2014/3

  • Sprawność i niepełnosprawność kobiet w starszym wieku po amputacji piersi
   Physical capability and disability in the elderly women after mastectomy

 PDF 

 


  • Teraźniejszość i przyszłość w życiu starszych osób z niepełnosprawnością z powodu przebytego udaru mózgu
   Present and future in the lives of elderly people with disability due to stroke

 PDF 

 


  • Uwarunkowania kliniczne i czynnościowe rehabilitacji pacjentów oddziału geriatrycznego
   Clinical and functional determinants of rehabilitation in geriatrics ward patients 

 PDF 

 


  • Ocena sprawności funkcjonalnej warszawskich stulatków w zakresie podstawowych czynności życia codziennego – wyniki wstępne
   The assessment of independence in activities of daily living of centenarians living in Warsaw – preliminary results

 PDF 

 


  • Związek starzenia z niesprawnością
   Aging and disability

 PDF 

 


  • Zmiany w układzie ruchu w procesie starzenia się
   Musculoskeletal changes with age

 PDF 

 


  • Osłabienie sprawności poznawczej w starzeniu
   Przyczyny i mechanizmy neurobiologiczne
   Neurobiological mechanisms of age-related cognitive decline

 PDF