Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
  • Związek satysfakcji z życia z zachowaniami zdrowotnymi osób powyżej 65 roku życia, pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
   Magdalena Młynarska, Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Mariusz Goniewicz, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Renata Korecka

 PDF 


  • Korelacja BMI z wynikami testów poznawczych – zależność pozorna? Badania wstępne
   Sławomir Kujawski, Agnieszka Kujawska, Alina Jaroch, Emilia Fierek, Daria Bieniek, Barbara Piskorska, Julita Jarecka, Natalia Sokołowska, Remigiusz Sokołowski, Wojciech Stemplowski, eronika Topka, Paulina Kasperska, Radosław Perkowski, Małgorzata Gajos, Joanna Androsiuk-Perkowska, Marcin Kożuchowski, Tomasz Aleksiewicz, Katarzyna Mądra-Gackowska, Ewelina Romanowska, Emilia Główczewska-Siedlecka, Sylwia Ziółkowska, Paweł Zalewski, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 


  • Determinanty jakości życia w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów w środowisku zamieszkania
   Krzysztof Cudzik, Ewelina Dziedzic, Renata Stępień, Bożena Zboina, Grażyna Wiraszka

 PDF 


  • Jakość życia, sprawność funkcjonalna oraz występowanie ryzyka depresji u pacjentów przebywających w wybranych zakładach opieki długoterminowej – badanie pilotażowe
   Jakub Świtalski, Grażyna Dykowska, Aleksandra Czerw, Rafał Szpakowski, Adam Fronczak

 PDF 


  • Częstość występowania suchości w jamie ustnej u pacjentów po 65. roku życia
   Monika Walis, Sebastian Kłosek

 PDF 


  • Analiza porównawcza funkcjonowania pacjentów przyjmowanych i wypisywanych z opieki długoterminowej domowej w województwie podlaskim w latach 2014-2016
   Wiesława Mojsa

 PDF 


  • Migotanie przedsionków – najczęstsza arytmia w starszym wieku. Odrębności leczenia antykoagulacyjnego
   Marta Karaś-Głodek, Agnieszka Styczeń, Andrzej Wysokiński, Tomasz Zapolski

 PDF 


  • Czym jest zespół kruchości u chorych na niewydolność serca?
   Diana Frontkiewicz, Bartosz Zawadzki, Maciej Bogusiak, Marcin Drozd, Monika Ciesielska, Maciej Gała, Izabella Uchmanowicz, Ewa A. Jankowska

 PDF 


  • Rola nutrigenomiki w zdrowym starzeniu się
   Olga Barbarska, Marta Gacparska, Agnieszka Skubiszewska, Gabriela Olędzka

 PDF 


  • Rola torasemidu w leczeniu niewydolności serca u pacjentów powyżej 65. roku życia
   Katarzyna Mądra-Gackowska, Marcin Gackowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Sylwia Ziółkowska, Piotr Kośliński, Marcin Koba

PDF


  • Muzykoterapia dla seniora
   Michalina Radzińska

PDF


  • Coexistence of primary renal clear cell carcinoma with primary breast invasive lobular carcinoma: a literature review and case report
   Abdalla Saad Abdalla Al-Zawi, Anita Lazarevska, Mohammed Omer, Elizabeth Tan

 PDF 

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów
Index Copernicus 2016 – 62,63 (6,38) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny