Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Mądrość, religijnooeć a perspektywa temporalna u osób w okresie późnej dorosłości
  Urszula Misiaszek

PDF


 • Ryzyko upadków wśród pacjentów objętych opieką długoterminową
  Mariusz Wysokiński,Weronika Mączyńska, Monika Biercewicz

PDF


 • Analiza chorób i problemów zdrowotnych u pacjentów objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową w województwie podlaskim w latach 2019-2020 – badania kohortowe
  Wiesława Mojsa

PDF


 • Ocena stanu umysłowego kobiet w podeszłym wieku
  Zuzanna Kasiborska, Mariusz Wysokiński, Zofia Sienkiewicz, Katarzyn Van Damme-Ostapowicz, Robert Ślusarz, Wiesław Fidecki

PDF


 • Wytyczne ESC/EACTS dotyczące leczenia zastawkowych wad serca – wybrane zagadnienia
  Agata Tymińska, Krzysztof Ozierański, Marcin Grabowski

PDF


 • Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój raka u osób starszych
  Sylwia Sieczka

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata Gerontologii Polskiej dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopiśmie

WITAMY W MAGAZYNIE GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie online eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
Właścicielem serwisu jest Polskie Wydawnictwo Gerontologii Akademia Medycyny z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebro 16; kod pocztowy 00-810, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.
Publikacje zawarte w czasopiśmie oraz na stronie internetowej www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r.
– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.
Leki wymienione na tej stronie mogą być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacjami dołączonymi do każdego leku.
Akademia Medyczna nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą powstać w wyniku zastosowania tych na tej stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem w indywidualnym przypadku.
Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 pkt
Index Copernicus 2016 – 87,46 pkt
Polska Bibliografia Medyczna (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI
Zapraszamy do lektury naszych publikacji i odwiedzenia naszej strony www.

Zespół redakcyjny
Wydawnictwa Akademia Medycyny