2017/3

Najnowsze wydanie
  • Mediacyjna rola bilansu życiowego w związkach cech osobowości i jakości życia osób starszych
   Paweł Brudek

 PDF 


  • Zwyczajowe spożycie żywności określane Kwestionariuszem Urozmaicenia Spożycia Żywności (FIVeQ) pacjentów geriatrycznych z zespołem słabości – wyniki wstępne
   Alina Jaroch, Emilia Główczewska-Siedlecka, Karol Jaroch, Marta Podhorecka

 PDF 


  • Możliwości terapeutyczne wykorzystania kwasu acetylosalicylowego w populacji pacjentów geriatrycznych
   Katarzyna Mądra-Gackowska, Marcin Gackowski, Emilia Siedlecka-Główczewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 


  • Motoryka precyzyjna ręki oraz możliwe zaburzenia u osób po 70 roku życia
   Maciej Olesiejuk, Magdalena Kolano, Monika Piegdoń

 PDF 


  • Korelacja wyników testu 6-minutowego z BMI i siłą mięśniową kończyn górnych oraz dolnych wśród osób starszych. Badania wstępne
   Radosław Perkowski, Małgorzata Gajos, Sławomir Kujawski, Agnieszka Kujawska, Julita Jarecka, Anna Maria Dobosiewicz, Teresa Zmaczyńska, Paulina Miętkowska, Natalia Sokołowska, Remigiusz Sokołowski, Wojciech Stemplowski, Anna Grochowska, Paweł Zalewski, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 


  • Krwawienie do mięśnia prostego brzucha u 88-letniej chorej leczonej warfaryną
   Sylwia Płusa, Katarzyna Mądra-Gackowska, Agnieszka Gryckiewicz, Ewa Żekanowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 


  • Analiza metod diagnozy i terapii w pracy logopedy z chorym na Alzheimera. Opis przypadku
   Joanna Rosińczuk, Magdalena Kazimierska-Zając

 PDF 


  • Zastosowanie wyobrażania ruchowego w rehabilitacji osób po udarze mózgu
   Jagna Sobierajewicz

 PDF 


  • Teoria gerotranscendencji – jej potencjał i ograniczenia
   Celina Timoszyk-Tomczak

 PDF 


  • Analiza aktywności fizycznej osób po 60 roku życia z dyskopatią lędźwiowego odcinka kręgosłupa
   Marta Wolanin, Jolanta Oleszczuk, Rafał Sapuła, Adam Topolski, Antoni Wolanin

 PDF 


  • Realizacja zadań rozwojowych w okresie późnej dorosłości – konstrukcja nowego narzędzia badawczego
   Magdalena Zadworna-Cieślak

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl