Geriatria

Current issue
 • The level of acceptance of the disease by seniors with cardiological diseases
  Ilona Mruk, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński

PDF


 • The effects of NeuroPlay training on cognitive performance in people over 65 – a pilot study
  Monika Wiłkość-Dębczyńska, Ludmiła Zając-Lamparska, Daria Kukuła, Anna Werońska

PDF


 • Treatment of non-cancer pain in elderly people
  Marcin Falkowski, Marcin Kujaciński, Paulina Trawka, Milena Kwietniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Adverse effects of clonidine – a case report and a review of the literature
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska

PDF


 • A patient with acute sinusinitis – a case report
  Jarosław Woroń

PDF


 • Patient with otitis media and atrial fibrillation – case report
  Jarosław Woroń

PDF


 • Furazidin-induced gastrointestinal adverse reactions – a case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny