Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Ocena funkcjonowania w zakresie podstawowych i instrumentalnych czynności dnia codziennego pacjentów oddziałów geriatrycznych
  Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Agnieszka Kijowska, Aneta Jędrzejewska, Kamil Sikora

PDF


 • Wykorzystanie automatycznego systemu analizy interakcji u pacjentów w podeszłym wieku wypisywanych z oddziału internistycznego
  Emilia Błeszyńska, Kacper Marunowski, Karol Wierzba

PDF


 • Rozpoznania ICD-10 u długowiecznych seniorów w opiece długoterminowej domowej w Województwie Podlaskim w latach 2017-2018 – badania kohortowe
  Wiesława Mojsa

PDF


 • Poczucie kontroli nad własnym zdrowiem w opinii pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
  Maria Pyć, Urszula Pszczoła

PDF


 • Wybrane właściwości psychometryczne skali NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients) w odniesieniu do polskiej populacji pacjentów geriatrycznych
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Robert Ślusarz

PDF


 • Z pamiętnika seniora – przyczyny zamieszkania w domu pomocy społecznej i sposoby adaptacji
  Teresa Zbyrad

PDF


 • Telekonsultacje medyczne w dobie pandemii COVID-19
  Marcin Grabowski

PDF


 • Miejscowe zastosowanie leków – wybór, czy konieczność? Analiza problemu na podstawie przypadku klinicznego
  Ewa Gostkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2019 – 80,17 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny