Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Interakcje nowych leków przeciwcukrzycowych
  Miłosz Miedziaszczyk, Patrycja Ciabach, Dominika Błaszczyk, Edyta Szałek

PDF


 • Nowe cele terapeutyczne i zastosowanie wysokich dawek statyn w leczeniu dyslipidemii – porównanie wytycznych europejskich i amerykańskich
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Bezpieczeństwo stosowania opioidowych oraz nieopioidowych leków przeciwbólowych w okresie laktacji
  Natalia Kostewicz, Małgorzata Bekier, Anna Stachowiak, Edyta Szałek

PDF


 • Czy kultury in vitro gatunków roślin chronionych mogą być źródłem surowców do badań fitochemicznych i biologicznych?
  Małgorzata Kikowska, Natalia Turowska, Barbara Thiem

PDF


 • Hepatotoksyczność zaindukowana paklitakselem u pacjentki z potrójnie negatywnym rakiem piersi – opis przypadku
  Natalia Kostewicz, Paulina Kaczmarska, Agnieszka Karbownik, Joanna Stanisławiak-Rudowicz

PDF


 • Optymalizacja leczenia starszego pacjenta – działania Studenckiego Punktu Konsultacyjnego
  Mikołaj Seostianin, Wiktoria Sombrowska, Konrad Madejczyk, Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny