Geriatria

Current issue
 • Prognosis in Late-Life Depressive Disorders Based on Prospective Study
  Leszek Bidzan, Tomasz Piasecki, Monika Bidzan-Wiącek, Jakub Grabowski

PDF


 • Sarcopenia in heart failure – pathogenesis and therapeutic possibilities
  Mirosław Charkiewicz, Agnieszka Kasiukiewicz, Aleksandra Wojszel, Zyta Beata Wojszel

PDF


 • Modern pharmacotherapy A.D.2023 – why, when and for whom to use… nebivolol – case study
  Marcin Barylski

PDF


 • Technology in gerontology. Possibilities of artificial intelligence on the example of chatbot GPT-4 and GPT-3.5
  Adam Bednorz

PDF


 • Hyponatremia – adverse effect of psychiatric treatment. Case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Anna Flotyńska-Adamczyk

PDF


 • Adverse effect of nintedanib in the treatment of interstitial lung disease in the course of systemic sclerosis
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska

PDF


 • Therapeutic drug monitoring of digoxin in elderly patient
  Zofia Zarzycka, Magdalena Kot

PDF

<


Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny