Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Zaburzenia depresyjne wieku podeszłego – 6-miesięczne badania prospektywne
  Leszek Bidzan, Shan Ali, Tomasz Piasecki, Monika Bidzan-Wiącek, Jakub Grabowski

PDF


 • Podeszły wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym z chorym na COVID-19
  Agnieszka Bednarska, Dominik Bursa, Natalia Bluszcz, Iwona Sosińska-Bryła, Marcin Paciorek, Małgorzata Hackiewicz, Michał Makowiecki, Andrzej Horban

PDF


 • Ocena wybranych elementów sprawności funkcjonalnej seniorów
  Anita Misztal, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński

PDF


 • Ocena zasobów poznawczych chorych ze stenozą aortalną kwalifikowanych do leczenie metodą TAVI – przydatność kliniczna
  Piotr Godek

PDF


 • Terminalna jasność umysłu. Jak interpretować nagłą, niespodziewaną poprawę funkcji poznawczych u umierających pacjentów?
  Mikołaj Seostianin, Przemysław Skulik

PDF


 • Znaczenie fizjoterapii u pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym
  Katarzyna Jerka

PDF


 • Zespół sercowo-naczyniowy post-COVID-19 i choroba sercowo-naczyniowa post-COVID-19. Obraz kliniczny, diagnostyka, postępowanie
  Michał Gawlik, Marcin Grabowski

PDF


 • Reinfekcja wirusem SARS-CoV-2 u pacjenta dializowanego – pierwszy przypadek w północnej Polsce
  Ewelina Puchalska-Reglińska, Alicja Dębska-Ślizień, Tomasz Smiatacz, Sławomir Lizakowski, Aleksandra Parczewska

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 81,92 punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny