Anestezjologia i Ratownictwo

About

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (86,86 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • …i znowu będzie wiosna! VI. Łaskawa pamięć
  Leon Drobnik

PDF

 • Role of ECMO and echocardiography in a COVID-19 positive patient
  Diana Morales-Castro, Ghislaine Douflé

PDF


 • TEE diagnosis of sudden hypoxia three days post pulmonary thromboendarterectomy – a case report
  Tomasz Bartkowiak, Massimiliano Meineri, Marc De Perrot, Krzysztof Kusza, Marcin Wąsowicz

PDF


 • Postać ciężkiej aspergilozy płucnej związanej z chorobą COVID-19 – opis przypadku
  Amadeusz Woźniak, Krzysztof Kusza

PDF


 • Wstrząs kardiogenny u położnicy – „Welcome on BOARD” – co powinno być lekiem pierwszego rzutu? – opis przypadku
  Natalia Jawień

PDF


 • Powikłania kaniulacji żyły udowej u pacjenta pediatrycznego
  Joanna Pietras, Ilona Savochka, Andrzej Modrzejewski, Mirosław Parafiniuk

PDF


 • Rola wentylacji nieinwazyjnej w intensywnej terapii
  Dariusz Maciejewski, Małgorzata Bizoń

PDF


 • Przetrwały ból pooperacyjny
  Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Nadciśnienie śródbrzuszne i zespół przedziału brzusznego – podstawowe zagadnienia
  Hanna Miszczenkow, Łukasz J. Krzych

PDF


 • Analgezja regionalna porodu – rozwiązywanie problemów
  Maciej Łapoć

PDF


 • Farmakoterapia osób starszych a znieczulenie
  Mikołaj Seostianin, Anna Brzostowska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Neumann-Podczaska

PDF


AiR Okladka 4_2016