Dla Recenzentów

Szanowni Recenzenci
By ułatwić proces recenzowania zamieszczamy formularz recenzji, który po wypełnieniu prosimy przesłać elektronicznie na adres redakcja@akademiamedycyny.pl bądź pocztą pod adres:
Wydawnictwo Akademia Medycyny
Redakcja „Farmacja Współczesna”
ul. Srebrna 16,
00-810 Warszawa
Lista Recenzentów (2020) dostępna jest tutaj
W przypadku rozpoznania przez Recenzenta Autora/ów opiniowanego artykułu, bardzo prosimy o informację o potencjalnym konflikcie interesów.
 
Formularz recenzji