Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Nefrotoksyczność polekowa – część II
  Miłosz Miedziaszczyk, Patrycja Ciabach, Aneta Szudy, Żaneta Dąbrowska, Ilona Idasiak-Piechocka, Edyta Szałek

PDF


 • Inhibitory kinaz JAK – nowe leki w leczeniu RZS
  Adrianna Dadej, Daniela Dadej, Szymon Tomczak, Anna Jelińska

PDF


 • Olaparyb – nowe możliwości terapii onkologicznej
  Marta Grzebalska, Joanna Stanisławiak-Rudowicz, Edyta Szałek

PDF


 • Niepożądane odczyny poszczepienne – rozpoznawanie i zgłaszanie w aspekcie szczepień przeciw COVID-19
  Beata Zastawna, Roman Załuska, Joanna Olszewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Antysensowne oligonukleotydy – budowa, mechanizmy działania i zastosowanie terapeutyczne
  Dawid Dorna, Jarosław Paluszczak

PDF


 • Efekty działania fitoestrogenów w nowotworach hormonozależnych
  Joanna Bartkowiak-Wieczorek

PDF


 • Historia i chemia kurkuminy
  Joanna Kuźmińska, Agnieszka Sobczak, Marcin Wierzchowski, Tomasz Gośliński, Anna Jelińska

PDF


 • Reakcja nadwrażliwości po metamizolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Artur Cieślewicz, Anna Jabłecka, Michał Szymański

PDF

 • Ginekomastia po omeprazolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

 • Przeczosy, działanie niepożądane podczas terapii bleomycyną
  Aneta Szudy, Daria Górecka, Agnieszka Karbownik, Joanna Stanisławiak-Rudowicz

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie czasopisma Farmacja Współczesna

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja Współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ryczałt 5 punktów
Index Copernicus 2019 – 81,03 punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny