• Spadający liść
  Leon Drobnik

PDF


 • What infl uences the treatment results in Polish Intensive Care Units? Single-centre study
  Agnieszka Dyla, Wojciech Mielnicki, Joanna Zybura, Marta Zając

PDF


 • Regional blocks PECS/SAPB and tPVB for preoperative analgesia after modifi ed radical mastectomy
  Jarosław Pawlik, Tomasz Drygalski, Marta Jezierska, Paweł Szymanowski, Ryszard Gajdosz

PDF


 • Analysis of psychological factors infl uencing the choice of the profession of paramedic
  Paweł Rasmus, Sandra Kundera, Łukasz Lubański, Małgorzata Timler, Anna Lipert, Waldemar Machała

PDF


 • Hybrid simulation in teaching life-saving algorithms – the use of case study in a simulation scenario
  Tomasz Walacik, Paweł Musiał

PDF


 • Medical simulations from a historical perspective
  Radosław Kadziszewski, Anna Szabat, Maciej Kadziszewski, Alicja Bartkowska-Śniatkowska

PDF


 • Neuraxial techniques of labour analgesia
  Radosław Chutkowski

PDF


 • Diffi cult airways in children
  Alicja Bartkowska-Śniatkowska

PDF


 • Expected diffi cult airway in adult patients
  Tomasz Gaszyński

PDF


 • Central blockades in adults. Thoracic segment
  Paweł Robak, Paweł Marcinkowski, Patryk Szczęśniewski, Grzegorz Kowalski

PDF


 • Extracorporeal CO 2 removal during renal replacement therapy
  Wojciech Dąbrowski, Edyta Wilczyńska-Bartoszek, Mateusz Biały, Daniel Pietrzak, Katarzyna Małodobry

PDF


 • Plasmapheresis as a treatment method for patients admitted to Critical Care Unit
  Wojciech T. Serednicki, Michał Cicio, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek

PDF


 • New possibilities of antibiotic therapy in the Intensive Care Unit
  Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Joanna Zorska, Jolanta Kędzierska

PDF


 • PICS – Post-intensive care syndrome
  Kacper Lechowicz, Sylwester Drożdżal, Igor Karolak, Katarzyna Kotfis

PDF

AiR Okladka 4_2016