Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Możliwości komunikacji pensjonariuszy ośrodków opieki długoterminowej z bliskimi osobami w dobie pandemii COVID-19
  Helena Lesz-Przybył, Katarzyna Marczyk, Krzysztof Wilczyński, Jan Szewieczek

PDF


 • Wiedza osób starszych na temat zwyrodnienia plamki żółtej
  Józefa Czarnecka, Weronika Szyszka , Marzena Jaciubek, Paulina Wiesiołek, Edyta Krzych-Fałta

PDF


 • Postawy osób starszych wobec stosowania diety roślinnej
  Alicja Kucharska, Martyna Dobrowolska-Olczyk, Beata Sińska

PDF


 • Ryzyko występowania odleżyn u pacjentów powyżej 65 roku życia przebywających w oddziale internistycznym
  Joanna Piotrowska, Ewa Kobos

PDF


 • Zmiany w mikrobiocie jelit, układzie odpornościowym i pokarmowym zachodzące wraz z wiekiem – wzajemne zależności i potencjalne interakcje
  Barbara Macura, Aneta Kiecka, Marian Szczepanik

PDF


 • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów w wieku podeszłym w kontekście nowych wytycznych ESC 2021
  Michał Gawlik, Marcin Grabowski

PDF


 • Katatonia u osób w podeszłym wieku
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak/em>

PDF


 • Muzykoterapia jako forma postępowania u pacjentów z demencją
  Paulina Pergoł-Metko, Tomasz Kryczka

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata Gerontologii Polskiej dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopiśmie

WITAMY W MAGAZYNIE GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie online eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
Właścicielem serwisu jest Polskie Wydawnictwo Gerontologii Akademia Medycyny z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebro 16; kod pocztowy 00-810, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.
Publikacje zawarte w czasopiśmie oraz na stronie internetowej www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r.
– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.
Leki wymienione na tej stronie mogą być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacjami dołączonymi do każdego leku.
Akademia Medyczna nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą powstać w wyniku zastosowania tych na tej stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem w indywidualnym przypadku.
Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 pkt
Index Copernicus 2016 – 87,46 pkt
Polska Bibliografia Medyczna (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI
Zapraszamy do lektury naszych publikacji i odwiedzenia naszej strony www.

Zespół redakcyjny
Wydawnictwa Akademia Medycyny