2016/3

2016/3
  • Assessment of the 25(OH)D3 concentration as well as the selected anthropometric parameters and indices in Geriatrics Patients
   Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Anna Brończyk-Puzoń, Paweł Jagielski, Aneta Koszowska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

 PDF 


  • Sense of self-efficacy and health behaviors in a group of older hypertensive patients
   Krystyna Kurowska, Jolanta Marek

 PDF 


  • The opinions of medical students on geriatric care in selected countries of Central and Eastern Europe
   Mateusz Cybulski, Łukasz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Magda Orzechowska, Andrzej Szpakow, Urszula Cwalina

 PDF 


  • Influenza vaccinations in the elderly on the basis of recent epidemiological data and treatment recommendations
   Małgorzata Górska-Ciebiada, Marcin Barylski, Maciej Ciebiada

 

 PDF 


  • Diabetes in the elderly – the difficulties and capabilities
   Lidia Lum-Namirowska, Judyta Schlaffke, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

 PDF 


  • Malnutrition as a geriatric giant
   Roma Krzymińska-Siemaszko, Marta Lewandowicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 PDF 


  • The significance of drug and food interactions for rationale pharmacotherapy
   Arkadiusz Styszyński, Marta Lewandowicz, Roma Krzymińska-Siemaszko, Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 PDF 


  • Practical aspects of anticoagulant therapy in patients with stroke
   HalAgata Bielecka-Dąbrowa, Paulina Gąsiorek, Aleksandra Paduszyńska, Marek Dąbrowa, Maciej Banach

 PDF 


  • Position of indapamide in the treatment of hypertension and concomitant diabetes mellitus – a clinical case with commentary
   Marcin Barylski1, Małgorzata Górska-Ciebiada2, Maciej Ciebiada

 PDF 

[/cws-widget][/col]

Farmacja okładka_1_2016