2014/4

  • Kliniczny, ekonomiczny i społeczny wymiar choroby Pompego w Polsce
   Direct and indirect costs of Pompe disease

 PDF 

 


  • Ordynacje leków recepturowych z dithranolem
   Extemporaneous prescriptions with dithranol

 PDF 

 


  • Jadłowstręt psychiczny – co widzą „motyle”?
   Anorexia nervosa – what „butterflies” see?

 PDF 

 


  • Leczenie zachowawcze, endoskopowe i chirurgiczne chorych na przewlekłe zapalenie trzustk
   Conservative, endoscopic and surgical treatment in patients with chronic pancreatitis

 PDF 

 


  • Nanocząstki w roli nośników substancji aktywnych
   Nanoparticles as carriers of active substances

 PDF 

 


  • Działania niepożądane drobnocząsteczkowych inhibitorów kinazy tyrozynowej VEGFR (ang. vascular endothelial growth factor receptor), stosowanych w terapii przeciwnowotworowej
   Adverse effects of small molecule VEGFR tyrosine kinase inhibitors in anticancer therap

 PDF 

 


  • Toksyczność wybranych leków dostępnych bez recepty
   Toxicity of certain selected over-the-counter drugs

 PDF