Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
  • Jakość życia a zachowania zdrowotne słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW)
   Laura Piejko, Zbigniew Nowak

 PDF 


  • Brachyterapia HDR w leczeniu wczesnego raka prącia: opcja terapeutyczna łącząca zalecenia ekspertów i wybór pacjenta w podeszłym wieku. Opis przypadku
   Urszula Staszek-Szewczyk, Krystian Lichoń, Krzysztof Szewczyk, Katarzyna Konat

 PDF 


  • Społeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych u kresu życia
   Beata Tobiasz-Adamczyk

 PDF 


  • Wirtualna rzeczywistość w interwencjach poznawczych skierowanych do osób starszych oraz jej zastosowanie w oprogramowaniu treningowym GRADYS
   Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Wiłkość-Dębczyńska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Adam Wojciechowski, Łukasz Warchoł, Paweł Izdebski

 PDF 


  • Depresja jako ważny czynnik wpływający na aktywność fizyczną u pacjentów oddziału geriatrycznego
   Joanna Dudzińska-Griszek, Karolina Szuster, Tomasz Francuz, Jan Szewieczek

 PDF 


  • Sprawność umysłowa seniorów wg skali AMTS na przykładzie pacjentów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
   Mariola Głowacka, Kamila Mitura, Tomasz Kornatowski, Beata Haor, Paulina Zabielska, Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Beata Karakiewicz

 PDF 


  • Wydolność funkcjonalna seniorów w środowisku domowym wg skali NOSGER
   Mariola Głowacka, Iwona Brudzińska, Tomasz Kornatowski, Paulina Zabielska, Beata Haor, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz

 PDF 


  • Zastosowanie terapii skojarzonej indapamidem i lekiem z grupy ACEI w leczeniu nadciśnienia pierwotnego u pacjentów powyżej 75. roku życia
   Katarzyna Mądra-Gackowska, Marcin Gackowski, Emilia Główczewska-Siedlecka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marcin Koba

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów
Index Copernicus 2016 – 62,63 (6,38) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny