Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
  • Epidemiologia samobójstw dokonanych wśród osób w podeszłym wieku w Polsce w latach 2005-2013
   Karolina Filipska, Anna Antczak-Komoterska, Łukasz Pietrzykowski, Mariola Głowacka

 PDF 


  • Wpływ stresu na zadowolenie z życia seniorów z województwa lubelskiego
   Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Olga Dąbska, Jarosław Sak

 PDF 


  • Wiek jako determinanta oceny poziomu jakości życia i występowania objawów zaburzeń lękowych i depresyjnych u pacjentek z chorobą nowotworową narządów płciowych
   Dorota Rogala, Agnieszka Dombrowska-Pali

 PDF 


  • Ocena geriatryczna pacjentów hospitalizowanych w oddziałach internistycznych
   Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Agnieszka Książkiewicz-Cwyl, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Roger Hartwig, Maciej Kornatowsk

 PDF 


  • Ocena zmiany ciśnienia tętniczego po pionizacji u niesprawnych funkcjonalnie pacjentów w wieku podeszłym z niedoborami 25-hydroksywitaminy D, poddawanych suplementacji witaminy D
   Elżbieta Kozak-Szkopek, Małgorzata Kupisz-Urbańska

 PDF 


  • Pozytywne nastawienie do życia w kontekście oceny funkcjonalnej osób długowiecznych
   Paulina Zabielska, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Mariola Głowacka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski, Artur Kotwas, Jacek A. Kopeć, Anna Jurczak

 PDF 


  • Jakość życia osób w podeszłym wieku z zaburzeniami słuchu
   Ludmiła Zając-Lamparska

 PDF 


  • Sieć wsparcia sąsiedzkiego i koleżeńskiego jako źródło pomocy dla starszych osób
   Jacek Jerzy Pruszyński, Jacek Putz, Dorota Cianciara

 PDF 


  • Aktywność fizyczna w prewencji upadków u osób starszych
   Maksymilian Wiśniowski, Andrzej Kulesza, Mariusz Niemczyk

 PDF 


  • Rola indapamidu w leczeniu nadciśnienia u pacjentów powyżej 65. roku życia
   Marcin Gackowski, Katarzyna Mądra-Gackowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marcin Koba

 PDF 


  • Trudności w terapii cukrzycy u pacjenta geriatrycznego z otępieniem – opis przypadku
   Katarzyna Pietrzak, Zyta Beata Wojszel

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów
Index Copernicus 2016 – 62,63 (6,38) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny