Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopismie

Anestezjologia i Ratownictwo jest czasopismem recenzowanym zgodnie z zasadą „peer-review”, publikującym prace oryginalne we wszystkich aspektach dotyczące znieczulenia ogólnego, regionalnego, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji, bólu a także technologii medycznych i ich zastosowania. Jednocześnie, pomimo że tematyka czasopisma przede wszystkim ogniskuje się na zagadnieniach klinicznych, jest ono także otwarte na publikacje naukowe z zakresu medycyny doświadczalnej i nauk podstawowych związanych z anestezjologią i intensywna terapią, jeśli autorzy wykażą związek takiego doniesienia z medycyną kliniczną. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje także prace poglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w wybranym zagadnieniu. Komitet redakcyjny dopuszcza również publikację prac poglądowych nadesłanych w innym trybie, jeśli będą one charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i dydaktycznym. Zamieszczane są też aktualne zalecenia i wytyczne towarzystw naukowych i ich sekcji w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny bólu oraz resuscytacji. Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (81,66 pkt), Polskiej Bibliografii Lekarskiej i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo ukazuje się od 2007 roku, działa pod zaszczytnym patronatem European Board and Section of Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja

Ogłoszenia
Intensywna terapia – jak, kiedy, dlaczego i kogo leczymy

 

 

Jachranka – Komunikat ostateczny

Szanowni Państwo,

Podchodząc z najwyższą troską o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników, Wykładowców i Wystawców – w sytuacji istniejącego stanu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 – podjęliśmy ostateczną decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia w tym roku konferencji  „Anestezjologia i Intensywna Terapia drugiej dekady” planowanej na 6-8.05.2020 w Jachrance/k Zegrza. Jednocześnie zarezerwowaliśmy nowy termin na jej przeprowadzenie: 12.05-14.05.2021 r., czyli w typowym corocznym okresie naszej konferencji.

Wszystkie warunki uczestnictwa w konferencji (opłaty, program wykładów i warsztatów itp.) pozostają bez zmian i zostają przeniesione automatycznie na przyszły rok.

Przypominamy jednocześnie o konieczności odwołania rezerwacji hotelowej w Jachrance.

Z poważaniem,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska (Prof. CMKP)

Najnowsze wydanie
 • … i znowu będzie wiosna! Część II. Co zostało z przedwiośnia?
  Leon Drobnik

PDF


 • Effective regional citrate anticoagulation during ECCO2R in ARDS patient – case report
  Joanna Zybura, Wojciech Mielnicki, Agnieszka Dyla

PDF


 • Jakiego znieczulenia regionalnego nie stosujemy u dzieci?
  Piotr Niemczyk

PDF


 • Pomiędzy bierną tlenoterapią a wentylacją mechaniczną – wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa
  Wojciech T. Serednicki, Michał Cicio, Ewa Zasada, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Pozaustrojowe techniki wspomagania wymiany gazowej
  Konstanty Szułdrzyński

PDF


 • Pomiar ciśnienia przezpłucnego
  Konstanty Szułdrzyński

PDF


 • Chorzy krytycznie z nadwagą i otyli leczenina oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Część I. Układ oddechowy i układ krążenia
  Jacek Wadełek

PDF


 • Sepsa. Pytania bez odpowiedzi?
  Urszula Zielińska-Borkowska

PDF


 • Umiejętności pozatechniczne w anestezjologii
  Łukasz Wróblewski, Anna Janiszewska

PDF


 • Ostry ból w medycynie ratunkowej – wytyczne Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EUSEM) 2019
  Dariusz Timler

PDF


 • Możliwości leczenia przeciwbólowego po zabiegach protezoplastyki stawu kolanowego
  Michał Domagała, Michał Borys, Joanna Jarczyńska-Domagała, Mirosław Czuczwar

PDF


 • Interakcje leków u pacjenta hospitalizowanego w OIT – wybrane zagadnienia praktyczne
  Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Jerzy Wordliczek

PDF

AiR Okladka 4_2016