Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (100,00 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Światowy projekt w celu ujednolicenia sposobu rozpoznania śmierci mózgu (World Brain Death Project), a polskie wytyczne
  Waldemar Iwańczuk, Joanna Sołek-Pastuszka, Jędrzej Gerjatowicz, Paweł Iwańczuk, Magda Piotrowska, Jakub Molka

PDF

 • Bezpieczeństwo stosowania fl uorochinolonów w leczeniu pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii, o czym należy pamiętać w praktyce
  Jarosław Woroń, Tomasz Drygalski, Jarosław Gupało, Joanna Zorska, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Mastocytoza – jak postępować z chorym dzieckiem? Przegląd literatury
  Cyryl Cupiał, Gabriela Wolniakowska, Katarzyna Firlik, Zofi a Przybylska, Natalia Szczypkowska, Patrycja Bartczak, Małgorzata Grześkowiak, Agnieszka Gaczkowska

PDF


 • Chemsex niepożądane konsekwencje stosowania i zagrożenia wywołane interakcjami z innymi jednoczasowo stosowanymi lekami – nowe zagrożenia w ratownictwie medycznym i intensywnej terapii
  Jarosław Gupało, Jarosław Woroń, Sebastian Gleń, Tomasz Drygalski, Tomasz Sanak

PDF


 • Zespoły wczesnego reagowania – czy zmniejszają śmiertelność wewnątrzszpitalną?
  Dawid Skaza, Joanna Kłos, Kinga Śnieżek, Marta Lato

PDF


 • Markery przyszłości w kardiologii i ich znaczenie kliniczne
  Marzena Olejarz, Anna Olejarz

PDF


 • Laryngoskop – od powstania do współczesności
  Wiktoria Dopierała, Maja Bobrowska, Aleksandra Chmura, Weronika Krzeszewska, Matylda Rodewald, Julia Walkowiak, Aleksandra Zatylna, Małgorzata Grześkowiak

PDF


 • Trudne drogi oddechowe
  Dominika Ciechowska, Dominika Nowak, Martyna Gęsikiewicz, Edyta Bednarek, Kamila Maćkowiak, Jagoda Lewandowska, Małgorzata Grześkowiak

PDF


 • Postpartum DIC in the course of septic shock due to urinary tract infection – case report and review of literature
  Julia Siek, Michał Borys

PDF


AiR Okladka 4_2016