Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (86,86 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Cięcie cesarskie wykonane u pacjentki dziesięć lat po przeszczepie serca – wymagający przypadek położniczy dla anestezjologa: opis przypadku
  Włodzimierz Płotek, Artur Bekała, Krzysztof Pietrzkiewicz, Anna Rękas-Dudziak, Wiesław Markwitz

PDF

 • Zaburzenia oddychania po zastosowaniu buprenorfi ny. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


 • Opryszczkowe zapalenie mózgu – opis przypadku i przegląd literatury
  Julia Siek, Michał Borys

PDF


 • Delafl oksacyna – nowy fl uorochinolon przydatny w leczeniu zakażeń w Oddziale Intensywnej Terapii
  Beata Kowalska-Krochmal, Jarosław Woroń

PDF


 • Bezpieczeństwo farmakoterapii w Oddziale Intensywnej Terapii, jak to realizować w praktyce
  Jarosław Woroń, Halina Kutaj-Wąsikowska, Tomasz Drygalski, Jerzy Wordliczek, Anna Inglot, Krystyna Matusik

PDF


 • Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego – poszukiwanie idealnej dawki leku miejscowo znieczulającego
  Katarzyna Białowolska

PDF


 • Ewolucja zawodu ratownik medyczny w aktach prawnych w Polsce. Część 1
  Sybilla Brzozowska-Mańkowska, Adam Waligóra, Barbara Lisowska, Marcin Mańkowski

PDF


 • Ewolucja zawodu ratownik medyczny w aktach prawnych w Polsce. Część 2
  Sybilla Brzozowska-Mańkowska, Adam Waligóra, Barbara Lisowska, Marcin Mańkowski

PDF


AiR Okladka 4_2016