• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • Powikłania ze strony przewodu pokarmowego podczas żywienia dojelitowego u pacjentów w oddziale intensywnej terapii
   Gastrointestinal complications observed during the enteral feeding in intensive care unit patients

 PDF 

 


  • Porównanie czterech masek twarzowych do prowadzenia wentylacji zastępczej – badanie na modelu manekinowym
   A comparison of four face masks for mechanical ventilation in a mannequin model

 PDF 

 


  • Analiza urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci w praktyce szpitalnego oddziału ratunkowego
   The analysis of cranio-cerebral injuries in children in emergency department practice

 PDF 

 


  • Oparzenia u dzieci w województwie wielkopolskim w 2010 roku
   Burns in children in the Wielkopolska Region in 2010

 PDF 

 


  • Combined spinal epidural anaesthesia for elective caesarean section in a parturient with Friedreich’s Ataxia

 PDF 

 


  • Zastosowanie oksykodonu w leczeniu bólu pooperacyjnego – opis przypadku
   Oxycodone in postoperative pain treatment – case report

 PDF 

 


  • Znieczulenie dziecka z zespołem Downa – standard czy wyzwanie
   Anaesthesia in children with Down’s syndrome – standard or challenge

 PDF 

 


  • Co anestezjolog powinien wiedzieć o krwawieniu podpajęczynówkowym
   Część 1. Mokre płuca i złamane serca
   What anaesthesiologist should know about subarachnoid hemorrhage
   Part 1. Wet lungs and broken hearts

 PDF 

 


  • Nowa uniwersalna definicja zawału serca
   Część 2. Wskaźniki biochemiczne martwicy mięśnia sercowego
   New universal definition of myocardial infarction
   Part 2. Biochemical markers of myocardial necrosis

 PDF 

 


  • Postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne w stanach nagłych chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego. Część IV. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowe
   Prehospital and earlyhospital treatment in acute endocrine glands diseases. Part IV. Calciumphosphate disturbances

 PDF 


  • Rabdomioliza w praktyce anestezjologa i intensywist
   Rhabdomyolysis as a topic for anaesthesiologist and intensivist

 PDF 


  • Podstawy insulinoterapii okołooperacyjnej dysglikemii u dorosłych chorych poddanych zabiegom kardiochirurgiczny
   Essentials of perioperative insulin therapy of dysglycaemia in adult cardiac surgery patients

 PDF 


  • Rola chronobiologii we współczesnej praktyce klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii bólu
   The role of the chronobiology to the contemporary clinical practice, with particularly taking the pain therapy into consideration

 PDF 


  • BRAK

 PDF 


  • Bezpieczeństwo pracy personelu medycznego Zespołów Ratownictwa Medycznego
   Emergency Medical Service personel safety

 PDF 


  • Caesarean delivery for twin pregnancy: spinal anaesthesia for asymptomatic type 1 Arnold Chiari malformation

 PDF 


  • Leki miejscowo znieczulające wczoraj i dziś
   Local anaesthetics past and present

 PDF