Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Polityka społeczna na rzecz seniorów z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin. Ocena obecnie prowadzonych działań oraz wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa
  Arkadiusz Korycki

PDF


 • Rola i znaczenie wolontariatu z perspektywy rodzinnych opiekunów seniorów z zaburzeniami poznawczymi
  Magda Prokopczuk/em>

PDF


 • Organizacje pozarządowe jako podmiot wspierający i aktywizujący seniorów z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzinnych opiekunów
  Mateusz Bieńkowski

PDF


 • Zaburzenia funkcji poznawczych w wieku złotej jesieni – typy, diagnoza, wsparcie
  Katarzyna Chotkowska

PDF


 • Kwestie społeczne związane z demograficznym starzeniem się społeczeństwa polskiego
  Agata Chabior

PDF


 • Wybrane placówki pomocy społecznej w aspekcie formalno-prawnym
  Anna Monika Kruk

PDF


 • Prawne uwarunkowania współpracy ośrodków pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem
  Jolanta Zozula

PDF


 • O konieczności współpracy instytucji kultury z instytucjami pomocy społecznej na rzecz seniorów (z zaburzeniami poznawczymi)
  Mieczysław Sędzicki

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopiśmie

WITAMY W MAGAZYNIE GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie online eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontology Poland jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
Właścicielem serwisu jest Wydawnictwo Akademia Medycyny z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.
Publikacje zamieszczane w czasopiśmie oraz na stronie internetowej www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami.
Leki wymienione na tej stronie mogą być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacjami dołączonymi do każdego leku.
Wydawnictwo Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą powstać w wyniku zastosowania obecnych na tej stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem w indywidualnym przypadku.
Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 pkt
Index Copernicus 2021 – 100,00 pkt
Polska Bibliografia Medyczna (GBL)
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami i odwiedzenia naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny