2013/1

  • Rola wsparcia i przekonań dotyczących zdrowia w zmaganiu się z problemami wieku geriatrycznego
   The role of support and health beliefs in dealing with problems of geriatric ages

 PDF 

 


  • Program edukacyjny dla pacjentów z BPH „Prostata bez tajemnic” – program dla mężczyzn powyżej 45 roku życia
   Education programme for patients with BPH “Prostate without secret’’ – programme for men above 45 years old

 PDF 

 


  • Dlaczego boimy się starości?
   Why we are afraid of aging?

 PDF 

 


  • Niedobór witaminy B12 w wieku podeszłym – przyczyny, następstwa, podejście terapeutyczne
   Vitamin B12 deficiency in old age – causes, consequences and therapeutic approach

 PDF 

 


  • Niedokrwistość stanu zapalnegou osób starszych Część I. Znaczenie kliniczne, kluczowa rola hepcydyny w patogenezie
   Anemia of inflammation in older persons Part I. Clinical significance, crucial role of hepcidin in the pathogenesis

 PDF 

 


  • Regulacje legislacyjne dystrybucji na rynku armaceutycznym
   Legislative regulations concerning distribution on pharmaceutical market

 PDF 

 


  • Otyłość a ryzyko niedożywienia w późnej starości – opis przypadku
   Obesity and risk of malnutrition in advanced old age – case report

 PDF 

 


  • Ocena poziomu filtracji kłębuszkowej u pacjentów w podeszłym wieku z zespołem metabolicznym
   Assessment of glomerular filtration rate in elderly patients with metabolic syndrome

 PDF