2019/2

 • Obniżone stężenie hemoglobiny związane ze stosowaniem PPI i metforminy wśród pacjentów geriatrycznych
  Martyna Bziukiewicz-Walendzik, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Porównanie kobiet i mężczyzn pod względem wpływu stanu zdrowia pacjentów rehabilitowanych z powodu schorzeń układu ruchu na ich jakość życia
  Joanna Roczeń, Marta Kożybska, Artur Kotwas, Anna Knyszyńska, Beata Karakiewicz

PDF


 • Ocena jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
  Halina Zielińska-Więczkowska, Maria Ćwiok, Katarzyna Sas

PDF


 • Umiejscowienie kontroli zdrowia wśród osób starszych z zespołem kruchości
  Grażyna Puto, Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Ewa Kawalec-Kajstura, Patrycja Zurzycka, Katarzyna Toczek

PDF


 • Ocena zaburzeń percepcji smaku u osób w wieku podeszłym
  Michał Gośliński, Dariusz Nowak, Marta Ronkiewicz, Alina Jaroch

PDF


 • Samoleczenie w ocenie osób starszych hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych
  Beata Babiarczyk, Anna Masztalerz

PDF


 • Analiza przyczyn, częstotliwości oraz profilaktyki upadków wśród mieszkańców Białegostoku w wieku podeszłym
  Patrycja Aleksandra Ejsmont, Mateusz Cybulski, Anna Hryniewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak

PDF


 • Związek pomiędzy sprawnością funkcjonalną a poziomem depresji wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
  Anna Knyszyńska, Aleksandra Radecka, Iwona Bryczkowska, Paulina Zabielska, Anna Lubkowska, Beata Karakiewicz

PDF


 • Studia senioralne jako odpowiedź na zjawisko starzenia się społeczeństw
  Radomir Miński, Aleksandra Prysłopska

PDF


 • Zawroty głowy u starszych pacjentów – problem interdyscyplinarny
  Marta Świętek, Michał Świętek, Łukasz Magnuszewski, Zyta Beata Wojszel

PDF


 • Ostra miopatia postatynowa u pacjentki przyjętej do całościowej oceny geriatrycznej (COG), leczenie i postępowanie terapeutyczne – opis przypadku
  Klara Nicpoń-Nożewska, Dominika Gębka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jakub Nożewski, Marta Podhorecka, Adrian Miler

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl