Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (86,86 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Ketoprofen hypersensibility – a case report and literature rev
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

 • Tętniak aorty brzusznej pęknięty do żyły głównej dolnej z przetoką aortalno-kawalną – opis
  przypadku i przegląd literatury

  Julia Siek, Michał Borys

PDF


 • Oksygenacja apneiczna podczas indukcji do znieczulenia ogólnego – przegląd aktualnych metod wydłużenia bezpiecznego bezdechu
  Jakub Jakubiak, Wojciech Gaszyński, Tomasz Gaszyński, Dawid Aleksandrowicz, Paweł Ratajczyka

PDF


 • Cewnik pośredni jako istotny element strategii w trudnym dostępie naczyniowym
  Maciej Latos, Mateusz Zawadka, Bartosz Sadownik, Dariusz Kosson

PDF


 • Niepożądane działania leków w farmakoterapii stosowanej w praktyce Ratownika Medycznego, czyli rzecz o farmakoterapii źle dobranej
  Jarosław Woroń, Tomasz Drygalski, Tomasz Sanak, Mateusz Putowski, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Błędy lekowe na Oddziałach Intensywnej Terapii
  Julia Siek

PDF


 • Znieczulenie donosowe do zamkniętej repozycji kości przedramienia u dzieci w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego
  Piotr Kazimierz Niemczyk, Łukasz Jabłoński, Dariusz Skaba, Marta Chłystowska

PDF


AiR Okladka 4_2016