Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopismie

Anestezjologia i Ratownictwo jest czasopismem recenzowanym zgodnie z zasadą „peer-review”, publikującym prace oryginalne we wszystkich aspektach dotyczące znieczulenia ogólnego, regionalnego, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji, bólu a także technologii medycznych i ich zastosowania. Jednocześnie, pomimo że tematyka czasopisma przede wszystkim ogniskuje się na zagadnieniach klinicznych, jest ono także otwarte na publikacje naukowe z zakresu medycyny doświadczalnej i nauk podstawowych związanych z anestezjologią i intensywna terapią, jeśli autorzy wykażą związek takiego doniesienia z medycyną kliniczną. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje także prace poglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w wybranym zagadnieniu. Komitet redakcyjny dopuszcza również publikację prac poglądowych nadesłanych w innym trybie, jeśli będą one charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i dydaktycznym. Zamieszczane są też aktualne zalecenia i wytyczne towarzystw naukowych i ich sekcji w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny bólu oraz resuscytacji. Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (81,66 pkt), Polskiej Bibliografii Lekarskiej i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo ukazuje się od 2007 roku, działa pod zaszczytnym patronatem European Board and Section of Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja

Najnowsze wydanie
 • Spadający liść
  Leon Drobnik

PDF


 • Co wpływa na wyniki leczenia w polskich oddziałach intensywnej terapii? Analiza na podstawie pierwszego roku działalności nowo powstałego OAiIT
  Agnieszka Dyla, Wojciech Mielnicki, Joanna Zybura, Marta Zając

PDF


 • Blokady regionalne PECS/SAPB oraz tPVB w analgezji okołooperacyjnej do zabiegów zmodyfi kowanej radykalnej amputacji piersi
  Jarosław Pawlik, Tomasz Drygalski, Marta Jezierska, Paweł Szymanowski, Ryszard Gajdosz

PDF


 • Analiza czynników psychologicznych wpływających na wybór zawodu ratownika medycznego
  Paweł Rasmus, Sandra Kundera, Łukasz Lubański, Małgorzata Timler, Anna Lipert, Waldemar Machała

PDF


 • Symulacja hybrydowa w nauczaniu algorytmów ratujących życie – wykorzystanie studium przypadku w scenariuszu symulacyjnym
  Tomasz Walacik, Paweł Musiał

PDF


 • Symulacje medyczne w ujęciu historycznym
  Radosław Kadziszewski, Anna Szabat, Maciej Kadziszewski, Alicja Bartkowska-Śniatkowska

PDF


 • Analgezja przewodowa porodu
  Radosław Chutkowski

PDF


 • Trudne drogi oddechowe u dzieci
  Alicja Bartkowska-Śniatkowska

PDF


 • Przewidywane trudne drogi oddechowe u dorosłych
  Tomasz Gaszyński

PDF


 • Blokady centralne u dorosłych. Odcinek piersiowy
  Paweł Robak, Paweł Marcinkowski, Patryk Szczęśniewski, Grzegorz Kowalski

PDF


 • Pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla podczas terapii nerkozastępczej
  Wojciech Dąbrowski, Edyta Wilczyńska-Bartoszek, Mateusz Biały, Daniel Pietrzak, Katarzyna Małodobry

PDF


 • Plazmafereza jako metoda leczenia chorych w Oddziale Intensywnej Terapii
  Wojciech T. Serednicki, Michał Cicio, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Nowe możliwości antybiotykoterapii w Oddziale Intensywnej Terapii
  Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Joanna Zorska, Jolanta Kędzierska

PDF


 • Zespół zaburzeń po intensywnej terapii (PICS)
  Kacper Lechowicz, Sylwester Drożdżal, Igor Karolak, Katarzyna Kotfis

PDF

AiR Okladka 4_2016