• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • Zachowania zdrowotne a umiejscowienie kontroli zdrowia u czynnych zawodowo strażaków
   Health behaviors versus health locus of control in professionally active firefighters

 PDF 

 


  • Przyczyny wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego w materiale Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
   Reasons for calling Medical Emergency Teams in the material from Regional Ambulance Service, Lublin

 PDF 

 


  • General anaesthesia in two patients with Limb-Girdle muscular dystrophy

 PDF 

 


  • A simple formula for quantification and comparison of systemic drug dosage patterns in the context of application times

 PDF 

 


  • HES – zły chłopiec terapii płynowej
   HES – bad boy of fuid resuscitation

 PDF 

 


  • Podstawy utrzymania normowolemii w okresie okołooperacyjnym
   Essentials of perioperative normovolaemia maintenance

 PDF 

 


  • Ultrasonografia na oddziale intensywnej terapii – przegląd protokołów badań
   Ultrasonography at intensive care units – the review of protocol tests

 PDF 

 


  • Wczesna repolaryzacja i zespół wczesnej repolaryzacji – aktualny stan wiedzy
   Early repolarization and early repolarization syndrome – current state of knowledge

 PDF 

 


  • Świadczenia rehabilitacyjne udzielane przez pielęgniarki w oddziałach intensywnej terapii
   Rehabilitation services provided by nurses in intensive care units

 PDF 

 


  • Wstępne badanie narządu wzroku w praktyce lekarza medycyny ratunkowej
   Preliminary eye examination in the practice of emergency physician

 PDF 


  • Pacjent kardiologiczny z urazem głowy – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
   Cardiac patients with head trauma – diagnostic and therapeutic problems

 PDF 


  • Specyfika udzielania pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC
   Część III. Przywrócenie drożności dróg oddechowych i wydolnego oddechu podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC
   The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC’s standard
   Part III. Airway management and maintenance of efficient respiration during rescue procedures in a tactical environment based on TCCC’s standard

 PDF 


  • Roztwór doustny oksykodonu – nowe możliwości leczenia bólu
   Oxycodone oral solution – new possibilities for treating pain

 PDF