Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Przyszłość transcendentna i transcendentalna, perspektywa czasowa, a wartości osób starszych
  Celina Timoszyk-Tomczak

PDF


 • Rozpowszechnienie zespołu long-COVID wśród starszych pacjentów przebywających w instytucjach opieki długoterminowej
  Agnieszka Neumann-Podczaska/em>

PDF


 • Polska wersja kwestionariusza do pomiaru selekcji, optymalizacji i kompensacji wg modelu P.B. Baltesa i M.M. Baltes (SOC48-PL) – struktura czynnikowa i równoważność pomiarowa w grupach wiekowych późnej, średniej i wczesnej dorosłości
  Ludmiła Zając-Lamparska

PDF


 • Umiejętności cyfrowe osób starszych w Polsce na tle krajów UE – analiza porównawcza
  Ewa Frąckiewicz, Iwona Bąk

PDF


 • Warunki mieszkaniowe i zadowolenie z miejsca zamieszkania w opinii miejskich srebrnych singli
  Tomasz Zalega

PDF


 • Postawy pielęgniarek wobec seniorów a ich staż pracy
  Jacek Łukasiewicz, Jolanta Dziewulska

PDF


 • Rak piersi w populacji geriatrycznej – czynniki ryzyka i strategie zapobiegania
  Krzysztof Wilczyński, Jakub Rybak, Barbara Magiera

PDF


 • Wielochorobowość u osób starszych – praktyczne aspekty diagnostyki i postępowania klinicznego
  Jakub Kisiel, Michał Chojnicki, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Neumann-Podczaska

PDF


 • Rehabilitacja społeczna osób starszych w Domach Pomocy Społecznej z wykorzystaniem wybranych form terapii zajęciowej
  Anna Szulc, Paweł Chruściel, Anna Bednarek, Jolanta Pacian, Kinga Augustowska-Kruszyńka

PDF


 • Samotność i rewizja życiowych wartości w świetle teorii gerotranscendencji
  Małgorzata Wałejko

PDF


 • Mikrobiota jako marker starzenia. Znaczenie wpływu mikrobioty na epigenom u osób starszych
  Barbara Macura, Marian Szczepanik

PDF


 • Wpływ chorób współistniejących na powikłania terapii warfaryną wśród pacjentów geriatrycznych – opis przypadku 77-letniego pacjenta z przepukliną mosznową
  Jakub Husejko, Dominika Strzała, Maciej Pesta

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopiśmie

WITAMY W MAGAZYNIE GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie online eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontology Poland jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
Właścicielem serwisu jest Wydawnictwo Akademia Medycyny z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.
Publikacje zamieszczane w czasopiśmie oraz na stronie internetowej www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami.
Leki wymienione na tej stronie mogą być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacjami dołączonymi do każdego leku.
Wydawnictwo Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą powstać w wyniku zastosowania obecnych na tej stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem w indywidualnym przypadku.
Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 pkt
Index Copernicus 2021 – 100,00 pkt
Polska Bibliografia Medyczna (GBL)
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami i odwiedzenia naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny