Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Trends and future perspective in Sentinel Node Biopsy in Breast Cancer Patients
  Oliver Budner, Karol Polom

PDF


 • The problem of the use of drugs in pregnant women and the role of pharmaceutical care in preventing the unwanted effect of drugs on the fetus
  Viktoriia Propisnova, Kateryna Zupanets

PDF


 • Kompatybilność dożylnych preparatów flukonazolu z innymi lekami
  Gabriela Anglart, Agnieszka Gruszczyńska, Katarzyna Dettlaffa

PDF


 • Terapia monitorowana olaparybu w oparciu o stężenie minimalne w stanie stacjonarnym (Ctrough) u pacjentki z anemią jako działanie niepożądane w trakcie leczenia
  Joanna Stanisławiak-Rudowicz, Edyta Szałek, Marta Grzebalska, Hanna Urjasz

PDF


 • Gorączka oraz ból gardła u dziecka po zastosowaniu lizatu bakteryjnego Broncho-Vaxom – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


 • Hiperglikemia u pacjentki z rakiem jajnika leczonej olaparybem – opis przypadku
  Joanna Stanisławiak-Rudowicz, Aneta Adamiak, Edyta Szałek

PDF


 • Nadużywanie loperamidu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska

PDF


Farmacja okładka_1_2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie czasopisma Farmacja Współczesna

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja Współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny