Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Ocena potrzeb osób starszych mieszkających we własnych domach
  Dorota Ryszewska-Łabędzka, Sławomir Tobis, Sylwia Kropińska, Akadiusz Styszyński, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska

PDF


 • Charakterystyka pacjentów najczęoeciej przyjmowanych do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w latach 2019-2020 w województwie podlaskim – badania kohortowe
  Wiesława Mojsa, Dorota Citko/em>

PDF


 • Ocena sprawności funkcjonalnej seniorów skalą NOSGER
  Anita Misztal, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Katarzyna Przylepa, Dorota Kulina, Paweł Chruściel, Kamil Kuszplak, Joanna Kwiatkowska

PDF


 • Modyfikowalne czynniki ryzyka rozwoju demencji
  Marta Gorczyca

PDF


 • Modyfikowalne czynniki stylu życia modulujące ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych w wieku starszym. Część I: Aktywność fizyczna
  Barbara Macura, Marian Szczepanik

PDF


 • Świąd skóry bez zmian skórnych u chorych w podeszłym wieku. Wybrane aspekty oraz diagnostyka różnicowa
  Małgorzata Grabarczyk, Marta Gorczyca, Agnieszka Wikarek, Katarzyna Klimek, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Modyfikowalne czynniki stylu życia modulujące ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych w wieku starszym. Część II: Choroby współistniejące, aktywność umysłowa, mikrobiota jelit oraz dieta
  Barbara Macura, Marian Szczepanik

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopiśmie

WITAMY W MAGAZYNIE GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie online eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontology Poland jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
Właścicielem serwisu jest Wydawnictwo Akademia Medycyny z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.
Publikacje zamieszczane w czasopiśmie oraz na stronie internetowej www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami.
Leki wymienione na tej stronie mogą być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacjami dołączonymi do każdego leku.
Wydawnictwo Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą powstać w wyniku zastosowania obecnych na tej stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem w indywidualnym przypadku.
Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 pkt
Index Copernicus 2021 – 100,00 pkt
Polska Bibliografia Medyczna (GBL)
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami i odwiedzenia naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny