Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Kanały jonowe jako punkty uchwytu leków stosowanych w terapii padaczki
  Paweł Żelazny, Artur Uździcki, Sebastian Awgul, Andrzej Pawlik

PDF


 • Farmakologiczne leczenie bezsenności – obecnie dostępne terapie oraz nowe kierunki badań
  Sebastian Awgul, Artur Uździcki, Paweł Żelazny, Andrzej Pawlik

PDF


 • Ograniczenie ekspresji PCSK9 nowym sposobem zwalczania hipercholesterolemii
  Bartosz Szostak, Filip Machaj, Jakub Rosik, Andrzej Pawlik

PDF


 • Znaczenie miejscowych glikokortykosteroidów we współczesnym lecznictwie dermatologicznym. Część 2
  Andrzej Kazimierz Jaworek, Adam Zalewski, Anna Wojas-Pelc

PDF


 • Najnowsze wytyczne w zakresie farmakoterapii niewydolności serca. Część 2
  Agnieszka Skotnicka, Anna Jabłecka

PDF


 • Wybrane nowe możliwości terapii niewydolności serca. Część 2
  Filip Machaj, Jakub Rosik, Bartosz Szostak, Andrzej Pawlik

PDF


 • Witamina C jako modulator skuteczności terapii przeciwnowotworowej
  Aneta Mullak, Hanna Hołysz, Ewa Totoń, Błażej Rubiś

PDF


 • Zaburzenia funkcji wątroby po ezetymibie – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Karolina Majewska, Jerzy Jankowski, Anna Jabłecka

PDF


 • Farmakoterapia niedokrwistości darbepoetyną u pacjentki z rakiem jajnika – opis przypadku
  Joanna Stanisławiak-Rudowicz, Ewelina Włódarkiewicz, Karina Kordalewska, Agnieszka Karbownik, Edmund Grześkowiak

PDF


 • Skórne reakcje fotonadwrażliwości po ketoprofenie – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Karolina Majewska, Mariola Pawlaczyk, Elżbieta Buszkiewicz-Nowak

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny