• Znieczulenie chorych do zabiegów chirurgii
   wieńcowej na bijącym sercu
   Anaesthesia in patients for beating heart
   coronary artery surgery (BHCAS)

 PDF 

 


  • DRAMAT ŚWIADOMOŚCI

 PDF 

 


  • Czy współczesnej medycynie potrzebne jest
   sumienie?
   Does a contemporary medicine need
   a conscience?

 PDF 

 


  • Znieczulenie techniką TIVA z użyciem
   remifentanylu i propofolu u pacjenta z chorobą
   Huntingtona
   Total Intravenous Anaesthesia with remifentanil
   and propofol for patient with Huntington chorea

 PDF 

 


  • European Diploma Examination in Poland –
   Evolution or Revolution?

 PDF 

 


  • Harwardzkie kryteria śmierci mózgu
   Harvard diagnostic criteria of brain death

 PDF 

 


  • Zawał serca – co nowego w pierwszej dekadzie
   XXI wieku?
   Myocardial infarction – what’s new in the first
   decade of the 21st century?

 PDF 

 


  • Blokady współczulnego układu nerwowego
   Blokady splotu trzewnego i nerwów trzewnych
   Block of the sympathetic nervous system
   Celiac plexus and nerve blocks

 PDF 

 


  • Legal trends in obstetric anesthesia:
   International perspective

 PDF 

 


  • Tlenoterapia nieinwazyjna
   Noninvasive supplementary oxygen
   administration

 PDF 

 


  • Budowa i funkcja synaps elektrycznych (gap
   junctions) w ośrodkowym układzie nerwowym
   Structure and function of gap junctions
   in the central nervous system

 PDF 

 


  • Pytania Specjalizacyjne / Specialization Questions

 PDF 

 


  • A simple clinical maneuver to reduce
   laparoscopy induced shoulder pain:
   A randomized clinical trial

 PDF 

 


  • Intensywna terapia wczoraj, dziś i jutro
   Intensive care – yesterday, today and tomorrow

 PDF 

 


  • Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy
   udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii
   i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej

 PDF 

 


  • Zmiany farmakokinetyki leków u otyłych
   pacjentów
   Pharmacokinetic changes of drugs used
   in obese patients

 PDF 

 


  • Podtlenek azotu. Fakty i mity
   Nitrous oxide. Facts and myths

 PDF 

 


  • Śmiertelna sepsa w przebiegu rozedmy
   pęcherzykowej jelit
   The fatal sepsis caused by pneumatosis
   cystoides intestinalis (PCI)

 PDF