Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Nefrotoksyczność polekowa – część II
  Miłosz Miedziaszczyk, Patrycja Ciabach, Aneta Szudy, Żaneta Dąbrowska, Ilona Idasiak-Piechocka, Edyta Szałek

PDF


 • Inhibitory kinaz JAK – nowe leki w leczeniu RZS
  Adrianna Dadej, Daniela Dadej, Szymon Tomczak, Anna Jelińska

PDF


 • Olaparyb – nowe możliwości terapii onkologicznej
  Marta Grzebalska, Joanna Stanisławiak-Rudowicz, Edyta Szałek

PDF


 • Niepożądane odczyny poszczepienne – rozpoznawanie i zgłaszanie w aspekcie szczepień przeciw COVID-19
  Beata Zastawna, Roman Załuska, Joanna Olszewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Antysensowne oligonukleotydy – budowa, mechanizmy działania i zastosowanie terapeutyczne
  Dawid Dorna, Jarosław Paluszczak

PDF


 • Efekty działania fitoestrogenów w nowotworach hormonozależnych
  Joanna Bartkowiak-Wieczorek

PDF


 • Historia i chemia kurkuminy
  Joanna Kuźmińska, Agnieszka Sobczak, Marcin Wierzchowski, Tomasz Gośliński, Anna Jelińska

PDF


 • Reakcja nadwrażliwości po metamizolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Artur Cieślewicz, Anna Jabłecka, Michał Szymański

PDF

 • Ginekomastia po omeprazolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

 • Przeczosy, działanie niepożądane podczas terapii bleomycyną
  Aneta Szudy, Daria Górecka, Agnieszka Karbownik, Joanna Stanisławiak-Rudowicz

PDF

Farmacja okładka_1_2016

About

Welcome to Farmacja Współczesna magazine

The owner of the site and Farmacja Współczesna magazine is Academy of Medicine Publishing, with headquarters in Warsaw, located at 16 Srebrna Street, postcode 00-810, entered in the register of business activities nr 449816, NIP 922-229-09-48.

Articles published in the journal and on website www.akademiamedycyny.pl/farmacja are intended only for people authorized to issue prescriptions and trading in medical products, under the provisions of the Act of September 6th, 2001 – Pharmaceutical Law (DzU. Nr 126, poz. 1381, with subsequent amendments and regulations).

Medications listed o¬n this site may be o¬nly used after the prior consultation of the doctor and after being familiarized with the information attached to any drug.

Indexed Journal
Ministry of Science and Higher Education – 5 points
Index Copernicus 2019 – 81,03
(GBL) Polish Medical Bibliography

Academy of Medicine is not responsible for any consequences that may arise as a result of using the information given o¬n the website without prior consultation with your doctor.

We invite you to familiarize yourself with our publications and visit our website www.

Editorial Team of the Academy of Medicine Publishing