• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • Badanie płynów stosowanych w płynoterapii okołooperacyjnej – analiza obecnie stosowanej praktyki
   The analysis of current practice in fluid therapy

 PDF 

 


  • The stability of topotecan (Teva) in concentrate after re-use and in dilute infusions in sodium chloride 0.9% in polyethylene bags

 PDF 

 


  • ana postraoa syi analia postpoania e cesny oresie spitalny
   Gunshot wound of the neck – analysis of early hospital treatment

 PDF 

 


  • Uogólnione drgawki u pacjenta przytomnego podczas endarterektomii tętnicy szyjnej w znieczuleniu splotu szyjnego – opis przypadku
   Generalised seizure in awake patient during carotid endarterectomy under cervical plexus anaesthesia – case report

 PDF 

 


  • Przypadek mastocytozy na dyżurze – opis przypadku
   Mastocytosis case in the emergency operating theatre – case report

 PDF 

 


  • Qutenza – Kapsaicyna 8% plaster – terapia bólu neuropatycznego: opisy  przypadków – własne obserwacje
   Qutenza – Capsaicin 8% patch – treatment of neuropathic pain: case-own observations

 PDF 

 


  • Obecność rodziny pacjenta podczas szpitalnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w opinii pielęgniarek – przegląd światowej literatury
   Nurses ‘attitudes towards patient’s family presence during in-hospital cardiopulmonary resuscitation – world literature review

 PDF 

 


  • Kardiomiopatia połogowa – poważne powikłanie okresu okołoporodowego
   Peripartum cardiomyopathy – a serious complication of late pregnancy and early postpartum

 PDF 

 


  • Nowa uniwersalna definicja zawału serca – omówienie ogólne
   New universal definition of myocardial infarction – general considerations

 PDF 

 


  • Podstawowe projekcje echokardiograficzne w badaniu przezklatkowym (TTE) Część I – Zasady ogólne i projekcje z okna przymostkowego
   Principal echocardiographic views in transthoracic echocardiography (TTE) Part I – Basic rules and views from parasternal window

 PDF 


  • Udział pielęgniarki w procesie terapii bólu pooperacynego – część I
   Role of a nurse in the process of therapy of postoperative pain – part I

 PDF 


  • Zespół stresu pourazowego w pracy zawodowej ratowników medycznych
   Post-traumatic stress of members of emergency services

 PDF 


  • Remifentanyl – zastosowanie w położnictwie
   Remifentanil – the use in obstetrics

 PDF 


  • Oksykodon – efektywne leczenie bólu
   Oxycodone – effective treatment of pain

 PDF 


  • Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji bez zgody – część I
   Principles of health care services in the field of anaesthesia “without consent” – part I

 PDF