Gerontologia Polska

Najnowsze wydanie
 • Ocena przydatności aplikacji mobilnej Walk for Change (W4C) w grupie 400 osób w wieku 60-75 lat
  Barbara Wizner, Katarzyna Szczerbińska, Jerzy Gąsowski

PDF


 • Potrzeby osób starszych z zaburzeniami poznawczymi w perspektywie badania IONIS
  Elżbieta Kozak-Szkopek, Jerzy Kołakowski, Bartosz Błachucki, Monika Szymańska, Katarzyna Broczek

PDF


 • Wydolność funkcjonalna pacjentów hospitalizowanych w oddziale psychogeriatrii
  Mariola Głowacka, Justyna Karwowska

PDF


 • Ocena ryzyka depresji wśród seniorów województwa lubelskiego
  Kamil Kuszplak, Katarzyna Przylepa, Dorota Kulina

PDF


 • Najnowsze doniesienia z zakresu diagnostyki i leczenia osób cierpiących na bielactwo – opieka interdyscyplinarna, w tym psychologiczna, jest niezbędna niezależnie od wieku
  Jakub Husejko, Hanna Bednarek, Anna Górka, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów chorujących na raka prostaty – przegląd najważniejszych zagadnień
  Jakub Husejko, Hanna Bednarek, Monika Ciekalska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • E-skierowania w praktyce
  Marcin Grabowski

PDF

Gerontologia_okładka_24(1)

Prenumerata

Prenumerata kwartalnika Gerontologia Polska dostępna jest tutaj:
gerontologia@akademiamedycyny.pl

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERONTOLOGIA POLSKA, wydanie elektroniczne eISSN 1734-4581

Właścicielem czasopisma Gerontologia Polska jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Właścicielem witryny Gerontologia Polska jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopiśmie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/gerontologia przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 punktów
Index Copernicus 2019 – 87,46 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny