Anestezjologia i Ratownictwo

Najnowsze wydanie
 • Terapia ukierunkowana na cele (GDT) – refleksja, czy nadszedł już czas, aby ochłonąć?
  Krzysztof Kusza

 PDF 


 • Application and utility of the endotracheal stylet for direct laryngoscopy. A prospective, randomized, cross-over manikin-based simulation trial
  Wojciech Wieczorek, Marek Dąbrowski, Agata Dąbrowska, Aleksandra Patralska, Marcin Madziala, Jacek Smereka, Łukasz Szarpak

 PDF 


 • Ocena zachowań bólowych pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych
  Piotr Jakubów, Adam Sewastianowicz, Wioleta Kalinowska, Mirosław Dubowski, Grzegorz Juszczyk, Tomasz Hirnle

 PDF 


 • Osobowość i postawa religijna a gotowość do donacji narządów
  Katarzyna Gibek1, Jakub Lickiewicz2, Wojciech Serednicki

 PDF 


 • Zastosowanie metody pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) w leczeniu głębokiej hipotermii typu miejskiego – opis przypadku
  Aleksandra Jaworska-Czerwińska, Robert Włodarski, Krzysztof Leksowski

 PDF 


 • Organ donation in the United Kingdom
  Wioleta Tokarz

 PDF 


 • Evolution and challenges of the paramedic profession in Poland
  Marek Dąbrowski, Bogusz Szczepański, Przemysław Rachubiński, Magdalena Kapler, Agata Dąbrowska, Łukasz Szarpak, Marcin Zieliński, Emilia Surzyn, Michał M. Nowicki

 PDF 


 • Wytyczne 2016 wentylacji pacjentów z ostrą hiperkapniczną niewydolnością oddechową – na podstawie BTS/ICS Guidelines for the Ventilatory Management of Acute Hypercapnic Respiratory Failure in Adults
  Izabela Kurek

 PDF 


 • Niedodma płuc w praktyce anestezjologicznej Część I. Etiologia i rozpoznawanie
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Krwawienia w okresie okołooperacyjnym
  Łukasz J. Krzych

 PDF 


 • Błędy w leczeniu przeciwzakrzepowym – czyli 7 grzechów głównych stosowania leków przeciwzakrzepowych, przeciwpłytkowych oraz przeciwkrwotocznych w praktyce lekarskiej
  Jarosław Woroń

 PDF 


 • Znieczulenie chorego z chorobą nowotworową – pułapki podczas kwalifikacji anestezjologicznej
  Małgorzata Symonides

 PDF 


 • Leczenie bólu u chorych na nowotwory
  Jerzy Wordliczek, Wojciech Leppert, Małgorzata Malec-Milewska

 PDF 

AiR Okladka 4_2016

O czasopismie

 

Anestezjologia i Ratownictwo – Anaesthesiology and Rescue Medicine jest kwartalnikiem ukazującym się od czerwca 2007 roku. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8) oraz Index Copernicus (6,30), otrzymało honorowy patronat European Board and Section of Anaesthesiology, European Union of Medical Specialists.

Nowe ujęcie problematyki związanej z anestezjologią i ratownictwem pozwala nam na tworzenie nowoczesnego, dynamicznego czasopisma, które śledzi zmiany zachodzące w tych środowiskach, informuje o osiągnięciach naukowych w dziedzinie anestezjologii i ratownictwa oraz ukazuje aktualną sytuację środowiska w Polsce i na świecie.

Podjęliśmy szereg działań mających na celu wprowadzenie czasopisma na fora dyskusyjne (nasz kwartalnik polecany jest przez: Polanest – największy polski portal praktyków-anestezjologów i ratowników medycznych, konsultanta krajowego, portal medyczno-prawniczy Abacus, Nysora – New York School of Anaesthesiology). Międzynarodowy skład Rady Programowej pozwala nam na przedstawianie problemów współczesnej anestezjologii i ratownictwa nie tylko z perspektywy polskiej, ale również w kontekście ”the worldwide family of anaesthesiologists”. Czasopismo predestynuje do miana płaszczyzny wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych dla anestezjologów z Europy Środkowo-Wschodniej (część publikacji oraz wszystkie streszczenia zamieszczane w kwartalniku prac publikujemy w języku angielskim).

Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie naszego pisma, słowa zachęty, sugestie, podpowiedzi. Dziękujemy Państwu, że jesteście, ze swoją pracowitością, zainteresowaniami, wątpliwościami i wielkim sercem dla ludzi, zwłaszcza chorych i słabych, kimś, dla kogo chcemy być przydatni i kogo chcemy wspierać w codziennej pracy. Dziękujemy Autorom, którzy znajdują czas, siły i zapał, i swoją wiedzą i przemyśleniami chcą dzielić się z całym środowiskiem, Recenzentom, którzy nie odmawiają życzliwej pomocy, Koleżankom i Kolegom z Rady Naukowej – za odwagę wspierania jeszcze nieznanego, dopiero rozwijającego się pisma. Gdyby chcieli Państwo zamieścić na naszych łamach swoje artykuły lub w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć we współtworzeniu naszego czasopisma – czujcie się Państwo serdecznie zaproszeni.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja