Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów geriatrycznych hospitalizowanych w trybie pilnym i planowym
  Elżbieta Kozak Szkopek, Judyta Samul-Jastrzębska, Anna Lipińska, Bartosz Błachucki, Katarzyna Broczek

PDF


 • Czy praca zawodowa w wieku emerytalnym wpływa na starzenie organizmu?
  Magdalena Dudkowska, Dorota Janiszewska, Anna Karpa, Katarzyna Broczek, Michał Dąbrowski, Ewa Sikora

PDF


 • Postawy studentów pielęgniarstwa wobec pacjentów geriatrycznych i ich potrzeb
  Józefa Czarnecka, Karolina Mazur, Karolina Prasek, Edyta Krzych-Fałta

PDF


 • Seniorzy w społeczeństwie w czasie pandemii – (nie)dostrzegane zasoby ludzkie
  Małgorzata Mikut

PDF


 • Inicjatywy „Memory café” jako sposób wsparcia osób z demencją oraz ich opiekunów
  Natalia Segiet, Anna Rudzińska, Krzysztof Gerc

PDF


 • Aktualne podejście do diagnostyki i leczenia zapalenia mięśnia sercowego
  Krzysztof Ozierański, Agata Tymińska, Marcin Grabowski

PDF


 • Zależność pomiędzy obciążeniem antycholinergicznym a występowaniem zaburzeń funkcji poznawczych i zwiększonego ryzyka upadków u osób w podeszłym wieku
  Marta Gorczyca, Małgorzata Grabarczyk, Martyna Grabowska-Szczurek, Krzysztof Wilczyński/em>

PDF


 • Stan funkcjonalny a obciążenie lekami o aktywności antycholinergicznej woeród osób starszych
  Marta Gorczyca, Martyna Grabowska-Szczurek, Małgorzata Grabarczyk, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Specyfika zaburzeń odżywiania w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych u osób starszych
  Beata Kaczmarek, Marta Lewandowicz

PDF


 • Zwierzęta towarzyszące osobie starszej w czasie wolnym podczas pandemii COVID-19
  Piotr Walkowiak

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

About

WELCOME TO THE GERONTOLOGIA POLSKA MAGAZINE, online edition eISSN 1734-4581

The owner of the journal Gerontology Poland is Polish Society of Gerontology.

The owner of the site is the Polish Gerontology Publisher Academy of Medicine, based editorial office in Warsaw at ul. Silver 16; postal code 00-810, entered into the business register number 449816, NIP 922-229-09-48.
Publications included in the magazine and on the website www.akademiamedycyny.pl/gerontologia are intended only for persons authorized to issue prescriptions and persons engaged in marketing in medicinal products within the meaning of the Act of 6 September 2001. – Pharmaceutical Law (Journal of Laws No. 126, item. 1381, as amended. changes and regulations).
Drugs mentioned in this site may be used only after consulting your doctor and reading the information attached to each drug.

The Academy of Medicine does not bear any consequences or responsibility for the consequences that may arise as a result of the application of these on this website information without prior consultation with your doctor the individual case.
The journal indexed:
Ministry of Science and Higher Education – 40 points
Index Copernicus 2016 – 87,46 points
Polish Medical Bibliography (GBL)
We invite you to read our publications and visit our website www.

Editorial team
Publishing Academy of Medicine