Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Obniżone stężenie hemoglobiny związane ze stosowaniem PPI i metforminy wśród pacjentów geriatrycznych
  Martyna Bziukiewicz-Walendzik, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Porównanie kobiet i mężczyzn pod względem wpływu stanu zdrowia pacjentów rehabilitowanych z powodu schorzeń układu ruchu na ich jakość życia
  Joanna Roczeń, Marta Kożybska, Artur Kotwas, Anna Knyszyńska, Beata Karakiewicz

PDF


 • Ocena jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
  Halina Zielińska-Więczkowska, Maria Ćwiok, Katarzyna Sas

PDF


 • Umiejscowienie kontroli zdrowia wśród osób starszych z zespołem kruchości
  Grażyna Puto, Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Ewa Kawalec-Kajstura, Patrycja Zurzycka, Katarzyna Toczek

PDF


 • Ocena zaburzeń percepcji smaku u osób w wieku podeszłym
  Michał Gośliński, Dariusz Nowak, Marta Ronkiewicz, Alina Jaroch

PDF


 • Samoleczenie w ocenie osób starszych hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych
  Beata Babiarczyk, Anna Masztalerz

PDF


 • Analiza przyczyn, częstotliwości oraz profilaktyki upadków wśród mieszkańców Białegostoku w wieku podeszłym
  Patrycja Aleksandra Ejsmont, Mateusz Cybulski, Anna Hryniewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak

PDF


 • Związek pomiędzy sprawnością funkcjonalną a poziomem depresji wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
  Anna Knyszyńska, Aleksandra Radecka, Iwona Bryczkowska, Paulina Zabielska, Anna Lubkowska, Beata Karakiewicz

PDF


 • Studia senioralne jako odpowiedź na zjawisko starzenia się społeczeństw
  Radomir Miński, Aleksandra Prysłopska

PDF


 • Zawroty głowy u starszych pacjentów – problem interdyscyplinarny
  Marta Świętek, Michał Świętek, Łukasz Magnuszewski, Zyta Beata Wojszel

PDF


 • Ostra miopatia postatynowa u pacjentki przyjętej do całościowej oceny geriatrycznej (COG), leczenie i postępowanie terapeutyczne – opis przypadku
  Klara Nicpoń-Nożewska, Dominika Gębka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jakub Nożewski, Marta Podhorecka, Adrian Miler

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów
Index Copernicus 2016 – 62,63 (6,38) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny