Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Bezpieczeństwo i skuteczność pseudoefedryny
  Magdalena Pawlaczyk, Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka

 PDF 


 • Pitolisant jako pierwsza realizacja kliniczna nowej koncepcji leczenia narkolepsji
  Grzegorz K. Jakubiak, Paweł K. Kamiński

 PDF 


 • Leczenie biologiczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna – charakterystyka ustekinumabu
  Katarzyna Pawlak, Rafał Rudzik, Michał Lewiński, Sandra Majcher, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska

 PDF 


 • Lapatynib – działania niepożądane
  Magdalena Magiera

 

 PDF 


 • Znaczenie miejscowych glikokortykosteroidów we współczesnym lecznictwie dermatologicznym. Część 1.
  Andrzej Kazimierz Jaworek, Anna Wojas-Pelc

 PDF 


 • Rola niedoboru witaminy D w patogenezie chorób nowotworowych
  Milena Osińska, Anna Pazik, Kinga Krasuska, Rafał Zadykowicz, Adam Kazberuk, Edyta Rysiak

 PDF 


 • Oktenidyna w leczeniu ran
  Magdalena Biegaj

 PDF 


 • Niedobór magnezu w cukrzycy typu 2
  Mikołaj Kopeć, Daniel Głąbowski, Krystian Awgul, Andrzej Pawlik

 PDF 


 • Rehabilitacja oddechowa w POChP
  Edyta Rysiak, Milena Osińska, Adam Kazberuk

 PDF 


 • Fucibet Lipid – krem lipidowy
  Edyta Szałek

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny