2017/4

 • Geriatric assessment of elderly rural dwellers
  Wiesław Fidecki, Aneta Rola, Mariusz Wysokiński, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Robert Ślusarz, Zofia Sienkiewicz, Dorota Kulina, Marzena Ruczyńska

 PDF 


 • Occupational therapy and engineering in the battle for good aging – innovative teaching methods
  Sławomir Tobis, Mirosława Cylkowska-Nowak, Michał Wieczorowski

 PDF 


 • Knowledge of colorectal cancer prevention program among people aged 50-65
  Agata Stefanowicz, Teresa B. Kulik, Hanna Skórzyńska, Mariusz Środa

 PDF 


 • Vegetable and fruit intake and cognitive function in selected group of older people – a pilot study
  Agata Białecka-Dębek, Barbara Pietruszka, Dorota Minta

 

 PDF 


 • The resignation of parents from mandatory vaccination – dangerous for children and adults
  Sylwia Kałucka, Ewelina Łopata

 PDF 


 • Geriatric patient’s right to the secrecy of information connected with their case
  Jakub Mąkosa, Mariusz Wysokiński, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wiesław Fidecki, Kamil Kuszplak

 PDF 


 • Treatment options for the frailty syndrome in the elderly
  Laura Piejko, Agnieszka Nawrat-Szołtysik

 PDF 


 • Frailty syndrome – uni- and multidimensional approach
  Magdalena Sacha, Jerzy Sacha

 PDF 


 • Position of indapamide in the treatment of arterial hypertension with coexisting left ventricular hypertrophy – a clinical case with commentary
  Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

 PDF