Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na umiejscowienie kontroli zdrowia osób starszych
  Klaudia Jakubowska, Mariusz Wysokiński, Paweł Chruściel, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Katarzyna Przylepa

PDF


 • Zasoby osobiste osób starszych o różnym poziomie dobrostanu psychicznego
  Joanna Szczuka, Stanisława Steuden

PDF


 • Ocena poziomu samodzielności funkcjonalnej powyżej 65 roku życia
  Danuta Postrożny, Regina Żuralska, Marzanna Mziray, Angelika Jakubowska

PDF


 • Wybrane aspekty sprawności funkcjonalnej pacjentów oddziałów geriatrycznych
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Irena Wrońska, Katarzyna Przylepa, Zuzanna Kasiborska

PDF


 • Opinia pracowników aptek na temat nadużywania suplementów diety przez osoby starsze
  Beata Babiarczyk, Anita Grzywacz

PDF


 • Częstość występowania oraz czynniki wywołujące hiperurykemię u osób w wieku podeszłym
  Mateusz Winder, Jerzy Chudek

PDF


 • Rola homocysteiny w patogenezie chorób otępiennych
  Magdalena Zduńska, Kinga Najmowska, Danuta Rość

PDF


 • COVID-19 u pacjentów w podeszłym wieku. Wpływ zakażenia na układ krążenia
  Damian Małecki, Marcin Grabowski

PDF


 • Przewlekłe popromienne zapalenie jelit – problem ludzi młodych, czy dolegliwość wieku podeszłego?
  Ewa Gostkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Miejscowe leczenie rany w obrębie stopy o podłożu niedokrwiennym – studium przypadku
  Małgorzata Marć, Anna Fafara, Krzysztof Fudali, Sabina Południak, Anna Krakowiak, Aneta Lesiak

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2019 – 80,17 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny