Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (100,00 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Dobrostan anestezjologa – zespół wypalenia. Czy jesteśmy bezpieczni?
  Paweł Andruszkiewicz, Paulina Walczak-Wieteska

PDF

 • Wspomaganie farmakologiczne wentylacji mechanicznej
  Michał Kisiołek, Mateusz Gołdyn, Łukasz J. Krzych

PDF


 • Znaczenie badania układu krzepnięcia przed procedurami inwazyjnymi i zabiegami operacyjnymi. Część 1. Przesiewowe badania hemostazy
  Waldemar Iwańczuk, Paweł Iwańczuk

PDF


 • Znaczenie badania układu krzepnięcia przed procedurami inwazyjnymi i zabiegami operacyjnymi. Część 2. Zalecenia postępowania
  Waldemar Iwańczuk, Paweł Iwańczuk

PDF


 • Problem delirium w anestezjologii i intensywnej terapii
  Wojciech Dąbrowski, Małgorzata Gasińska, Katarzyna Kotfi s

PDF


 • Pacjentka z zaawansowaną chorobą nowotworową – współpraca ginekologa onkologa i anestezjologa
  Beata Osuch

PDF


 • Powikłania znieczulenia ogólnego w anestezjologii położniczej
  Paweł Radkowski, Magdalena Wojtczak, Michał Wichrowski, Aleksandra Szczęśniak

PDF


 • Przetrwały ból pooperacyjny
  Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Farmakoterpia w okresie ciąży, o czym należy pamiętać w praktyce
  Jarosław Woroń

PDF


 • Sugammadeks jako element w strategii poprawy bezpieczeństwa okołooperacyjnego
  Bernard Zając

PDF


AiR Okladka 4_2016