Anestezjologia i Ratownictwo

Farmacja Współczesna

Geriatria                                                         

Gerontologia     Polska    

COVID-19

Wybuch pandemii COVID-19 skłonił naszych Autorów do podzielenia się z Państwem swoimi doświadczeniami ze szpitala jednoimiennego. Zostaną one opublikowane w najbliższym numerze „Anestezjologii i Ratownictwa”. Jednak już dziś – na prośbę Autorów: Jarosława Woronia, Jerzego Wordliczka, Wojciecha Serednickiego, Joanny Zorskiej i Jolanty Kędzierskiej – zapraszamy  do lektury artykułu pt.  Farmakoterapia zakażeń SARS-CoV-2, obserwacje praktyczne ze szpitala jednoimiennego (Pharmacotherapy of SARS-CoV-2 infections, practical observations from the same-name hospital).

W obliczu pandemii COVID-19, żyjąc w stanie ogromnej niepewności, musimy poddać się wielu nałożonym na nas ograniczeniom. Czy wobec napływu niepokojących informacji o kolejnych zachorowaniach i zgonach, przy niezwykle ograniczonych możliwościach bezpośrednich spotkań z Bliskimi będziemy umieli, czy będziemy w ogóle chcieli, cieszyć się tegorocznymi Świętami Wielkanocnymi? Na pewno będą to zupełnie inne Święta niż zazwyczaj.
Wszystkim życzymy dziś przede wszystkim zdrowia i miłości. Właśnie przekonujemy się, że to jest w życiu najważniejsze.

Redakcja

Farmakoterapia zakażeń SARS-CoV-2, obserwacje praktyczne ze szpitala jednoimiennego

 

Szanowni Państwo

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną  informujemy, że mogą zaistnieć opóźnienia w wysyłce zamówionej przez Państwa prenumeraty, pomimo że w miarę możliwości staramy się ją realizować.

Za niedogodność  bardzo przepraszamy. Jednocześnie serdecznie zapraszamy  do naszego Archiwum czasopism  i  do zapoznania się z nowymi wydawnictwami książkowymi dostępnymi w naszym sklepie internetowym.

Wydawnictwo Akademia Medycyny

List otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
O nas

Witamy w Wydawnictwie
Akademia Medycyny

Właścicielem witryny i czasopism: Geriatria, Farmacja Współczesna i Anestezjologia i Ratownictwo jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Wydawnictwo Akademia Medycyny jest wydawcą czasopism edukacyjno –naukowych : Geriatria, Farmacja Współczesna, Anestezjologia i Ratownictwo. Sukcesywnie indeksowane są w: Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Coprenicus oraz rejestrowane są w bazie Polska Bibliografia Lekarska (GBL). Ponadto w naszej ofercie wydawniczej znajdą Państwo: książki, wydania specjalne, suplementy, reprinty, rozprawy doktorskie, prace habilitacyjne, monografie.

Publikacje zamieszczone w czasopismach oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny

Ogłoszenie
RODO - informacja
MICE - informacja
CLOSE
CLOSE