Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (86,86 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Jaka jest wiedza lekarzy rezydentów anestezjologii i intensywnej terapii z zakresu resuscytacji dorosłych i dzieci?
  Małgorzata Grześkowiak, Joanna Chojnacka, Jarosław Bartkowski, Katarzyna Pruska, Jakub Wakuluk, Adam Pytliński

PDF

 • Dziesięcioletnia analiza pacjentów leczonych tlenem hiperbarycznym w KMHIRM UCMMIT
  w Gdyni

  Piotr Góralczyk, Jacek Kot, Edward Lizak, Ewa Lenkiewicz

PDF


 • Analiza stanu odżywienia pacjentów wymagających wzmożonej opieki pielęgniarskiej – badania wstępne
  Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Joanna Kutyłowska, Piotr Jarzynkowski

PDF


 • Opóźniony powrót przewodnictwa nerwowo-mięśniowego jako powikłanie kombinacji leków zwiotczających – opis przypadku
  Andrzej Litwin, Paweł Radkowski

PDF


 • Badanie poziomu D-dimerów i jego wartość diagnostyczna w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
  Karol Malec, Aleksandra Załustowicz

PDF


 • Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu zakażeń u pacjentów hospitalizowanych w OIT – komu, kiedy i dlaczego
  Jarosław Woroń, Beata Kowalska-Krochmal, Tomasz Drygalski, Joanna Zorska, Jerzy Wordliczek, Jolanta Kędzierska, Urszula Pradel

PDF


 • Leki zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane w anestezjologii, intensywnej terapii i medycynie ratunkowej z uwzględnieniem ostatnich doniesień dotyczących pacjentów zakażonych COVID-19
  Paweł Radkowski, Agnieszka Barańska, Marcin Mieszkowski, Justyna Dawidowska-Fidrych

PDF


 • Urazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego – patofi zjologia i leczenie – część I
  Miłosz Miedziaszczyk, Aleksander Bajon, Jacek Beutler, Michał Siwek, Zofi a Stanisz, Izabella Stawicka, Kacper Wojtala, Roman Jankowski

PDF


AiR Okladka 4_2016