Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
  • Korzystanie z lecznictwa uzdrowiskowego przez osoby starsze w Polsce – wyniki badania PolSenior
   Aleksandra Szybalska, Katarzyna Broczek, Przemysław Ślusarczyk, Ewa Kozdroń, Piotr Błędowski, Jerzy Chudek, Małgorzata Mossakowska1

 PDF 


  • Problemy zdrowotne osób starszych korzystających z leczenia w szpitalu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju
   Włodzisław Kuliński, Agnieszka Nitera-Kowalik, Bernard Solecki

 PDF 


  • Ludzie młodzi o atrakcyjnooeci (ciała) współczesnego seniora
   Emilia Kramkowska

 PDF 


  • Bilans życiowy a potraumatyczny wzrost u osób starszych zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi – mediacyjna rola prężnooeci
   Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Zadworna-Cieślak

 PDF 


  • Efekty kształcenia na studiach lekarskich, pielęgniarskich i położniczych jako baza przygotowania pracowników medycznych do realizacji oewiadczeń zdrowotnych na rzecz osób w podeszłym wieku
   Mariola Głowacka, Paulina Zabielska, Robert Ślusarz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz

 PDF 


  • Starzenie się a terapia zajęciowa w ośrodkach dziennego pobytu
   Izabela Zacharska-Quaium, Agnieszka Gorzkowska

 PDF 


  • Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych
   Ludmiła Zając-Lamparska

 PDF 


  • Hipertonia ortostatyczna – łatwa do przeoczenia i nadal o niejasnym znaczeniu
   Wojciech Ficek, Andrzej Le

 PDF 


  • Ocena siły mięoeniowej ręki u osób w podeszłym wieku – znaczenie badania
   Agnieszka Skubiszewska, Katarzyna Broczek, Gabriela Olędzka

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów
Index Copernicus 2016 – 62,63 (6,38) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny