Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Narzędzia skutecznej realizacji opieki farmaceutycznej w systemie zdrowotnym
  Kinga Wodzyńska, Małgorzata Chmielewska, Tomasz Hermanowski

PDF


 • Rozpuszczalność – podstawowy, ale kluczowy parametr w rozwoju supergeneryków
  Dominika Siąkowska, Anna Stasiłowicz, Szymon Sip, Ewa Tykarska, Przemysław Zalewski, Judyta Cielecka-Piontek

PDF


 • Opieka farmaceutyczna prowadzona w warunkach szpitalnych – wybrane aspekty medyczne i ekonomiczne
  Urszula Religioni

PDF


 • Czynnik transkrypcyjny NF-κB jako terapeutyczny punkt uchwytu
  Maria Narożna, Violetta Krajka-Kuźniak

PDF


 • Tiamina i potas – składniki niezbędne w codziennej diecie
  Edyta Szałek

PDF


 • Właściwości fototoksyczne dziurawca – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza, Mariola Pawlaczyk

PDF


 • Pneumocystozowe zapalenie płuc u biorcy przeszczepu nerki z nadwrażliwością na kotrimoksazol
  Aleksandra Musiała, Paweł Poznański, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska

PDF


 • Obrzęk obwodowy po amlodypinie – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Joanna Zok, Mariola Pawlaczyk

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny