Farmacja Współczesna

Najnowsze wydanie
 • How far from MACROadhering to dietary cardiovascular guidelines are women with obesity?
  Anna Maria Rychter, Agnieszka Zawada, Michał Michalak, Alicja Ewa Ratajczak-Pawłowska, Kinga Skoracka, Dariusz Naskręt, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • Studies on the effect of hormonal variants and the type of explant on callus induction and proliferation of three species of medicinal plants/species with medicinal potential – Eryngium campestre, Lychnis flos-cuculi, and Boesenbergia pandurata
  Anastasia Aliesa Hermosaningtyas, Barbara Thiem, Małgorzata Kikowska

PDF


 • Dietary supplements consumption among Polish female students – the preliminary results of the cross-sectional study “DiSCO” (Dietary Supplements Consumption of Undergraduate
  Students)

  Agata Kawalec, Anna Kawalec

PDF


 • Edward Jenner (1749-1823), the pioneer of vaccinology. On the bicentenary of his death
  Radosław Karaś, Konrad Barszczewski, Martyna Biadasiewicz, Halina Kulik, Tomasz Lepich

PDF


 • Leczenie niewydolności serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
  Natalia Wierzbowska, Wiktoria Bosy-Gąsior, Oliwia Bochniak

PDF


 • Szanse i zagrożenia medycznego stosowania marihuany w Polsce
  Krzysztof Jakimów, Izabela Rosół, Jakub Ciesielka, Bożena Gabryel

PDF


 • Different clinical presentation of pyogenic granuloma in children and different therapeutic approach – case series
  Agata Kawalec

PDF


 • Gorączka – niepożądany odczyn poszczepienny po podaniu szczepionki Prevenar 13 – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Anna Flotyńska-Adamczyk

PDF


 • Działania niepożądane sulfasalazyny w przebiegu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska

PDF


Zapowiedź numeru 3/2023
 • Wpływ opioidów, substancji uspokajających oraz nasennych na funkcjonowanie seksualne człowieka
  Agnieszka Trojniak, Dawid Skaza, Krzysztof Jarowicz, Józef Haczyński

PDF


Farmacja okładka_1_2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie czasopisma Farmacja Współczesna

Właścicielem witryny i czasopisma Farmacja Współczesna jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/farmacja przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www. Maile prosimy kierować na adres: farmacja@akademiamedycyny.pl

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny