Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Paracetamol w postaci tabletki niepowlekanej i musującej – różnice i podobieństwa
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Najnowsze wytyczne w zakresie farmakoterapii niewydolności serca – część I
  Agnieszka Skotnicka, Anna Jabłecka

 PDF 


 • Wybrane interakcje leków przeciwnowotworowych i leków roślinnych
  Anna Łuczak, Magda Magiera, Miłosz Miedziaszczyk

 PDF 


 • Immunosupresyjne działanie opioidów
  Magdalena Nowak, Agnieszka Szczecińska, Joanna Porażka

 

 PDF 


 • Ustekinumab w leczeniu łuszczycy
  Katarzyna Pawlak, Anna Ziegler, Rafał Rudzik, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska

 PDF 


 • Układy samoemulgujące jako nośniki leków do stosowania doustnego
  Agnieszka Snela, Anna Froelich, Barbara Jadach, Tomasz Osmałek

 PDF 


 • Wybrane nowe możliwości terapii niewydolności serca – część I
  Filip Machaj, Jakub Rosik, Bartosz Szostak, Andrzej Pawlik

 PDF 


 • Porażenie nerwu twarzowego jako objaw neuroboreliozy – prezentacja dwóch przypadków
  Barbara Szpiech, Ewelina Gowin

PDF


 • Terapia monitorowana sorafenibem – opis przypadku
  oanna Stanisławiak-Rudowicz, Agnieszka Szczecińska, Dominika Barańska, Anna Stachowiak, Agnieszka Karbownik, Jerzy Kuczek, Edmund Grześkowiak, Edyta Szałek

PDF


 • Agranulocytoza po stosowaniu klozapiny – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Karolina Majewska, Magdalena Pawlaczyk

PDF


 • Dysfonia po aksytynibie – opis przypadku
  Zuzanna Synowiec, Katarzyna Sobańska, Piotr Tomczak, Rodryg Ramlau, Edmund Grześkowiak, Anna Jabłecka

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny