Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Rola farmaceuty w koncyliacji lekowej i elementach przeglądu lekowego w populacji geriatrycznej
  Zofia Zarzycka, Magdalena Kot

PDF


 • Nowe uregulowania prawne w zakresie badań klinicznych – komentarz do Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
  Joanna Ronowicz-Pilarczyk

PDF


 • Heart failure, atrial fibrillation, and landiolol – a new, ultra‑short-acting beta-blocker. Review of the literature
  Paulina Ratajska, Małgorzata Wilawer, Paweł Burchardt

PDF


 • Pruritus, skin allergic reactions – a review of the medicinal substances topically used
  Agnieszka Sałek, Natalia Janicka, Agata Muszyńska, Anna Prochera, Grażyna Bodalska, Igor Matkowski, Katarzyna Karłowicz-Bodalska

PDF


 • Zastosowanie analizy białek techniką ELISA i Western blot w diagnostyce i farmacji
  Hanna Szaefer

PDF


 • Stosowanie doustnych leków onkologicznych z pożywieniem
  Przemysław Szybkowski

PDF


 • Reakcja alergiczna po zastosowaniu makrogolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska

PDF


 • Reakcja paradoksalna po klorazepacie – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


 • Pokrzywka po trimethoprimie z sulfamethoxazolem – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


Farmacja okładka_1_2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie czasopisma Farmacja Współczesna

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja Współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www. Maile prosimy kierować na adres: farmacja@akademiamedycyny.pl

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny