• Acute suppurative left parotitis after myocardial
   revascularization surgery: a case report

 PDF 

 


  • Anatomy and physiology of neuromuscular
   transmission – part III
   Anatomia i fizjologia przewodnictwa nerwowo-
   mięśniowego – część III

 PDF 

 


  • Czy opioidy są prawdziwymi anestetykami?
   Historia i teraźniejszość
   Are opioids the real anaesthetics?
   History and presence

 PDF 

 


  • Fluid therapy in the peripartum

 PDF 

 


  • Intubacja dotchawicza u pacjenta przytomnego
   z użyciem giętkiego fiberoskopu
   Flexible fiberoptic endotracheal intubation
   on awake patient

 PDF 

 


  • Mechanizmy przewodzenia bólu. Rola układu
   odpornościowego w regulacji odczuwania bólu
   The mechanisms of pain. Role of immune
   system in regulation on the pain experience

 PDF 

 


  • Wybór leku w farmakoterapii bólu.
   Dlaczego oryginalny paracetamol?
   The choice of analgesic drugs in pain
   pharmacotherapy.
   Why brand-name paracetamol?

 PDF 

 


  • References/Piśmiennictwo

 PDF 

 


  • Przydatność odcinkowego znieczulenia
   dożylnego do repozycji złamań w obrębie
   przedramienia i ręki u dzieci w szpitalnym
   oddziale ratunkowym (doniesienie wstępne)
   Intravenous regional anaesthesia
   in the treatment of paediatric forearm
   and hand fractures in the emergency department

 PDF 

 


  • Przygotowanie chorego na cukrzycę do zabiegu
   operacyjnego
   Perioperative management of the diabetic
   patient

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Radość życia

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • ZaburzenThe PK/PD index for ciprofloxacin in critically
   ill patients

 PDF 

 


  • Urgent anaesthetic management
   of glycogenosis type Ia (von Gierke’s disease)

 PDF 

 


  • Znieczulenie dorosłego pacjenta z wrodzoną
   wadą serca – zasady opieki okołooperacyjnej
   podczas operacji niekardiochirurgicznych
   Część II. Postępowanie kliniczne – wybrane
   aspekty
   Anaesthesia for adult patient with congenital
   heart disease – the principles of the
   perioperative care during noncardiac surgery
   Part II. Selected aspects of clinical management

 PDF 

 


  • Znieczulenie miejscowe z dożylną analgosedacją
   alternatywą w sposobie znieczulenia do
   endowaskularnego leczenia tętniaków aorty
   brzusznej
   Local anaesthesia with intravenous
   analgosedation is an alternative approach
   to anaesthesia for endovascular treatment
   of abdominal aortic aneurysms

 PDF 

 


  • Znieczulenie w chorobach reumatycznych –
   spojrzenie reumatologa
   Anaesthesia in rheumatic diseases –
   a rheumatologist’s point of view

 PDF