Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Poziom akceptacji choroby przez seniorów ze schorzeniami kardiologicznymi
  Ilona Mruk, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński

PDF


 • Wpływ treningu NeuroPlay na sprawność funkcji poznawczych u osób po 65 roku życia – badania pilotażowe
  Monika Wiłkość-Dębczyńska, Ludmiła Zając-Lamparska, Daria Kukuła, Anna Werońska

PDF


 • Leczenie przewlekłego bólu nienowotworowego u osób starszych
  Marcin Falkowski, Marcin Kujaciński, Paulina Trawka, Milena Kwietniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Działania niepożądane klonidyny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska

PDF


 • Pacjent z ostrym zapaleniem zatok przynosowych – opis przypadku
  Jarosław Woroń

PDF


 • Pacjentka z zapaleniem ucha środkowego i migotaniem przedsionków – opis przypadku
  Jarosław Woroń

PDF


 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe po furazydynie – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny