Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (100,00 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Zużycie antybiotyków w wielodyscyplinarnym oddziale intensywnej terapii w pandemii COVID-19 w porównaniu z okresem sprzed pandemii – analiza retrospektywna
  Michał P. Pluta, Michał Kisiołek, Piotr S. Liberski, Łukasz J. Krzych

PDF

 • Problemy strażaków w udzielaniu kwalifi kowanej pierwszej pomocy dziecku oparzonemu
  Leszek Marzec, Janusz Piotr Sikora, Piotr Szulich, Marzena Marzec, Tomasz Cisowski, Łukasz Dudziński, Grażyna Skotnicka-Klonowicz

PDF


 • Use of a left ventricular percutaneous assist device (Impella) and veno-arterial extracorporeal oxygenation (VA-ECMO) in severe ischemic cardiogenic shock – a case study
  Wojciech J. Górski, Maksymilian Sikorski, Miłosz Jankowski, Tomasz Pawłowski, Piotr Suwalski, Konstanty Szułdrzyński

PDF


 • Tomografi a Impedancyjna stosowana w optymalizacji wentylacji po zakończeniu terapii ECMO – opis przypadku i przegląd literatury
  Jakub Równy, Piotr Jakubów, Szymon Kocańda, Grzegorz Juszczyk, Weronika Przontka, Michał Kopacz, Karolina Niedźwiecka, Aleksander Turczynowicz, Julia Kondracka, Iwona Dmitruk, Tomasz Hirnle

PDF


 • Hiponatremia w przebiegu obrażeń mózgu
  Waldemar Iwańczuk, Piotr Guźniczak, Paweł Iwańczuk, Marcin Nowicki

PDF


 • Stosowanie kwasu traneksamowego u pacjentów urazowych w celu zminimalizowania krwotoku
  Dominika Nowak, Małgorzata Grześkowiak

PDF


 • Zaburzenia rytmu serca jako niepożądane działanie leków i polifarmakoterapii. Najczęstsze niekorzystne interakcje leków w praktyce klinicznej – istotny problem w OIT, medycynie ratunkowej i nie tylko
  Jarosław Woroń, Tomasz Drygalski, Tomasz Lonc, Jarosław Gupało, Tomasz Sanak

PDF


 • Bariatria bez opioidów: założenia, korzyści, kontrowersje i praktyka
  Piotr Mieszczański, Janusz Trzebicki

PDF


AiR Okladka 4_2016

Zapowiedzi 2/2024
 • Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation (ECPR) for in-hospital cardiac arrest (IHCA) in pediatric patient with heart failure resulting from a previously unrecognized dilated cardiomyopathy
  Aleksandra Kalicka, Michał Buczyński, Maciej Kaszyński, Izabela Pągowska-Klimek

PDF


 • Transfuzja krwi – czy zawsze jest niezbędna? Strategia Zarządzania Krwią Pacjenta (Patient Blood Management) jako kompleksowy model ograniczania niepotrzebnych przetoczeń krwi
  Magdalena Kwiatkowska, Agnieszka Jonczyk, Łukasz J. Krzych

PDF