Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopismie

Anestezjologia i Ratownictwo jest czasopismem recenzowanym zgodnie z zasadą „peer-review”, publikującym prace oryginalne we wszystkich aspektach dotyczące znieczulenia ogólnego, regionalnego, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji, bólu a także technologii medycznych i ich zastosowania. Jednocześnie, pomimo że tematyka czasopisma przede wszystkim ogniskuje się na zagadnieniach klinicznych, jest ono także otwarte na publikacje naukowe z zakresu medycyny doświadczalnej i nauk podstawowych związanych z anestezjologią i intensywna terapią, jeśli autorzy wykażą związek takiego doniesienia z medycyną kliniczną. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje także prace poglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w wybranym zagadnieniu. Komitet redakcyjny dopuszcza również publikację prac poglądowych nadesłanych w innym trybie, jeśli będą one charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i dydaktycznym. Zamieszczane są też aktualne zalecenia i wytyczne towarzystw naukowych i ich sekcji w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny bólu oraz resuscytacji. Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (81,66 pkt), Polskiej Bibliografii Lekarskiej i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo ukazuje się od 2007 roku, działa pod zaszczytnym patronatem European Board and Section of Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja

Najnowsze wydanie
 • …i znowu będzie wiosna! IV. Długie lato
  Leon Drobnik

PDF


 • Stanowisko Prezesa i Sekretarza PTAiIT w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  Krzysztof Kusza, Mariusz Piechota

PDF


 • Analiza koncepcji płynoterapii w leczeniu ciężkich oparzeń u dzieci – wieloośrodkowe badanie ankietowe
  Piotr Sokół, Waldemar Machała, Tamara Trafidło/em>

PDF


 • lasmapheresis as a treatment alternative in drug-induced toxic epidermal necrolysis – descripttion of three cases and review of the literature
  Tomasz Skubel, Dorota Sokół, Jakub Czarnota, Michał Dobrzyński, Paweł Piwowarczyk, Mirosław Czuczwar, Michał Borys

PDF


 • Therapeutic hypothermia in children post cardiac arrest – single center experience
  Ewa Syweńki, Kinga Niewińska, Bożena Głowska, Hanna Falkiewicz, Elżbieta Bąk

PDF


 • Anestezja regionalna u pacjentów z tępymi urazami klatki piersiowej w OIT
  Paweł Pietraszek, Damian Grochulski

PDF


 • Rola wentylacji nieinwazyjnej w intensywnej terapii
  Dariusz Maciejewski, Małgorzata Bizoń

PDF


 • Pooperacyjne powikłania ze strony układu krążenia po zabiegach niekardiochirurgicznych
  Hubert Hymczak, Anna Kędziora, Karol Wierzbicki, Jacek Piątek, Janusz Konstanty-Kalandyk, Rafał Drwiła

PDF


 • Blokady obwodowe w kontroli bólu po cięciu cesarskim – przegląd dostępnych dowodów
  Anna Kociuba, Bartosz Horosz

PDF


 • Zabiegi w ginekologii jednego dnia – właściwe postępowanie anestezjologiczne
  Michał Gaca, Dariusz Maciejewski

PDF

 • Powikłania okresu porodowego – czy zawsze znieczulenie jest winne?
  Bartosz Horosz

PDF

 • Ketamina w leczeniu bólu neuropatycznego
  Agata Hanych, Michał Borys, Mirosław Czuczwar

PDF

AiR Okladka 4_2016