• Słowo Wstępne

 PDF 

  


 

 • Nerves and anaesthesia: A physics perspective on medicine

 PDF 

  


 • Optymalny czas włączenia doustnego leczenia antykoagulacyjnego u pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu z migotaniem przedsionków
  The optimal timing of oral anticoagulation therapy initiation in ischemic stroke patients with atrial fibrillation

 PDF 

  


 • Przypadki pooperacyjnego majaczenia po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego w grupie chorych niskiego ryzyka
  Cases of postoperative delirium in low-risk patients after coronary artery bypass graft surgieries

 PDF 

  


 • Zastosowanie oksykodonu w leczeniu bólu pooperacyjnego u pacjentów  otyłych: porównanie z morfiną
  The comparison study of oxycodone and morphine for postoperative analgesia in morbidly obese patients

 PDF  

 


 • Czy dodatkowe monitorowanie parametrów oddechowych jest potrzebne podczas znieczulania małych dzieci nowoczesnym aparatem do  znieczulenia?
  Is any additional monitoring of respiratory parameters necessary when anaesthetizing young children with a modern anaesthesia machine?

 PDF 

  


 • Ocena pracy personelu medycznego w oddziale pooperacyjnym przez pacjentów po operacjach ortopedycznych
  Evaluation of medical staff work by orthopedic patients in Post Anaesthesia Care Unit

 PDF 

  


 • Problemy diagnostyczne i lecznicze u chorych z zapaleniami mózgu i rdzenia kręgowego
  Diagnostic and therapeutic challanges in patients with encephalitis and myelitis

 PDF 

  


 • Kliniczne zastosowanie opioidów w blokadach centralnych
  Clinical use of opioids in neuraxial blockades

 PDF 

  


 • Niedożywienie – implikacje dla farmakoterapii w Oddziale Intensywnej Terapii
  Malnutrition – implications for pharmacotherapy in the Intensive Care Unit

 PDF 

  


 • Terapia sekwencyjna w ostrym bólu pooperacyjnym, z zastosowaniem oksykodonu z naloksonem, w kontekście badań klinicznych
  Sequential therapy in acute postoperative pain, using oxycodone with naloxone, in the context of clinical trials

 PDF 

  


 • Metody przedoperacyjnej edukacji pacjenta w zakresie leczenia bólu pooperacyjnego – przegląd piśmiennictwa
  Methods of preoperative patient education in the treatment of postoperative pain –  literature review

 PDF