Rada Naukowa

Redakcja czasopisma Gerontologia Polska
 
 
Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief
 
 • Kornelia Kędziora-Kornatowska

 

 

Zastępca Redaktora Naczelnego/Deputy Editor-in-Chief
 
 • Piotr Błędowski

 

 

Honorowy Redaktor/Honorary Editor–in-Chief
 
 • Wojciech Pędich

 

 

Sekretarze Redakcji/Managing Editor
 
 • Wiesław Fidecki

 

 

Redaktorzy Tematyczni/Section Editors
 
 • Biogerontologia – Grzegorz Bartosz
 • Gerontologia – aspekty społeczne – Jerzy Halicki
 • Gerontologia kliniczna – Jan Szewieczek

 

 

Redaktor Językowy/Language Editor
 
 • Konrad Dejko

 

 

Redaktor Statystyczny/Statistical Editor
 
 • Jerzy Chudek

 

 

Międzynarodowa Rada Naukowa /International Scientific Board
 
 • Stathis Gonos (Grecja)
 • Tilman Grune (Niemcy)
 • Iva Holmerova ( Czechy)
 • Susanne Iwarssson (Szwecja)
 • Stefan Krajcik (Słowacja )
 • Giovanni Lamura (Włochy)
 • Hana Matejovská Kubesová (Czechy)
 • Franz Messerli (USA)
 • Ellen Murphy (USA)
 • Gerhard Naegele (Niemcy)
 • Panteleimon Giannakopoulos (Szwajcaria)
 • Suresh Rattan (Dania)
 • Cecilia Rokusek ( USA )

 

 

Krajowa Rada Naukowa/ National Scientific Board
 
 • Alina Borkowska
 • Leszek Bidzan
 • Barbara Bień
 • Piotr Czekanowski
 • Elżbieta Dubas
 • Tomasz Gabryelewicz
 • Tomasz Grodzicki
 • Barbara Gryglewska
 • Małgorzata Halicka
 • Jacek Imiela
 • Paweł Izdebski
 • Kalina Kawecka-Jaszcz
 • Tomasz Kostka
 • Olga Kowalczyk
 • Elżbieta Krajewska-Kułak
 • Krzysztof Książek
 • Małgorzata Mossakowska
 • Jolanta Perek-Białas
 • Monika Puzianowska-Kuźnicka
 • Anna Skalska
 • Ewa Sikora
 • Tomasz Stompór
 • Barbara Szatur-Jaworska
 • Katarzyna Szczerbińska
 • Piotr Szukalski
 • Robert Ślusarz
 • Beata Tobiasz-Adamczyk
 • Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • Jacek Witkowski
 • Barbara Wizner
 • Zyta Beata Wojszel
 • Irena Wrońska
 • Mariusz Wysokiński
 • Marek Żak