2013/2

  • Edukacja pacjentek w okresie menopauzalnym i postmenopauzalnym w zakresie osteoporozy
   Teaching menopausal and post-menopausal patients about osteoporosis

 PDF 

 


  • Witamina A w kosmetologii i lecznictwie dermatologicznym
   Witamin A in cosmetology and dermatological thearapy

 PDF 

 


  • Beta-blokery u chorych na łuszczycę
   Beta-blockers in psosraitic patients

 PDF 

 


  • Leki przeciwpłytkowe nowej generacji
   Anti-platelet drugs of new generation

 PDF 

 


  • Leki benzofuranowe
   Benzofuran drugs

 PDF 

 


  • Leki biopodobne w aspekcie optymalizacji wydatków na ochronę zdrowia
   Biosimilar medicines in terms of health care expenditures optimization

 PDF 

 


  • Interferencja RNA: możliwości terapeutyczne
   RNA interference: therapeutic options

 PDF 

 


  • Leczenie epilepsji u kobiet ciężarnych Część I. Skuteczność a bezpieczeństwo farmakoterapii
   Epilepsy treatment in pregnancy Part I. The efficacy and safety of pharmacotherapy

 PDF