Anestezjologia i Ratownictwo

Farmacja Współczesna

Geriatria                                                         

Gerontologia     Polska    

COVID-19

Szanowni Państwo

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną  informujemy, że mogą zaistnieć opóźnienia w wysyłce zamówionej przez Państwa prenumeraty, pomimo że w miarę możliwości staramy się ją realizować.

Za niedogodność  bardzo przepraszamy. Jednocześnie serdecznie zapraszamy  do naszego Archiwum czasopism  i  do zapoznania się z nowymi wydawnictwami książkowymi dostępnymi w naszym sklepie internetowym.

Wydawnictwo Akademia Medycyny

List otwarty
List otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
O nas

Witamy w Wydawnictwie
Akademia Medycyny

Właścicielem witryny i czasopism: Geriatria, Farmacja Współczesna i Anestezjologia i Ratownictwo jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Wydawnictwo Akademia Medycyny jest wydawcą czasopism edukacyjno –naukowych : Geriatria, Farmacja Współczesna, Anestezjologia i Ratownictwo. Sukcesywnie indeksowane są w: Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Coprenicus oraz rejestrowane są w bazie Polska Bibliografia Lekarska (GBL). Ponadto w naszej ofercie wydawniczej znajdą Państwo: książki, wydania specjalne, suplementy, reprinty, rozprawy doktorskie, prace habilitacyjne, monografie.

Publikacje zamieszczone w czasopismach oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny

Ogłoszenie
RODO - informacja
MICE - informacja
CLOSE
CLOSE