • Miód Manuka i jego zastosowanie w medycynie
  Mateusz Czajkowski, Katarzyna Czajkowska, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Marcin Matuszewski, Wojciech Połom, Roman Nowicki

 PDF 


 • Leczenie bólu pooperacyjnego w urologii
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Przerost dziąseł po fenytoinie – opis przypadku
  Magdalena Pawlaczyk, Katarzyna Korzeniowska

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny