Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (86,86 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Ocena umiejętności wykonywania self-triage’u przez uczniów szkół średnich oraz studentów kierunków niemedycznych
  Marcin Muża, Marta Miksiewicz, Joanna Plata-Muża, Łukasz Skorupa, Hanna Plata

PDF

 • Cyberzagrożenia w sektorze ochrony zdrowia, w tym w anestezjologii i ratownictwie. Charakterystyka wybranych zagrożeń i sposoby zapobiegania
  Szymon Nawrocki

PDF


 • Włóknienie płuc po bleomycynie – opis przypadku i przegląd literatury
  Agnieszka Kaczmarska, Urszula Myśliwiec, Joanna Chajec, Michał Borys

PDF


 • Pęknięcie ciąży ektopowej jako przyczyna nagłego zatrzymania krążenia w praktyce zespołów ratownictwa medycznego w oparciu o opis przypadku
  Magdalena Babuśka-Roczniak, Magdalena Wojtanowska-Kaczka, Karolina Penar, Marta Skalik, Hubert Marek, Wojciech Roczniak

PDF


 • Majaczenie indukowane przez farmakoterapię u pacjentów hospitalizowanych w OIT
  Krzysztof Wojtasik-Bakalarz, Jarosław Woroń

PDF


 • Urazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego – patofi zjologia i leczenie – część II
  Miłosz Miedziaszczyk, Aleksander Bajon, Jacek Beutler, Michał Siwek, Zofi a Stanisz, Izabella Stawicka, Kacper Wojtala, Roman Jankowski

PDF


 • Leki dostępne w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Polsce, a praktyka stosowanej farmakoterapii, czyli o czym ratownik medyczny wiedzieć powinien
  Mateusz Putowski, Jarosław Woroń, Tomasz Sanak, Jerzy Wordliczek

PDF


AiR Okladka 4_2016