Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Pozarejestracyjne wykorzystanie rytuksymabu u pacjentów z chorobami nerek
  Łukasz Świątek, Julia Dzierla, Michał Łączak, Jan Jeske, Miłosz Miedziaszyk, Ilona Idasiak-Piechocka

PDF


 • Surowce kosmetyczne stosowane w promieniochronnych produktach kosmetycznych – aktualny stan wiedzy
  Justyna Popiół, Magda Borczuch-Kostańska, Elżbieta Pękala, Agnieszka Gunia-Krzyżak

PDF


 • Bezpieczeństwo leków potrójnej kaskady w okresie okołooperacyjnym
  Kamila Sowa, Monika Wróbel

PDF


 • Nowe strategie pobierania próbek z przeznaczeniem do terapeutycznego monitorowania leków
  Kornel Pawlak, Julia Kerner, Zuzanna Sołtysiak, Michał Smuszkiewicz, Marta Karaźniewicz-Łada

PDF


 • Plejotropowe działanie inhibitorów kotransportera sodowo‑glukozowego typu 2 – część I
  Michał Siwek, Zofia Stanisz, Aleksander Bajon, Kacper Wojtala, Jacek Beutler, Izabella Stawicka, Miłosz Miedziaszczyk, Ilona Idasiak-Piechocka

PDF


 • Zintegrowane podejście do terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii
  Patrycja Nowicka, Maria Magdalena Matuszyńska, Kornelia Tyczka, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska

PDF


 • Zaburzenia erekcji podczas stosowania escitalopramu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Konrad Januchta, Jan Kaczmarek, Aleksandra Loda, Anna Nowakowska, Joanna Sobek, Zuzanna Bakun

PDF


 • Właściwości hipertensynogenne Lukrecji gładkiej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Zuzanna Bakun, Konrad Januchta, Jan Kaczmarek, Aleksandra Loda, Anna Nowakowska, Joanna Sobek

PDF


Farmacja okładka_1_2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie czasopisma Farmacja Współczesna

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja Współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www. Maile prosimy kierować na adres: farmacja@akademiamedycyny.pl

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny