Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopismie

Anestezjologia i Ratownictwo jest czasopismem recenzowanym zgodnie z zasadą „peer-review”, publikującym prace oryginalne we wszystkich aspektach dotyczące znieczulenia ogólnego, regionalnego, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji, bólu a także technologii medycznych i ich zastosowania. Jednocześnie, pomimo że tematyka czasopisma przede wszystkim ogniskuje się na zagadnieniach klinicznych, jest ono także otwarte na publikacje naukowe z zakresu medycyny doświadczalnej i nauk podstawowych związanych z anestezjologią i intensywna terapią, jeśli autorzy wykażą związek takiego doniesienia z medycyną kliniczną. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje także prace poglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w wybranym zagadnieniu. Komitet redakcyjny dopuszcza również publikację prac poglądowych nadesłanych w innym trybie, jeśli będą one charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i dydaktycznym. Zamieszczane są też aktualne zalecenia i wytyczne towarzystw naukowych i ich sekcji w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny bólu oraz resuscytacji. Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (81,66 pkt), Polskiej Bibliografii Lekarskiej i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo ukazuje się od 2007 roku, działa pod zaszczytnym patronatem European Board and Section of Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja

Najnowsze wydanie
 • Anaesthesiologist and Critical Care Physician during COVID-19 Pandemic. What have we learned over last 8 months? Where have we failed?
  Marcin Wąsowicz, Azad Mashari

PDF

 • …i znowu będzie wiosna! IV. V. Ostrożnie spoglądam w lustro
  Leon Drobnik

PDF


 • Uraz przenikający górnego otworu klatki piersiowej z powikłaniami neurologicznymi – opis przypadku
  Cezary Miedziarek, Szymon Pełczyński, Mariusz Kasprzyk

PDF


 • Postępowanie anestezjologiczne w cięciach cesarskich w oparciu o wytyczne Towarzystwa ERAS – Enhanced Recovery After Surgery (ERAS Society)
  Katarzyna Białowolska/em>

PDF


 • Powikłania po zabiegach bariatrycznych
  Tomasz Gaszyński, Piotr Wojtczak

PDF


 • Zabieg natychmiastowego dostępu do dolnych dróg oddechowych przez konikotomię (krikotyroidotomię) w praktyce anestezjologicznej
  Jacek Wadełek

PDF


 • Postępy w wentylacji mechanicznej 2019/2020
  Miłosz Jankowski

PDF


 • Powikłania i błędy podczas wentylacji mechanicznej
  Dariusz Maciejewski, Małgorzata Bizoń

PDF


 • Interakcje i powikłania polekowe u pacjentów leczonych z powodu COVID-19, implikacje praktyczne
  Jarosław Woroń, Leszek Borkowski, Halina Kutaj-Wąsikowska, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Kloksacylina w leczeniu infekcji o etiologii gronkowcowej – kiedy, komu, ile i dlaczego
  Jarosław Woroń

PDF


AiR Okladka 4_2016