Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (100,00 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Zaopatrywanie krwotoków wg wytycznych TCCC przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, część I. Deklarowany poziom swobody w użyciu stazy taktycznej i opatrunku hemostatycznego – doniesienie wstępne
  Joanna Wilczyńska

PDF

 • Zaopatrywanie krwotoków wg wytycznych TCCC przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, część II. Poziom znajomości i nastawienie do procedury Chodzącego Banku Krwi – doniesienie wstępne
  Joanna Wilczyńska

PDF


 • Aceclofenac-induced gastrointestinal adverse reactions – a case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF


 • Interakcje lekowe i monitorowanie stężenia leków stosowanych w oddziale intensywnej terapii – przegląd piśmiennictwa
  Marek Grochla, Marta Szewczyk, Magdalena Kurczab, Ewa Sztohryn, Anna Szczepańska-Gumulak, Małgorzata Knapik, Małgorzata Łowicka-Smolarek, Piotr Knapik

PDF


 • Blokada nerwowo-mięśniowa u dzieci
  Paweł Radkowski, Bartosz Kędziora, Justyna Dawidowska-Fridrych, Oliwia Mandziuk-Radkowska, Iwona Podlińska

PDF


 • Farmakoterapia nieprawidłowo dobrana, co to oznacza w praktyce, także w Oddziale Intensywnej Terapii
  Jarosław Woroń, Radosław Tymiński, Tomasz Drygalski, Joanna Zorska, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Historia anestezji – praca poglądowa
  Julia Siek, Joanna Chajec, Michał Borys

PDF


 • Historia znieczulenia zewnątrzoponowego – położnictwo
  Paweł Radkowski, Katarzyna Podhorodecka, Patrycja Mirkowicz

PDF


AiR Okladka 4_2016