Geriatria

Current issue
 • The significance of microbiota in healthy aging among the elderly population
  Mikołaj Młyński, Dariusz Kozłowski

PDF


 • HSP-70 protein – its clinical potential in the diagnosis and therapy of breast cancer
  Jakub Husejko, Maciej Pesta, Dominika Strzała, Olga Szeidl, Dorota Ratajczak, Justyna Ciesielska, Maja Kubiaczyk, Anna Pokrzywa, Kornelia Kędziora‑Kornatowska

PDF


 • Pharmacotherapy of pain in geriatric patients, risks resulting from pharmacotherapy
  Jarosław Woroń, Barbara Gryglewska, Jarosław Gupało, Radosław Tymiński, Magdalena Kocot-Kępska

PDF


 • Peripheral neuropathies in the elderly
  Piotr Tadeusz Oleksy, Maciej Tenderenda

PDF


 • Perindopril-induced cough – case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Jan Kaczmarek, Aleksandra Loda, Anna Nowakowska, Joanna Sobek, Zuzanna Bakun, Konrad Januchta

PDF


 • Acute kidney injury in elderly patient – case report and literature review
  Daniel Worobiej, Konrad Sułkowski, Jakub Kruszewski

PDF


 • Non-steroidal anti-inflammatory drug-induced enteropathy – a case of 93-year-old man
  Jakub Husejko, Justyna Ciesielska, Olga Szeidl, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny