Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Wielochorobowość w autosomalnie dominującej wielotorbielowatości nerek
  Karolina Rozpara, Aleksandra Serwik-Trandasir, Mariusz Niemczyk

PDF


 • Zaburzenia funkcji poznawczych u osób z niewydolnością serca
  Marta Gorczyca, Małgorzata Grabarczyk, Gabriela Górska, Martyna Grabowska-Szczurek, Krzysztof Wilczyński/em>

PDF


 • Analiza wpływu zmiennych demograficznych i sytuacji rodzinno-społecznej na wydolność funkcjonalną pacjentów przebywających w oddziałach neurologicznych
  Piotr Pawłowski, Aleksandra Fornal, Aneta Kościołek, Iwona Adamska-Kuźmicka, Agnieszka Sadurska, Lilla Walas, Klaudia Jakubowska

PDF


 • Determinanty cyfrowego włączenia osób starszych
  Ewa Frąckiewicz, Iwona Bąk

PDF


 • Interakcja tikagreloru i rozuwastatyny prowadząca do rabdomiolizy i ostrej niewydolności nerek
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak, Wiktoria Płonka, Anna Józefiak

PDF


 • Stan zdrowia i potrzeby zdrowotne polskich seniorów podczas pandemii COVID-19
  Magdalena Sylwia Kamińska

PDF


 • Post-COVID i long COVID u pacjentów geriatrycznych – problem współczesnej medycyny
  Agnieszka Dudka-Hajkowicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Zaburzenia funkcji poznawczych u osób z niewydolnością serca
  Marta Gorczyca1, Małgorzata Grabarczyk, Gabriela Górska, Martyna Grabowska-Szczurek, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Skutki niekontrolowanej cukrzycy – zespół hemichorea-hemiballismus
  Tomasz Chmiela, Julia Węgrzynek, Amadeusz Kasprzyk, Maja Patalong-Ogiewa, Wioletta Dziubak, Agnieszka Gorzkowska

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopiśmie

WITAMY W MAGAZYNIE GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie online eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontology Poland jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
Właścicielem serwisu jest Wydawnictwo Akademia Medycyny z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.
Publikacje zamieszczane w czasopiśmie oraz na stronie internetowej www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami.
Leki wymienione na tej stronie mogą być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacjami dołączonymi do każdego leku.
Wydawnictwo Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą powstać w wyniku zastosowania obecnych na tej stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem w indywidualnym przypadku.
Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 pkt
Index Copernicus 2021 – 100,00 pkt
Polska Bibliografia Medyczna (GBL)
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami i odwiedzenia naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny