Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Przeciwciała monoklonalne w leczeniu raka jelita grubego
  Sławomir Wileński

PDF


 • Terapeutyczne monitorowanie kwasu mykofenolowego – argumenty za i przeciw
  Joanna Sobiak, Marta Kurnatowska, Maria Chrzanowska

PDF


 • Farmakoterapia przewlekłych zespołów wieńcowych w celu poprawy rokowania u pacjentów w związku z pandemią COVID-19
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Krzemionki mezoporowate jako nośniki leków
  Adrianna Dadej, Anna Jelińska

PDF


 • Przegląd badań aktywności przeciwdrobnoustrojowej ekstraktów i olejków eterycznych z mikołajków
  Małgorzata Kikowska, Jolanta Dlugaszewska, Barbara Thiem

PDF


 • Działania niepożądane acyklowiru – opisy przypadków i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF


 • Obrzęk naczynioruchowy po kandesartanie – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF


 • Koszmary nocne i zawroty głowy podczas terapii tiokolchikozydem – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

Farmacja okładka_1_2016

About

Welcome to Farmacja Współczesna magazine

The owner of the site and Farmacja Współczesna magazine is Academy of Medicine Publishing, with headquarters in Warsaw, located at 16 Srebrna Street, postcode 00-810, entered in the register of business activities nr 449816, NIP 922-229-09-48.

Articles published in the journal and on website www.akademiamedycyny.pl/farmacja are intended only for people authorized to issue prescriptions and trading in medical products, under the provisions of the Act of September 6th, 2001 – Pharmaceutical Law (DzU. Nr 126, poz. 1381, with subsequent amendments and regulations).

Medications listed o¬n this site may be o¬nly used after the prior consultation of the doctor and after being familiarized with the information attached to any drug.

Indexed Journal
Ministry of Science and Higher Education – 5 points
Index Copernicus 2015 – 81,03
(GBL) Polish Medical Bibliography

Academy of Medicine is not responsible for any consequences that may arise as a result of using the information given o¬n the website without prior consultation with your doctor.

We invite you to familiarize yourself with our publications and visit our website www.

Editorial Team of the Academy of Medicine Publishing