Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
  • Charakterystyka wybranych elementów sytuacji społeczno-zdrowotnej mieszkańców domów pomocy społecznej z uwzględnieniem występowania u nich objawów depresji
   Zofia Nowak-Kapusta, Grażyna Franek, Katarzyna Leszczyńska, Marta Ćmiel-Giergielewicz

 PDF 


  • Życie i funkcjonowanie kobiet w okresie przekwitania
   Agnieszka Bień, Ewa Rzońca, Małgorzata Pańczyk-Szeptuch

 PDF 


  • Nastrój słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jego korelaty
   Anna Leś, Monika Guszkowska, Ewa Kozdroń, Ewa Niedzielska, Joanna Piotrowska, Bartłomiej Krynicki

 PDF 


  • Wpływ wizerunku własnego ciała na objawy okołomenopauzalne u kobiet
   Grażyna Stadnicka, Grażyna J. Iwanowicz-Palus

 PDF 


  • Związek samooceny kobiet po 60 roku życia z budową, postawą ciała i aktywnoœcią fizyczną
   Krystyna Gawlik, Katarzyna Moczek, Diana Celebańska

 PDF 


  • Fizjoterapia w profilaktyce niepełnosprawności u osób w wieku podeszłym
   Włodzisław Kuliński

 PDF 


  • Ocena pacjentów opieki długoterminowej w zakresie występowania upadków oraz zagrożenia odleżynami związanych z ich stanem funkcjonalnym
   Dorota Pilch, Marlena Wojciechowska, Elżbieta Grochans, Joanna Owsianowska

 PDF 


  • Korelacja poziomu ciśnienia tętniczego z wynikami testów funkcji poznawczych u osób starszych. Wstępne wyniki badań Trenuj Swój Mózg
   Sławomir Kujawski, Agnieszka Kujawska, Natalia Sokołowska, Marcin Kożuchowski, Joanna Androsiuk-Perkowska, Remigiusz Sokołowski, Weronika Topka, Tomasz Aleksiewicz, Justyna Janowska, Wojciech Stemplowski, Mariusz Racinowski, Sylwia Ferenc, Katarzyna Mądra-Gackowska, Sylwia Płusa, Ewelina Romanowska, Emilia Główczewska-Siedlecka, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 


  • Ocena jakości życia i sprawności funkcjonalnej osób starszych hospitalizowanych w oddziałach ortopedycznych
   Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Irena Wrońska, Kornelia Kęziora-Kornatowska, Sylwia Stadnicka, Krzysztof Kuropatwa, Zofia Sienkiewicz, Dorota Kulina, Andrzej Zalewski, Klaudia Massalska

 PDF 


  • Zespół słaboœści a upadki u osób w wieku podeszłym – przegląd piśmiennictwa
   Anna Świtoń

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów
Index Copernicus 2016 – 62,63 (6,38) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny