Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Cardiovascular consequences of thiamine deficiency in the elderly: the literature review
  Justyna Rohun, Krzysztof Młodziński, Mikołaj Młyński

PDF


 • Contrast-related acute kidney injury and its prevalence among the elderly – a systematic review
  Krzysztof Młodziński, Justyna Rohun, Mikołaj Młyński, Dariusz Kozłowski

PDF


 • Frailty and frailty syndrome – one of the causes and effects of cardiovascular diseases in the geriatric population
  Mikołaj Młyński, Krzysztof Młodziński, Justyna Rohun

PDF


 • Upadki i ich profilaktyka w populacji osób starszych
  Łukasz Magnuszewski, Zyta Beata Wojszel

PDF


 • Musicon i możliwości jego wykorzystania w aktywizacji osób starszych
  Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki, Kamil Laszuk, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Majaczenie u osób starszych – przyczyny, zapobieganie, diagnostyka i leczenie
  Marta Gorczyca

PDF


 • Edukacja na temat bólu przewlekłego u pacjentów w starszym wieku – niedoceniany czynnik
  Anna Paprocka-Lipińska, Beata Kosiba

PDF


 • Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem geriatrycznym z POChP
  Rena Wójcik, Julita Sirak, Natalia Kaleta

PDF


 • Liraglutide induced gastrointestinal disturbance – case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza, Iwona Andrys-Wawrzyniak, Anna Jabłecka

PDF


 • Krwawienie i niedokrwistość po zastosowaniu acenokumarolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska

PDF


Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny