Anestezjologia i Ratownictwo

O czasopiśmie

Anestezjologia i Ratownictwo Anestezjologia i Ratownictwo to recenzowane czasopismo, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące wszystkich aspektów anestezji ogólnej i regionalnej, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji i terapii bólu, a także technologii medycznych i ich zastosowań. Jednocześnie, choć tematy poruszane przez czasopismo koncentrują się głównie na tematyce klinicznej, jest również otwarte na prace badawcze z zakresu badań eksperymentalnych i podstawowych związanych z anestezjologią i intensywną terapią, pod warunkiem, że autorzy wykażą ich znaczenie dla medycyny klinicznej. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje również prace przeglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Redakcja przyjmuje także inne artykuły, jeśli mają wybitny poziom naukowy i dydaktyczny. W czasopiśmie publikowane są również aktualne zalecenia i wytyczne opracowane przez towarzystwa naukowe i ich działy dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu i resuscytacji. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt), Index Copernicus (100,00 pkt), Polska Bibliografia Lekarska i EBSCO, Artykuły są zapisane w bazie DOI.

Anestezjologia i Ratownictwo jest wydawane od 2007 roku i jest wydawane pod prestiżowym patronatem Europejskiej Rady i Sekcji Anestezjologii (EBA) Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Redaktor naczelny i redaktorzy

Najnowsze wydanie
 • A pregnant patient infected with infl uenza A virus – case report and literature review
  Julia Siek

PDF

 • Severe tetanus treated in the Intensive Care Unit – case reports
  Natalia Biedroń, Michał Borys

PDF


 • Zastosowanie terapii hiperbarycznej u pacjenta z urazem wielonarządowym – opis przypadku
  Krystyna Frydrysiak, Kacper Wojtczyk, Łukasz Kikowski, Małgorzata Grześkowiak

PDF


 • Bezpieczeństwo zdalnej kontroli kardiologicznych urządzeń wszczepialnych w ujęciu medycznym i kryminalistycznym
  Katarzyna Knap, Szymon Nawrocki

PDF


 • Izolowane wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – „dr Jekyll i mr Hyde” diagnostyki zaburzeń krzepnięcia
  Waldemar Iwańczuk, Piotr Guźniczak, Paweł Iwańczuk

PDF


 • Leki klubowe, niepożądane konsekwencje ich stosowania i łączenia z innymi lekami i substancjami psychoaktywnymi – o czym warto pamiętać w praktyce
  Jarosław Gupało, Jarosław Woroń, Sebastian Gleń, Tomasz Drygalski, Tomasz Sanak

PDF


 • Wysokoprzepływowa terapia tlenem dziś, a co jutro?
  Alicja Kalemba, Cezary Kapłan, Łukasz J. Krzych

PDF


 • Zagrożenie życia noworodka – zasady postępowania
  Andrzej Piotrowski

PDF


 • Terapia przeciwbólowa po cięciu cesarskim. Aktualny stan wiedzy
  Paweł Radkowski, Justyna Opolska, Aleksandra Alicka, Klaudia Sztaba

PDF


AiR Okladka 4_2016