Anestezjologia i Ratownictwo

Najnowsze wydanie
 • Porównanie skuteczności intubacji dotchawiczej wykonywanej za pomocą intubacyjnej maski krtaniowej (LMA Fastrach) oraz laryngoskopu Macintosh u manekina z symulowanym urazem odcinka szyjnego kręgosłupa
  Przemysław Kluj, Tomasz Gaszyński

PDF

 


 • Dystres moralny, prężność i wypalenie zawodowe personelu pielęgniarskiego oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
  Natalia Borkowska, Bartosz Borkowski, Tomasz Gaszyński

PDF

 


 • Sedacja i analgezja proceduralna do operacji w obrębie ściany klatki piersiowej u pacjentki z guzem śródpiersia. Blokada nerwów piersiowych typu II – opis przypadku
  Maciej Kaszyński, Magdalena Mierzewska-Schmidt

PDF

 


 • Obustronne blokady splotów ramiennych do obustronnych zespoleń operacyjnych urazowych złamań kości ramiennych u pacjentki z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – opis przypadku
  Jacek Wadełek

PDF

 


 • What anaesthesiologist should know about the leucocytes and their effect on microcirculation
  Krzysztof Kusza, Jacek B. Cywinski, Maria Siemionow

PDF

 


 • Blokady międzypowięziowe jamy brzusznej pod kontrolą ultrasonografii
  Piotr Nowakowski

PDF

 


 • Trudne drogi oddechowe i maska krtaniowa: w poszukiwaniu brakującego ogniwa
  Bartosz Horosz, Katarzyna Białowolska

PDF

 


 • Płynoterapia w urazach wielonarządowych
  Wojciech Dąbrowski, Dorota Siwicka-Gieroba, Daniel Pietrzak, Katarzyna Małodobry

PDF

 


 • Uśmierzanie bólu pourazowego
  Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska, Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Małgorzata Malec-Milewska

PDF

 


 • Niezamierzone wychłodzenie śródoperacyjne zmniejsza odporność i zaburza krzepnięcie – przegląd aktualnego piśmiennictwa
  Katarzyna Białowolska, Bartosz Horosz, Małgorzata Malec-Milewska

PDF

 


 • Możliwości zastosowania metoksyfl uranu w izbie przyjęć szpitala urazowego – doświadczenia własne
  Rafał Szczygieł, Bogdan Koczy, Jacek Majewski, Tomasz Stołtny, Anna Stachura, Szymon Białka, Hanna Misiołek

PDF

 


 • Rola psychologa i postępowanie w zespole stresu pourazowego u rodziców noworodków leczonych na oddziale intensywnej terapii
  Katarzyna Białek

PDF

AiR Okladka 4_2016

O czasopismie

Anestezjologia i Ratownictwo jest czasopismem recenzowanym zgodnie z zasadą „peer-review”, publikującym prace oryginalne we wszystkich aspektach dotyczące znieczulenia ogólnego, regionalnego, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, resuscytacji, bólu a także technologii medycznych i ich zastosowania. Jednocześnie, pomimo że tematyka czasopisma przede wszystkim ogniskuje się na zagadnieniach klinicznych, jest ono także otwarte na publikacje naukowe z zakresu medycyny doświadczalnej i nauk podstawowych związanych z anestezjologią i intensywna terapią, jeśli autorzy wykażą związek takiego doniesienia z medycyną kliniczną. Anestezjologia i Ratownictwo publikuje także prace poglądowe zamawiane przez radę naukową u uznanych ekspertów w wybranym zagadnieniu. Komitet redakcyjny dopuszcza również publikację prac poglądowych nadesłanych w innym trybie, jeśli będą one charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i dydaktycznym. Zamieszczane są też aktualne zalecenia i wytyczne towarzystw naukowych i ich sekcji w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny bólu oraz resuscytacji. Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B – 8 pkt), Index Copernicus (81,66 pkt), Polskiej Bibliografii Lekarskiej i EBSCO.

Anestezjologia i Ratownictwo ukazuje się od 2007 roku, działa pod zaszczytnym patronatem European Board and Section of Anaesthesiology European Union of Medical Specialists.

Z sympatią i poważaniem,

Redaktor Naczelny i Redakcja

Some content here depending on data type