Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Farmakoterapia schorzeń układu pokarmowego a ryzyko rozwoju osteoporozy
  Maria Hareńska, Olga Ciura, Maria Dobroń, Aleksandra Grzelak, Zofia Maszewska, Aleksandra Szuszkiewicz, Alicja Ewa Ratajczak, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • Osteoporoza wtórna w chorobach układu pokarmowego
  Olga Ciura, Maria Hareńska, Aleksandra Szuszkiewicz, Zofia Maszewska, Aleksandra Grzelak, Maria Dobroń, Alicja Ewa Ratajczak, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • Mesalazyna w gastroenterologii
  Sara Shawkat, Aleksandra Kuźniak, Liliana Łykowska-Szuber, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • Skuteczność temozolomidu w adjuwantowej terapii glejaka wielopostaciowego
  Ewa Totoń, Aleksandra Romaniuk-Drapała, Natalia Lisiak, Joanna Świderska, Błażej Rubiś

PDF


 • Rola i miejsce alpelisybu w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi
  Karolina Stejbach, Sławomir Wileński

PDF


 • Tradycyjna medycyna chińska – historia oraz zastosowanie w terapii chorych z bólem przewlekłym
  Jerzy Król, Urszula Samborska

PDF


 • Excessive sleepiness in an 5-year-old child being treated with dextromethorphan. Case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF


 • Senność i ból głowy u 7-letniego dziecka leczonego bilastyną
  Katarzyna Korzeniowska

PDF


Farmacja okładka_1_2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie czasopisma Farmacja Współczesna

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja Współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www. Maile prosimy kierować na adres: farmacja@akademiamedycyny.pl

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny