Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Strukturalny i funkcjonalny kontekst wsparcia społecznego z uwzględnieniem populacji seniorów
  Paweł Chruściel

PDF


 • Jakość życia w najczęściej występujących chorobach przewlekłych u pacjentów powyżej 60. roku życia
  Ewelina Kąsiel-Ziarkowska

PDF


 • Aktualne strategie postępowania fizjoterapeutycznego w bólu mięśniowo-powięziowym u osób w wieku podeszłym
  Aleksandra Modlińska, Oliwia Jarosz, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Ocena ryzyka depresji u pacjentów geriatrycznych
  Mariola Głowacka, Zuzanna Lemanowicz

PDF


 • Starość w islamie
  Hanna Grzesiak

PDF


 • Indywidualny charakter starzenia się OUN i czynniki prowadzące do utrzymania sprawności poznawczej u osób w wieku 65+
  Monika Mazurek

PDF


 • Kontrowersje wokół stosowania kwasu acetylosalicylowego
  Łukasz Kaszyński, Antoni Dondajewski, Tomasz Krajewski, Dominika Kozłowska, Łukasz Matecki, Paweł Jankowski, Agnieszka Neumann-Podczaska

PDF


 • Wpływ pandemii COVID-19 na ostre i przewlekłe choroby sercowo-naczyniowe
  Roman Załuska, Marcin Grabowski

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2019 – 80,17 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny