Geriatria

Current issue
 • Effects of cardiac rehabilitation in patients after myocardial infarction
  Ewelina Ślepko, Iwona Nowakowska, Aleksandra Nowak

PDF


 • Applications of physiotherapy and occupational therapy in the prevention and treatment
  of frailty syndrome

  Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik

PDF


 • Contemporary diabetes treatment – selected issues in the new guidelines
  of the Diabetes Poland

  Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

PDF


 • Hyperferritinaemia
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • The impact of COVID-19 on changing the health situation – selected issues
  Marcin Grabowski

PDF


 • Physical activity in people of retirement age
  Grzegorz Raczak, Wojciech Ratkowski

PDF


 • An effective antibiotic therapy in respiratory infections during the COVID-19 pandemic
  Edyta Szałek

PDF


 • Paracetamol-induced hepatotoxicity – case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ryczałt 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 77,06 punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny