Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Samopoczucie psychiczne oraz obecność wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia u starszych mężczyzn w okresie bezdomności – badanie wstępne
  Aleksandra Łukasiewicz, Katarzyna Przylepa, Ewa Kobos, Zofia Sienkiewicz, Mariusz Wysokiński, Beata Dziedzic

PDF


 • Ocena zmian w stanie zdrowia pacjentów pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wwojewództwie podlaskim w przekroju 6-letnim – metaanaliza
  Wiesława Mojsa, Dorota Citko

PDF


 • Trudności w słyszeniu w okresie starości – teoretyczna analiza
  Ewa Cieplińska-Truchan

PDF


 • Osoby starsze jako konsumenci leków – prawo do informacji o produkcie leczniczym a reklama leku w Polsce i wybranych krajach
  Iwona Radlińska

PDF


 • Zaburzenia rytmu circadialnego w epoce globalnej urbanizacji – czy poświęcono im wystarczająco wiele uwagi?
  Jacek J. Pruszyński, Irena Padzińska-Pruszyńska, Małgorzata Górczak, Inga Włodarczyk-Pruszyńska

PDF


 • Negatywne skutki niewłaściwego stosowania inhibitorów pompy protonowej w populacji geriatrycznej – przegląd
  Krzysztof Wilczyński, Aleksandra Brudzińska, Łukasz Wybrańczyk, Klaudia Ból

PDF


 • Dwie geriatryczne „twarze” starszej pacjentki
  Weronika Tomasiczek, Sylwia Tomasiczek, Anna Rudzińska, Karolina Piotrowicz

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

About us

WELCOME TO THE GERONTOLOGIA POLSKA MAGAZINE, online edition eISSN 1734-4581

The owner of the journal Gerontology Poland is Polish Society of Gerontology.

The owner of the site is the Polish Gerontology Publisher Academy of Medicine, based editorial office in Warsaw at ul. Silver 16; postal code 00-810, entered into the business register number 449816, NIP 922-229-09-48.
Publications included in the magazine and on the website www.akademiamedycyny.pl/gerontologia are intended only for persons authorized to issue prescriptions and persons engaged in marketing in medicinal products within the meaning of the Act of 6 September 2001. – Pharmaceutical Law (Journal of Laws No. 126, item. 1381, as amended. changes and regulations).
Drugs mentioned in this site may be used only after consulting your doctor and reading the information attached to each drug.

The Academy of Medicine does not bear any consequences or responsibility for the consequences that may arise as a result of the application of these on this website information without prior consultation with your doctor the individual case.
The journal indexed:
Ministry of Science and Higher Education – 40 points
Index Copernicus 2021 – 100.00 points
Polish Medical Bibliography (GBL)
We invite you to read our publications and visit our website www.

Editorial team
Publishing Academy of Medicine