Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Ocena jakości snu i funkcjonowania w życiu codziennym kobiet z chorobą Hashimoto
  Kinga Skoracka, Ewelina Swora-Cwynar, Aleksandra Królczyk, Małgorzata Kałużna, Katarzyna Ziemnicka, Marek Ruchała, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • Ocena aktywności fizycznej u kobiet z chorobą Hashimoto
  Kinga Skoracka, Ewelina Swora-Cwynar, Aleksandra Królczyk, Małgorzata Kałużna, Katarzyna Ziemnicka, Marek Ruchała, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • Strategie leczenia uzależnienia od opioidów
  Zuzanna Czekaj, Ewa Kędzierska, Jolanta Orzelska-Górka, Ewa Gibuła-Tarłowska

PDF


 • Aspiryna w prewencji pierwotnej – najnowsze rekomendacje i potencjał oceny aktywności płytek jako metody zindywidualizowanej kwalifikacji pacjentów
  Mateusz Wawrzeńczyk, Marcin Grabowski

PDF


 • Strategie hamowania ścieżki Wnt w komórkach nowotworowych
  Anna Rybarczyk, Aleksandra Majchrzak-Celińska, Violetta Krajka-Kuźniak

PDF


 • Cenne właściwości kłącza chińskiego imbiru (Boesenbergia pandurata Roxb. Schlecht.)
  Anastasia Hermosaningtyas, Małgorzata Kikowska

PDF


 • Niewłaściwa terapia farmakologiczna w bezsenności
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


 • Ból głowy po oseltamiwirze u pacjentki w ciąży – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie czasopisma Farmacja Współczesna

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja Współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 81,03 punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny