Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (86,86 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Błędy w farmakoterapii u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii, jak możemy im skutecznie zapobiegać
  Jarosław Woroń, Radosław Tymiński, Tomasz Drygalski, Halina Kutaj-Wąsikowska, Jerzy Wordliczek

PDF

 • Bezpieczeństwo i efektywność stosowania systemów Pre-Filled Syringe w praktyce klinicznej
  Tomasz Gaszyński

PDF


 • Zastosowanie leków miejscowo znieczulających w anestezji położniczej
  Paweł Radkowski, Alicja Lipińska, Bartosz Kędziora, Justyna Dawidowska-Fridrych, Oliwia Mandziuk-Radkowska

PDF


 • Badanie gazometryczne krwi – przegląd aktualnych doniesień naukowych
  Mikołaj Seostianin, Przemysław Skulik

PDF


 • Znieczulenie regionalne w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla dzieci
  Piotr Kazimierz Niemczyk, Łukasz Jabłoński

PDF


 • Zastosowanie amin katecholowych w anestezjologii, intensywnej terapii i medycynie ratunkowej. Aktualny stan wiedzy
  Paweł Radkowski, Grzegorz Jabłoński, Justyna Dawidowska-Fidrych

PDF


AiR Okladka 4_2016