Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Wybrane aspekty jakości życia seniorów chorujących na cukrzycę
  Mariusz Wysokiński, Anna Tkacz, Katarzyna Przylepa, Wiesław Fidecki

PDF


 • Zaburzenia węchu w kontekście stanu odżywienia u osób starszych
  Daria Nowak, Marta Lewandowicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Amputacja jako następstwo choroby niedokrwiennej kończyn dolnych u pacjentów w wieku 65 plus – w kontekście akceptacji choroby
  Mariola Głowacka, Anna Zabłocka

PDF


 • Starzejące się społeczeństwo – wybrane wyzwania polityki zdrowotnej i społecznej
  Jacek J. Pruszyński, Dorota Cianciara

PDF


 • Prewencja wtórna u pacjenta po zawale serca z uwzględnieniem Koordynowanej Opieki Specjalistycznej i rehabilitacji kardiologicznej
  Roman Załuska, Edyta Kosek, Katarzyna Gadzała, Joanna Olszewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Problemy zdrowotne i choroby wieku starczego
  Dorota Trybusińska, Aneta Joanna Musiał, Małgorzata Chmielewska

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2019 – 87,46 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny