Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Terapia genowa jako metoda leczenia chorób genetycznych
  Artur Cieślewicz, Katarzyna Malesza

PDF


 • Nefrotoksyczność polekowa
  Miłosz Miedziaszczyk, Patrycja Ciabach, Aneta Szudy, Żaneta Śwircz, Edyta Szałek, Ilona Idasiak-Piechocka

PDF


 • Rola metforminy w porównaniu z innymi lekami w terapii zespołu policystycznych jajników
  Małgorzata Bekier, Danuta Szkutnik-Fiedler

PDF


 • Specyfika leczenia systemowego pacjentów onkologicznych w wieku podeszłym
  Sławomir Wileński

PDF


 • Skuteczna antybiotykoterapia w infekcjach dróg oddechowych w czasie pandemii COVID-19
  Edyta Szałek

PDF


 • Wpływ izotretynoiny na rozwój zaburzeń psychicznych
  Natalia Gałązka, Anna Wesołowska, Magdalena Cerbin-Koczorowska

PDF


 • Niraparyb – szansą dla pacjentek z rakiem jajnika bez mutacji BRCA?
  Karolina Znajewska-Szulc, Sławomir Wileński

PDF


 • Biegunka wywołana metforminą – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

 • Uzależnienie od kodeiny – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

 • Ciężka niewydolność serca jako powikłanie po COVID-19
  Marcin Grabowski

PDF

Farmacja okładka_1_2016

About

Welcome to Farmacja Współczesna magazine

The owner of the site and Farmacja Współczesna magazine is Academy of Medicine Publishing, with headquarters in Warsaw, located at 16 Srebrna Street, postcode 00-810, entered in the register of business activities nr 449816, NIP 922-229-09-48.

Articles published in the journal and on website www.akademiamedycyny.pl/farmacja are intended only for people authorized to issue prescriptions and trading in medical products, under the provisions of the Act of September 6th, 2001 – Pharmaceutical Law (DzU. Nr 126, poz. 1381, with subsequent amendments and regulations).

Medications listed o¬n this site may be o¬nly used after the prior consultation of the doctor and after being familiarized with the information attached to any drug.

Indexed Journal
Ministry of Science and Higher Education – 5 points
Index Copernicus 2015 – 81,03
(GBL) Polish Medical Bibliography

Academy of Medicine is not responsible for any consequences that may arise as a result of using the information given o¬n the website without prior consultation with your doctor.

We invite you to familiarize yourself with our publications and visit our website www.

Editorial Team of the Academy of Medicine Publishing