Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Aktywność rekreacyjna osób starszych w czasie pandemii COVID-19 w Polsce: uwarunkowania społeczne i ekonomiczne
  Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Sabina Ren, Izabela Wyszowska

PDF


 • Społeczne postrzeganie terapii zajęciowej: studium perspektywy studentów
  Sławomir Tobis, Mirosława Cylkowska-Nowak, Katarzyna Stachnik/em>

PDF


 • Świadomość interakcji występujących między suplementami diety i lekami
  Karolina Rogacka-Pyrak, Bartłomiej Pyrak, Maria Janowska, Patrycja Doruch, Paulina Szarwas, Michał Senger, Maciej Szota, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Niepoprawna farmakoterapia w populacji geriatrycznej – perspektywa globalna i krajowa
  Mikołaj Szoszkiewicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Pathophysiological and molecular aspects of the development of osteoporosis in postmenopausal women
  Radosław Karaś, Agata Gondek, Karolina Kowalczyk, Paweł Madej

PDF


 • Andropauza – przemilczany problem?
  Radosław Karaś, Konrad Barszczewski, Tomasz Lepich, Grzegorz Bajor

PDF


 • Zespół fenokopii otępienia czołowo-skroniowego
  Adam Bednorz

PDF


 • Procesy starzenia się z perspektywy antagonistycznej plejotropii i teorii hiperfunkcji
  Adam Bednorz

PDF


 • Zespół jelita drażliwego – przyczyny, objawy, leczenie
  Kinga Paruch

PDF


 • Rozedmowe zapalenie błony śluzowej żołądka – opis przypadku
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak, Gabriela Mazurek, Anna Józefiak, Wiktoria Płonka, Magdalena Szczepanik

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopiśmie

WITAMY W MAGAZYNIE GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie online eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontology Poland jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
Właścicielem serwisu jest Wydawnictwo Akademia Medycyny z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.
Publikacje zamieszczane w czasopiśmie oraz na stronie internetowej www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami.
Leki wymienione na tej stronie mogą być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacjami dołączonymi do każdego leku.
Wydawnictwo Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą powstać w wyniku zastosowania obecnych na tej stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem w indywidualnym przypadku.
Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 pkt
Index Copernicus 2021 – 100,00 pkt
Polska Bibliografia Medyczna (GBL)
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami i odwiedzenia naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny