2014/1

 

  • Zjawisko wielolekowości a ryzyko upadków u osób starszych mieszkających w Domach Pomocy Społecznej – badanie pilotażowe
   Polypharmacy and risk of falls in elderly residents of nursing homes – a pilot study

    

 PDF 

 


  • Dlaczego palimy papierosy elektroniczne?
   Why do we smoke electronic cigarettes?

 PDF 

 


  • Ból przewlekły i depresja
   Chronic pain and depression

 PDF 

 


  • Istotne zmiany w monitorowaniu bezpieczeństwa leków w Polsce oraz Europie
   Significant changes in monitoring of drug safety in Poland and Europe

 PDF 

 


  • Lek oryginalny i generyczny. Oksykodon
   Original and generic drug. Oxycodone

 PDF 

 


  • Wpływ β-hydroksy-β-metylomaślanu (HMB) na metabolizm białek mięśniowych u osób zdrowych i chorych
   The effect of β -hydroxy-β -methylbutyrate (HMB) on muscle protein metabolism

 PDF