Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • Terapia przeciwbakteryjna w terapii zakażeń układu moczowego u dzieci i młodzieży
  Edyta Szałek

PDF


 • Aktualna farmakoterapia migreny. Ból głowy a COVID-19
  Danuta Szkutnik-Fiedler

PDF


 • Nowe strategie terapeutyczne w leczeniu czerniaka skóry
  Adrianna Dadej, Daniela Dadej, Szymon Tomczak, Anna Jelińska

PDF


 • Bezpieczeństwo stosowania doustnych leków przeciwhistaminowych I generacji w okresie laktacji
  Paulina Gajownik, Edyta Szałek

PDF


 • Udział polimorfizmów 3435C/T oraz 2677G/A,T genu ABCB1 w patogenezie i farmakoterapii raka płuca
  Hanna Hołysz

PDF


 • Badania aktywności cytotoksycznej ekstraktów, frakcji i izolowanych związków gatunków z rodzaju Eryngium
  Małgorzata Kikowska, Natalia Turowska, Barbara Thiem

PDF


 • Recepta farmaceutyczna w praktyce – zmiany w związku z pandemią COVID-19
  Marcin Grabowski

PDF


 • Obrzęk indukowany przez lukrecję gładką – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA FARMACJA WPÓŁCZESNA ISSN 1899-2293

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stroniewww.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.
Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 52,87 (5,70) punkta,
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny