Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2
  Małgorzata Starczewska, Barbara Budna, Anita Rybicka, Marzanna Stanisławska, Anna Cybulska, Elżbieta Grochans

PDF


 • Aktywność fizyczna ludzi starszych a komfort ich życia
  Włodzisław Kuliński,, Jakub Giziński

PDF


 • Wiedza społeczna na temat choroby Parkinsona
  Katarzyna Baran, Martyna Fedorowicz, Tomasz Chmiela, Agnieszka Gorzkowska

PDF


 • Ocena wydolności funkcjonalnej chorych po udarze mózgu
  Elżbieta Przychodzka, Aneta Grudzień, Jolanta Celej-Szuster, Krzysztof Turowski

PDF


 • Ocena jakości życia kuracjuszy terapii uzdrowiskowej w starszym wieku w zależności od aktywności ruchowej, wskaźnika masy ciała (BMI) oraz zmiennych socjo-demograficznych
  Halina Zielińska-Więczkowska, Kacper Polasik

PDF


 • Postrzeganie osób starszych przez studentów lubelskich uczelni wyższych
  Monika Bieniak, Jadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan-Rodak Marcin Rząca, Hanna Kachaniuk

PDF


 • Application of 3D printing in healthcare of the elderly
  Helena Dodziuk

PDF


 • Wybrane społeczne uwarunkowania starzenia się i starości w Polsce
  Wojciech Gulin

PDF


 • Optymalizacja farmakoterapii starszych pacjentów z ciężką wielolekowością
  Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Miejsce torasemidu w leczeniu niewydolności serca – nowe badania
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Wyzwania w prowadzeniu badań społecznych z osobami starszymi – wybrane zagadnienia na przykładzie badań biograficznych
  Paulina Świątek-Młynarska

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2019 – 80,17 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny