• United we stand for Africa:
   Focus on the 4th All Africa Anaesthesia
   Congress 2009

 PDF 

 


  • Analgezja regionalna
   Głowa
   Regional anaesthesia
   The head

 PDF 

 


  • Face-to-face intubation in traumatised patients

 PDF 

 


  • Zaproszenie

 PDF 

 


  • Monitorowanie niepożądanych działań leków
   w praktyce klinicznej
   Adverse drug reactions monitoring
   in clinical practice

 PDF 

 


  • Opieka nad dzieckiem wentylowanym
   mechanicznie w domu
   Care of the home-ventilated child

 PDF 

 


  • Pytania testowe do specjalizacji

 PDF 

 


  • Rozważania nad zmodyfikowaną metodą
   znieczulenia ogólnego indukowanego wziewnie
   sewofluranem (VIMA) z remifentanylem u
   pacjentów niestabilnych hemodynamicznie
   Considerations over modified general volatile
   induction and maintenance of anaesthesia
   (VIMA) with sevoflurane with remifentanyl
   applied to hemodynamical unstable patients

 PDF 

 


  • MIŁOŚĆ – PERFIDNE OSZUSTWO NATURY
   CZY NIEZIEMSKI DAR?

 PDF 

 


  • Variability in the effect of muscle relaxants.
   Factors involved in the pharmacodynamic
   profile of neuromuscular blocking agents.
   Part I
   Zmienność działania środków zwiotczających
   mięśnie.
   Czynniki odpowiedzialne za profil
   farmakodynamiczny blokerów
   nerwowo-mięśniowych. Część I

 PDF 

 


  • Variability in the effect of muscle relaxants.
   Factors involved in the pharmacodynamic
   profile of neuromuscular blocking agents.
   Part II
   Zmienność działania środków zwiotczających
   mięśnie.
   Czynniki odpowiedzialne za profil
   farmakodynamiczny blokerów
   nerwowo-mięśniowych. Część II

 PDF 

 


  • Á la mémoire
   du Professeur Jean LASSNER (1913-2007)

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • The diagnosis and management of systemic
   candidiasis in the Intensive Care Unit

 PDF 

 


  • UEMS • INFORMCJE / UEMS • INFORMATION

 PDF 

 


  • Variability of cisatracurium in myasthenia gravis:
   case report

 PDF 

 


  • Venous access in lower extremity
   with an angulation of cannula

 PDF 

 


  • Zaburzenia świadomości jako objaw zatrucia
   salicylanami u chorej leczonej z powodu depresji
   i otępienia
   Symptom of salicylic intoxication such as
   confusion in the patient with depression
   and dementia

 PDF 

 


  • Zakażenie układu stymulującego serce leczone
   operacyjnie z użyciem krążenia pozaustrojowego
   – opis przypadku
   Surgical management of cardiac pacemaker
   infection with extracorporeal circulation
   – a case report

 PDF