Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Kultury pędowe Pinguicula vulgaris L. w tworzeniu kolekcji in vitro chronionego gatunku
  Dorota Tondowska, Michał P. Maliński, Barbara Thiem

PDF


 • Ocena parametrów antropometrycznych u pacjent w po roku od udziału w turnusie odchudzającym w warunkach kontrolowanych
  Alicja Ewa Ratajczak, Agnieszka Zawada, Anna Maria Rychter, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • CBG – kannabigerol – istotny składnik konopi (Cannabis sativa L.) o właściwościach prozdrowotnych
  Joanna Bartkowiak-Wieczorek, Krzysztof Nawrot, Michał Zieliński

PDF


 • Interakcje farmakokinetyczne antybiotyk w beta-laktamowych
  Edyta Szałek

PDF


 • Leczenie inwazyjne choroby wieńcowej – co farmaceuta powinien wiedzieć
  Sylwester Rogula, Marcin Grabowski

PDF


 • Znaczenie peptyd w BNP i NT-proBNP w świetle aktualnych wytycznych postępowania diagnostycznego i farmakologicznego w niewydolności serca
  Agnieszka Skotnicka, Aneta Klotzka, Anna Jabłecka

PDF


 • U(nie)zależniające działanie konopi Cannabis sativa L.
  Joanna Bartkowiak-Wieczorek, Krzysztof Nawrot, Michał Zieliński

PDF


 • Biegunka poantybiotykowa po amoksycylinie u dziecka. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska

PDF

 • Walidacja metody HPLC UV-Vis oznaczenia stężenia olaparybu w osoczu ludzkim
  Marta Grzebalska, Hanna Urjasz

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie czasopisma Farmacja Współczesna

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja Współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 81,03 punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny