Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Diagnoza oraz opinia na temat zjawiska przemocy w percepcji osób w podeszłym wieku
  Anna Antczak-Komoterska, Karolina Filipska, Monika Biercewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Aktywność fizyczna w profilaktyce upadków wśród osób starszych
  Katarzyna Domosławska-Żylińska, Magdalena Krysińska, Marlena Fronk

PDF


 • Analiza wpływu przeprowadzonego programu edukacyjnego na zmianę zachowań zdrowotnych dotyczących aktywności fizycznej u osób po 65. roku życia z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca
  Beata Dziedzic, Jacek Imiela, Zofia Sienkiewicz, Paulina Dziedzic, Mariusz Wysokiński, Agnieszka Kijowska

PDF


 • Jakość życia oraz profilaktyka schorzeń kręgosłupa wśród osób w podeszłym wieku
  Jakub Dziura, Mateusz Cybulski, Anna Hryniewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak

PDF


 • Wydolność funkcjonalna seniorów w wieku 80 lat i starszych w zakresie podstawowych i instrumentalnych czynności życia codziennego
  Adrianna Frydrysiak, Mariola Głowacka, Sylwia Benirowska, Wioletta Janecka, Beata Szlendak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Dawid Pilewski, Maciej Słodki

PDF


 • Zastosowanie kwasu acetylosalicylowego w prewencji wtórnej u pacjentów geriatrycznych
  Marcin Gackowski, Katarzyna Mądra-Gackowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marcin Koba, Piotr Kośliński

PDF


 • Wydolność funkcjonalna seniorów w wieku 80 lat i starszych w zakresie podstawowych i instrumentalnych czynności życia codziennego
  Adrianna Frydrysiak, Mariola Głowacka, Sylwia Benirowska, Wioletta Janecka, Beata Szlendak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Dawid Pilewski, Maciej Słodki

PDF


 • Stan psychiczny seniorów w wieku 80 lat i starszych w kontekście wybranych cech demograficznych oraz sprawności w realizacji czynności życia codziennego
  Wioletta Janecka, Mariola Głowacka, Adrianna Frydrysiak, Beata Szlendak, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marzena Kikolska, Dawid Pilewski, Maciej Słodki

PDF


 • Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy – niedoceniany problem pacjentów po 65. roku życia
  Michał Lubszczyk

PDF


 • Kierunek rozwoju teleopieki w Polsce na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemiec – wstęp do dyskusji
  Tomasz Osman, Paulina Zabielska, Monika Paszkiewicz, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Anna Jurczak, Joanna Włodarska, Beata Karakiewicz

PDF


 • Poczucie koherencji a samoocena jakości życia osób w wieku podeszłym
  Joanna Owsianowska, Jadwiga Szulakowska, Małgorzata Owsianowska, Elżbieta Grochans, Renata Robaszkiewicz-Bouakaz, Jan Ślęzak

PDF


 • Wpływ otępienia na ryzyko upadków u pacjentów po udarze mózgu
  Adam Pietraszkiewicz, Franciszek Pietraszkiewicz, Aleksandra Mazur

PDF


 • Ocena postaw młodych dorosłych wobec osób w podeszłym wieku
  Natalia Sokołowska, Paulina Kasperska, Remigiusz Sokołowski, Ewelina Mazur, Marta Podhorecka, Wojciech Stemplowski, Karolina Klimkiewicz-Wszelaki, Jadwiga Główczewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów
Index Copernicus 2016 – 62,63 (6,38) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny