2011/3

 

  • Medycyna spersonalizowana
   Personalised medicine
    

 PDF 

 


  • Objawy kliniczne raka jelita grubego a stopień
   zaawansowania nowotworu
   Presentation of symptoms and staging of colorectal
   carcinoma

 PDF 

 


  • Ocena metaboliczna chorego w oddziale intensywnej terapii
   Metabolic assessment of intensive care unit patients

 PDF 

 


  • Palenie papierosów – postawy chorych internistycznych
   wobec nałogu
   Attitudes of internal patients toward smoking

 PDF 

 


  • Przypadek osutki plamisto-grudkowej po doksycyklinie
   A case of maculopapular eruption due to doxycycline

 PDF 

 


  • Psychologiczne aspekty jedzenia i nadmiernej masy ciała
   Psychological aspects of food and overweight

 PDF 

 


  • Raport z obserwacyjnego badania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania
   produktu ValproLEK w leczeniu chorych na padaczkę

 PDF 

 


  • Zaburzenia gospodarki potasowej (część II)
   Hiperkaliemia polekowa – przypadki zarejestrowane przez
   Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych
   Leków w Poznaniu
   Distrubances of potassium balance (part II)
   Drug-induced hyperkalemia – casus registered by Regional
   Center for Monitoring Adverse Drug reactions in Poznań

 PDF 

 


  • Farmakoterapia skojarzona w zespołach bólowych
   kręgosłupa
   Pharmacotherapy of back pain syndromes

 PDF 

 


  • Hipomagnezemia u 34-letniego pacjenta z torbielowatością
   rdzenia nerek
   Hypomagnesemia in 34-aged patient with congenital renal
   tubular transport disorders

 PDF