Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Wybrane aspekty sprawności funkcjonalnej kobiet w podeszłym wieku
  Zuzanna Kasiborska, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Zofia Sienkiewicz, Beata Dziedzic

PDF


 • Poziom witaminy D wśród pacjentów skierowanych do Oddziału Geriatrii Szpitala
  Specjalistycznego w Jaśle przez lekarzy POZ

  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • Najnowsze wytyczne postępowania w Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc na rok 2019/2020 – GOLD 2019/2020
  Część IV. Profilaktyka a zaostrzenia w POChP

  Sylwia Kałucka

PDF


 • Współpraca z pacjentem – optymalizacja i przyczyny niepowodzeń w leczeniu niewydolności serca – zalecenia ekspertów American College of Cardiology 2021
  Magdalena Gabriela Gajewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Problemy pielęgnacyjne pacjenta po niedokrwiennym udarze mózgu w środowisku domowym
  Rena Wójcik, Anna Adam, Justyna Natora, Izabela Sulisz

PDF


 • Pacjent z hipercholesterolemią rodzinną w codziennej praktyce klinicznej – opis przypadku
  Marcin Barylski

PDF


 • Pancytopenia wywołana metotreksatem – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska, Maciej Cymerys

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ryczałt 5 punktów
Index Copernicus 2019 – 81,92 punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny