Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Ocena jakości życia osób starszych hospitalizowanych w oddziałach kardiologicznych
  Elwira Barszczuk, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński

PDF


 • Godność człowieka w aspekcie opinii studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat wybranych elementów opieki nad pacjentami w podeszłym wieku
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • Woda i inne napoje w żywieniu osób starszych z powiatu kaliskiego
  Agnieszka Saran-Jagodzińska, Karolina Mikstacka

PDF


 • Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej do rozpoznawania zaburzeń orientacji przestrzennej u osób starszych, jako próba wykorzystania innowacji technologicznych w geriatrii
  Adam Bednorz, Ewa Lach, Iwona Benek

PDF


 • COVID-19 i osoby starsze – przegląd literatury
  Michał Świątczak, Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Przyczyny pobudzenia u chorych z zaawansowanym otępieniem
  Julia M. Pińkowska, Stanisław Ciechanowicz, Julia Dura, Aleksandra Przybylska, Paweł K. Wiśniewski, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Długowieczność a profil lipidowy
  Natasza Czepulis, Roma Krzymińska-Siemaszko

PDF


 • Późne powikłania kardiologiczne w przebiegu COVID-19
  Diana Paskudzka, Marcin Grabowski

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny