2014/4

  • Kolonoskopia po 80 roku życia-z perspektywy szpitala wojewódzkiego
   Colonoscopy above 80 years of age- from a perspective of regional hospital

 PDF 

 


  • Aktywność fizyczna pięćdziesięciolatków
   Physical activity of people in their fifties

 PDF 

 


  • Seniorzy o życiu i jego jakości w perspektywie przemijania i nieuchronności śmierci – wybrane aspekty
   Elderly people and their perception of life and its quality in respect to passing away and inevitability of death – selected aspects

 PDF 

 


  • Analiza wybranych czynników wpływających na aktywne wykorzystanie czasu oraz utrzymanie stosunków społecznych u osób w wieku podeszłym
   The analysis of selected factors conditioning active spare time passing and the retention of social relations in senior citizens

 PDF 

 


  • Gerontoprofilaktyka jako ważny element kultury fizycznej seniorów
   Geronto-prophylaxis as a vital component of physical culture in the seniors

 PDF 

 


  • Zastosowanie hortikuloterapii w gerontologii
   Horticultural Therapy in Gerontology

 PDF 

 


  • Potrzeby pacjenta starszego i ich wpływ na projektowanie szpitali
   The needs of elderly patients and their influence upon hospital architectural design

 PDF 

 


  • Podmiotowość osób starszych na podstawie doświadczeń związanych z Kongresami “Obywatel Senior”
   Subjectivity of Senior Persons on the Basis of Experience Gathered during the “Senior Citizen” Congresses

 PDF