2013/4

  • Postawy kobiet ciężarnych i ich otoczenia wobec nałogu palenia tytoniu
   Attitudes of pregnant women and their environment towards smoking

 PDF 

 


  • Nikotynizm wśród ciężarnych z wybranymi  powikłaniami ciąży
   Substance abuse among pregnant women  with complications of pregnancy

 PDF 

 


  • Kobieta i narkotyki
   A woman and drugs

 PDF 

 


  • Leczenie raka piersi doksorubicyną w świetle zaleceń Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
   Doxorubicin-containing therapy in breast cancer in line with recommendations of Polish Society of Clinical Oncology

 PDF 

 


  • Farmakoterapia zakażeń bakteryjnych w oddziałach intensywnej terapii
   Antibacterial pharmacotherapy in intensive care units 

 PDF 

 


  • Wpływ spożywanych owoców cytrusowych oraz egzotycznych i ich soku na metabolizm leków
   Influence of citrus and exotic fruits and their juice on drugs metabolism

 PDF 

 


  • Miejsce wyciągu z morwy białej we współczesnej farmakoterapii cukrzycy typu II – praca poglądowa
   The place of Morus alba in the contemporary pharmacotherapy for type II diabetes – review

 PDF