2015/3

  • Nowoczesna postać leku z oksykodonem
   Modern dosage form with oxycodone

 PDF 

 


  • Zmiany w farmakokinetyce analgetyków u pacjentów z niewydolnością nerek
   Pharmacokinetics of analgesic drugs in patients with renal failure

 PDF 

 


  • Tapentadol – nowy analgetyk opioidowy
   Tapentadol – a new opioid agonist

 PDF 

 


  • Prasugrel – alternatywa w leczeniu zaburzeń płytkowych
   Prasugrel – an alternative for the treatment of platelet disorders

 PDF 

 


  • Konopie i kannabinoidy
   Cannabis and cannabinoids

 PDF 

 


  • Czynniki ryzyka i rozpoznanie żylnej choroby zakrzepowozatorowej
   Risk factors and diagnosis of venous thromboembolism

 PDF 

 


  • Profilaktyka raka jelita grubego
   Prevention of colorectal cancer

 PDF 

 


  • Zespół erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej  (PPE ang. palmoplantar erythrodysesthesia) w przebiegu leczenia sunitynibem – opis przypadku

 PDF