Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Walidacja i adaptacja metody HPLC-UV oznaczania metabolitów metamizolu w osoczu ludzkim w badaniu klinicznym
  Patrycja Ciabach, Hanna Urjasz, Arkadiusz Spychała, Elżbieta Długosz, Witold Kycler, Edyta Szałek

PDF


 • Racjonalna antybiotykoterapia, co to oznacza w praktyce?
  Jarosław Woroń

PDF


 • Farmakoterapia w zakażeniach układu moczowego u kobiet w okresie ciąży i laktacji
  Edyta Szałek

PDF


 • STAT3 jako terapeutyczny punkt uchwytu
  Katarzyna Papierska, Violetta Krajka-Kuźniak

PDF


 • Leczenie bólu w ujęciu historycznym
  Anna Stachowiak

PDF


 • Od złota do nanozłota w medycynie i farmacji
  Paweł Bakun, Beata Czarczyńska-Goślińska, Tomasz Koczorowski, Tomasz Gośliński, Wojciech Szczołko

PDF


 • Infekcje wirusowe a układ sercowo-naczyniowy
  Roman Załuska, Marcin Grabowski

PDF


 • Ropniak opłucnej jako powikłanie pozaszpitalnego zapalenia płuc u dziecka – opis przypadku
  Agnieszka Litak-Didolis, Joanna Stryczyńska-Kazubska

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny