Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (100,00 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Intubacja dotchawicza w praktyce Ratownika Medycznego – najnowsze spojrzenie oraz czynniki wpływające na wybór intubacji jako metody udrażniania dróg oddechowych w opiece przedszpitalnej
  Piotr Wojtczak, Przemysław Kluj, Michał Fedorczak, Anna Fedorczak, Maria Bartczak, Tomasz Gaszyński, Paweł Ratajczyk

PDF

 • Wybrane kliniczne i laboratoryjne predyktory śmiertelności z powodu COVID-19 na podstawie analizy danych populacji pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
  Joanna Jaskółowska, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Tomasz Gaszyński, Paweł Ratajczyk, Agnieszka Jóźwik

PDF


 • Infl uence of various techniques of preemptive analgesia on perioperative outcomes in patients undergoing vitrectomy – review
  Aleksandra Pluta, Michał Jan Stasiowski, Lech Krawczyk

PDF


 • Etomidat w praktyce klinicznej – zalety, wady, nowości
  Paweł Radkowski, Marcin Nosek, Filip Ogończyk-Mąkowski, Katarzyna Podhorodecka

PDF


 • Farmakoterapia w okresie ciąży w Oddziale Intensywnej Terapii, o czym należy pamiętać
  Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Zespół LAST w anestezjologii położniczej. Aktualny stan wiedzy
  Paweł Radkowski, Oliwia Michalkiewicz, Magdalena Wojtczak, Dorota Bartoś-Zdrojewska

PDF


 • Przegląd przepisów prawa i wytycznych na świecie w sprawie procedury Chodzącego Banku Krwi
  Joanna Wilczyńska

PDF


AiR Okladka 4_2016