Rada Naukowa

Redakcja czasopisma Gerontologia Polska

Redaktor Naczelny

 • Kornelia Kędziora-Kornatowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Zastępca Redaktora Naczelnego

 • Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska)

Honorowy Redaktor

Wojciech Pędich (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska)

Sekretarze Redakcji

 • Wiesław Fidecki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska)

Redaktorzy Tematyczni

 • Biogerontologia – Grzegorz Bartosz (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Gerontologia – aspekty społeczne – Jerzy Halicki (Uniwersytet w Białymstoku, Biaystok, Polska)
 • Gerontologia kliniczna – Jan Szewieczek (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska)

Redaktor Językowy

 • Konrad Dejko (Polska)

Redaktor Statystyczny

 • Jerzy Chudek (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska)

Międzynarodowa Rada Naukowa

 • Stathis Gonos (National Hellenic Research Foundation, Geece)
 • Tilman Grune (German Institute of Human Nutrition, University of Potsdam, Germany)
 • Iva Holmerova (Charles University, Prague, Czech Republic)
 • Susanne Iwarssson (Lund University, Sweden)
 • Stefan Krajcik (Slovak Health University, Bratislava, Slovak)
 • Giovanni Lamura (National Institute of Health & Science on Ageing, Italy)
 • Hana Matejovská Kubesová (Masaryk University, Brno, Czech Republic)
 • Franz Messerli (Icahn School of Medicine, New York, USA)
 • Gerhard Naegele (Technical University Dortmund University, Germany)
 • Panteleimon Giannakopoulos (University Hospitals of Geneva, Switzerland)
 • Suresh Rattan (Aarhus University, Danmark)
 • Cecilia Rokusek (Nova Southeastern University, USA)

Krajowa Rada Naukowa

 • Alina Borkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 • Leszek Bidzan (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska)
 • Barbara Bień (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska)
 • Piotr Czekanowski (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • Elżbieta Kowalska-Dubas (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Tomasz Gabryelewicz (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Polska)
 • Tomasz Grodzicki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Barbara Gryglewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Małgorzata Halicka (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • Jacek Imiela (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska)
 • Paweł Izdebski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 • Kalina Kawecka-Jaszcz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Tomasz Kostka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska)
 • Olga Kowalczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska)
 • Elżbieta Krajewska-Kułak (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska)
 • Krzysztof Książek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska)
 • Justyna Mikuła-Pietrasik (Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska)
 • Małgorzata Mossakowska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Polska)
 • Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska)
 • Monika Puzianowska-Kuźnicka (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa, Polska)
 • Anna Skalska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Ewa Sikora (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, Polska)
 • Tomasz Stompór (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska)
 • Barbara Szatur-Jaworska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Katarzyna Szczerbińska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Robert Ślusarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 • Beata Tobiasz-Adamczyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska)
 • Jacek Witkowski (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska)
 • Barbara Wizner (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Zyta Beata Wojszel (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska)
 • Irena Wrońska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska)
 • Mariusz Wysokiński (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska)
 • Marek Żak (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska)