Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Charakterystyka i bezpieczeństwo stosowania dożylnych preparatów worykonazolu dostępnych na polskim rynku
  Katarzyna Dominiak, Marta Łyskawa, Katarzyna Dettlaff

PDF


 • Wpływ opioidów, substancji uspokajających oraz nasennych na funkcjonowanie seksualne człowieka
  Agnieszka Trojniak, Dawid Skaza, Krzysztof Jarowicz, Józef Haczyński

PDF


 • PMożliwości i zagrożenia wynikające z zastosowania terapii genowej jako metody dopingowej
  Natalia Denisewicz, Dominika Garguła, Piotr Skalski, Sara Kalisoras, Piotr Kawalec, Zofia Radek, Julia Zdyb

PDF


 • Martwicze zakażenie tkanek miękkich jako powikłanie stosowania ibuprofenu u dzieci chorujących na ospę wietrzną
  Miłosz Miedziaszczyk, Michał Siwek, Jacek Beutler, Anna Mania

PDF


 • Olaparyb – zastosowanie oraz badania kliniczne
  Sandra Pewińska

PDF


 • Miejsce kwasu acetylosalicylowego w leczeniu pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych – podsumowanie aktualnych wytycznych
  Maciej Kuśmierczyk, Małgorzata Kazberuk, Marcin Grabowski

PDF


 • Bezpieczeństwo stosowania inhibitorów pompy protonowej (IPP) u kobiet w ciąży
  Damian Szklanny, Agata Nowak, Oliwia Wilmańska, Konrad Lewandowski

PDF


 • Rola selektywnych modulatorów receptorów glikokortykosteroidowych w praktyce klinicznej
  Marcin Szczepanik, Oliwia Bochniak

PDF


 • Pochodne tiazolidynodionu. Efekty farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych
  Natalia Wierzbowska, Karolina Żurawska, Weronika Ossowska

PDF


Farmacja okładka_1_2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie czasopisma Farmacja Współczesna

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja Współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www. Maile prosimy kierować na adres: farmacja@akademiamedycyny.pl

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny