2013/3

  • The estimation of kidney function with different formulas in overall population

 PDF 

 


  • Konsekwencje psychiatryczne palenia tytoniu w populacji wieku podeszłego
   Psychiatric consequences of smoking tobacco in elderly population 

 PDF 

 


  • Rozpoznanie, zapobieganie, farmakoterapia stanu przedcukrzycowego u osób starszych. Jeden krok przed cukrzyc
   Diagnosis, prevention, drug treatment of prediabetes in elderly people. One step before diabetes

 PDF 

 


  • Rola żywienia w rozwoju, prewencji i leczeniu sarkopenii
   The role of nutrition in the development, prevention and treatment of sarcopenia

 PDF 

 


  • Przyłóżkowe badanie ultrasonograficzne w diagnostyce pacjenta geriatrycznego – doświadczenia własne
   Bedside ultrasonography in the diagnosis of geriatric patients – own experience

 PDF 

 


  • Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jako przyczyna bólów głowy – opis przypadku
   Giant cell arteritis as the cause of headaches: a case report 

 PDF 

 


  • Problemy diagnostyczne ostrych bólów brzucha u pacjentów geriatrycznych – przypadek 93-letniej pacjentki
   Diagnostic problems of acute abdominal pain in geriatric patients – case of 93 year old female patient

 PDF 

 


  • Badania lekowe u osób w wieku podeszłym – rosnący problem z Evidence Based Medicine
   Drug studies in the elderly – a growing problem of Evidence Based Medicine

 PDF