Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Badania in vitro i in vivo aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów, olejków eterycznych i izolowanych związków gatunków z rodzaju Eryngium – krótki przegląd
  Małgorzata Kikowska, Elżbieta Studzińska-Sroka, Barbara Thiem

PDF


 • W drodze po szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2: Postępy prac w pierwszych dziewięciu miesiącach epidemii COVID-19
  Piotr Rzymski

PDF


 • Rola apteki szpitalnej w procedurze nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
  Sławomir Wileński

PDF


 • Leczenie farmakologiczne objawów choroby wieńcowej
  Marcin Grabowski

PDF


 • Metody oceny wierności genetycznej roślin rozmnażanych w kulturach in vitro z zastosowaniem analizy cytogenetycznej oraz metod molekularnych
  Natalia Turowska, Małgorzata Kikowska, Barbara Thiem

PDF


 • Regulacja reklamy suplementów diety
  Marta Domańska, Tomasz Hermanowski, Ilona Lewandowska

PDF


 • Działania niepożądane kwetiapiny – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny