Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Aktywność i sprawność fizyczna seniorów
  Aleksandra Nowak, Paulina Zawłocka, Anna Kowalczyk, Iwona Nowakowska

PDF


 • Niefarmakologiczna profilaktyka depresji u osób starszych – przegląd piśmiennictwa
  Joanna Koroza, Tomasz Kostka

PDF


 • Przewlekła choroba nerek jako schorzenie współistniejące u pacjentów z zaburzeniami rytmu
  Roman Załuska, Marcin Grabowski

PDF


 • Najnowsze wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc na rok 2019/2020 – GOLD 2019/2020 Część III. Nowa jednostka chorobowa – EVALI
  Sylwia Kałucka

PDF


 • Proces starzenia się a zmiany w składzie ciała ‒ niekorzystne fenotypy składu ciała
  Marika Murawiak, Roma Krzymińska-Siemaszko

PDF


 • Prozdrowotna aktywność fizyczna w warunkach domowych
  Wojciech Ratkowski, Grzegorz Raczak, Maria Ratkowska

PDF


 • Choroba Stilla o początku w wieku dorosłym ‒ patogeneza, diagnostyka i leczenie
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ryczałt 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 77,06 punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny