Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (100,00 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • Prophylactic tranexamic acid in major orthopedic surgery: our experience in 4921 patients
  José R. Ortiz-Gómez, Marta Perepérez-Candel, Berta Torrón-Abad, Inocencia Fornet-Ruiz, Andrea Ortiz-Domínguez, Francisco J. Palacio-Abizanda

PDF

 • Reakcja alergiczna po kwasie chondroitynosiarkowym – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


 • Pathophysiological changes related to Sars-CoV-2 infection and advanced methods of treatment
  Natalia Popłonyk, Łukasz Mazurkiewicz, Wojciech Lizurej, Filip Lorek, Michał Mazurkiewicz, Anna Kluzik, Małgorzata Grześkowiak

PDF


 • Modyfikacje postępowania w stanach zagrożenia życia w czasie pandemii SARS-CoV-2
  Kacper Sochacki, Michał Kozikowski, Michał Silny, Feliks Tomczyk, Nela Wiśniewska, Małgorzata Grześkowiak

PDF


 • Wykorzystanie deksametazonu w anestezjologii, intensywnej terapii, medycynie ratunkowej i paliatywnej. Aktualny stan wiedzy
  Paweł Radkowski, Grzegorz Jabłoński, Justyna Dawidowska-Fidrych, Marcin Mieszkowski

PDF


 • Zakażenia skóry, tkanek miękkich oraz kości u pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Intensywnej Terapii – o czym należy pamiętać w praktyce. Rola lipoglikopeptydów w terapii
  Jarosław Woroń, Beata Kowalska-Krochmal, Tomasz Drygalski, Joanna Zorska, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Propofol z EDTA – bezpieczeństwo stosowania. Propofol farmakokinetyka i farmakodynamika oczami farmaceuty
  Joanna Jędrzejczyk

PDF


AiR Okladka 4_2016