2010/1

 

  • Ból
   The pain

 PDF 

 


  • Chronoterapia leków przeciwbólowych
   Chronotherapy of analgesic drugs

 PDF 

 


  • Co farmaceuta powinien wiedzieć o przewlekłej obturacyjnej
   chorobie płuc (POChP)?
   What a pharmacist should know about chronic obstructive
   pulmonary disease?

 PDF 

 


  • Czy stosowanie inhibitorów pompy protonowej
   z klopidogrelem jest bezpieczne i co robić w praktyce?
   Is it safe to use proton pump inhibitors with clopidogrel?
   What to do in practice?

 PDF 

 


  • Hipoglikemia – wynik interakcji doustnych leków
   przeciwcukrzycowych z niesteroidowymi lekami
   przeciwzapalnymi – opis przypadku
   Hypoglycemia – the result of interactions of oral antidiabetic
   drugs with nonsteroidal anti-inflammatory drugs – case
   report

 PDF 

 


  • Niefarmakologiczne metody leczenia bólu
   Non-pharmacological methods of pain therapy

 PDF 

 


  • Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów
   z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w aspekcie
   stosowanej farmakoterapii
   The evaluation of dietary intake and nutritional status
   of patients with primary hypertension in the aspect
   of pharmacotherapy

 PDF 

 


  • Zasady leczenia bólu pooperacyjnego
   Management of postoperative pain

 PDF 

 


  • Znaczenie interakcji z lekami roślinnymi w onkologii
   Consequences of herb-drug interactions in oncology

 PDF