• ODWAGA TRZEŹWOŚCI

 PDF 


  • Farmakologia kliniczna anestetyków w otyłości
   Clinical pharmacology of anesthetics in obesity

 PDF 


  • Intrathecal morphine for postoperative analgesia
   in patients with rheumatoid arthritis and
   osteoarthritis who underwent orthopedic
   surgery

 PDF 


  • Pierwotne podnamiotowe uszkodzenie pnia
   mózgu, a kryteria śmierci mózgu
   Primary supratentorial brain stem injury
   and the criteria of brain death

 PDF 


  • Praktyczne zastosowanie sedacji wziewnej
   u chorych na oddziałach intensywnej terapii
   Inhalation sedation in patients in intensive care
   wards – ready to use in practice?

 PDF 


  • WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM
   FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA

 PDF 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 


  • Pytania testowe do specjalizacji

 PDF 


  • The World Federation of Societies of Anaesthesiologists
   making available the highest standards of anesthesia
   to all people of the world

 PDF 


  • Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i jakości w praktyce
   anestezjologicznej w Unii Europejskiej
   SEKCJA i RADA ANESTEZJOLOGII, Europejska Unia
   Specjalistów Medycznych

 PDF 


  • Deklaracja w sprawie ustawicznego kształcenia
   medycznego/ustawicznego rozwoju zawodowego
   zatwierdzona przez Sekcję Anestestezjologii UEMS
   i Europejską Radę Anestezjologii

 PDF 


  • Zastosowanie skali czynności pielęgniarskich
   (Nursing Activities Score) do planowania obsad
   pielęgniarskich na oddziałach intensywnej terapii
   Application of Nursing Activities Score
   for planning nurse staffing in intensive care units

 PDF 


  • Zjawisko stresu w pracy zespołu
   anestezjologicznego
   The stress phenomenon in anesthetist’s team
   work

 PDF