Anestezjologia i Ratownictwo

Najnowsze wydanie
 • Kłamstwo w medycynie
  Leon Drobnik

PDF


 • Znieczulenie do odwróconej endoprotezoplastyki stawu ramiennego u pacjentki z miastenią – opis przypadku
  Krzysztof Zagórski, Jacek Wadełek

PDF


 • Porównanie objętości oddechowej z wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej u manekina z trudnymi drogami oddechowymi
  Przemysław Kluj, Tomasz Gaszyński

PDF


 • Wpływ traumatycznych wydarzeń na życie pracowników systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Paweł Rasmus, Sandra Kundera, Anna Lipert, Waldemar Machała

PDF


 • Nagła „śmierć trzustkowa” – opis przypadku
  Andrzej Marszałek

PDF


 • Ultrasound guided percutaneous dilatational tracheostomy using needle guidance technology (eZGuide)
  Wojciech Gola, Marek Zając, Adam Cugowski

PDF


 • Wentylacja chroniąca płuca podczas znieczulenia ogólnego – nowe spojrzenie
  Dariusz Maciejewski

PDF


 • Znieczulenie ogólne nisko- i bezopioidowe
  Tomasz Gaszyński

PDF


 • Ocena stanu świadomości pacjenta po incydencie mózgowym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT)
  Sławomir Zarzycki, Łukasz Korzep, Paweł Gogol, Michał Sobstyl

PDF


 • Zaburzenia świadomości i przytomności w stanach mechanicznego i ischemicznego uszkodzenia mózgu – możliwości terapii za pomocą amantadyny
  Wojciech Kozubski

PDF


 • Zaburzenia snu u pacjentów leczonych w warunkach oddziału intensywnej terapii Część I. Wpływ środków farmakologicznych
  Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Lewandowska

PDF


 • Sewofluran w ginekologii i położnictwie
  Paweł Krawczyk

PDF


 • Monitorowanie antybiotykoterapii w zakażeniach, sepsie i we wstrząsie septycznym – rola prokalcytoniny
  Urszula Zielińska-Borkowska

PDF


 • Leki łączone w terapii bólu
  Jarosław Woroń

PDF


 • Miejsce symulacji medycznej w nowoczesnym kształceniu anestezjologów z uwzględnieniem szkolenia w endoskopii dróg oddechowych
  Kamil Radzikowski, Michał Pirożyński

PDF

XXIX Konferencja Anestezjologia i Intensywna Terapia drugiej dekady
Komunikat
Program

AiR Okladka 4_2016

O czasopismie

Anestezjologia i Ratownictwo jest czasopismem recenzowanym zgodnie z zasadą „peer-review”, publikującym prace oryginalne we wszystkich aspektach dotyczące znieczulenia ogólnego, regionalnego, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji, bólu a także technologii medycznych i ich zastosowania. Jednocześnie, pomimo że tematyka czasopisma przede wszystkim ogniskuje się na zagadnieniach klinicznych, jest ono także otwarte na publikacje naukowe z zakresu medycyny doświadczalnej i nauk podstawowych związanych z anestezjologią i intensywna terapią, jeśli autorzy wykażą związek takiego doniesienia z medycyną kliniczną. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje także prace poglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w wybranym zagadnieniu. Komitet redakcyjny dopuszcza również publikację prac poglądowych nadesłanych w innym trybie, jeśli będą one charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i dydaktycznym. Zamieszczane są też aktualne zalecenia i wytyczne towarzystw naukowych i ich sekcji w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny bólu oraz resuscytacji. Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (81,66 pkt), Polskiej Bibliografii Lekarskiej i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo ukazuje się od 2007 roku, działa pod zaszczytnym patronatem European Board and Section of Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja

Some content here depending on data type