Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Kobiety jako opiekunki osób niesamodzielnych w Polsce
  Rafał Iwański, Edyta Sielicka

PDF


 • Ocena ryzyka depresji wśród kobiet w podeszłym wieku
  Zuzanna Kasiborska, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Katarzyna Przylepa, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Robert Ślusarz

PDF


 • Bezsenność po udarze mózgu
  Agnieszka Makar, Dominika Kurc, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka

PDF


 • Hemodializa w kontekście jakości życia pacjentów w starszym wieku
  Mariola Głowacka, Justyna Kuras

PDF


 • Programy prozdrowotne dedykowane seniorom jako okazja do współpracy
  międzypokoleniowej z młodymi specjalistami na przykładzie działalności Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki UM w Poznaniu

  Agata Dutkiewicz, Angelika Kargulewicz, Ewelina Swora-Cwynar, Marian Grzymisławski

PDF


 • Optymalizacja leczenia niewydolnooeci serca – aktualizacja zaleceń ekspertów American
  College of Cardiology 2021 – komentarz do wybranych zagadnień

  Magdalena Gabriela Gajewska, Marcin Grabowski

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata Gerontologii Polskiej dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopiśmie

WITAMY W MAGAZYNIE GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie online eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
Właścicielem serwisu jest Polskie Wydawnictwo Gerontologii Akademia Medycyny z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebro 16; kod pocztowy 00-810, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.
Publikacje zawarte w czasopiśmie oraz na stronie internetowej www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r.
– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.
Leki wymienione na tej stronie mogą być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacjami dołączonymi do każdego leku.
Akademia Medyczna nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą powstać w wyniku zastosowania tych na tej stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem w indywidualnym przypadku.
Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 pkt
Index Copernicus 2016 – 87,46 pkt
Polska Bibliografia Medyczna (GBL)
Zapraszamy do lektury naszych publikacji i odwiedzenia naszej strony www.

Zespół redakcyjny
Wydawnictwa Akademia Medycyny