Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Zmęczenie – istotny objaw, który można ocenić
  Michał Świątczak, Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Badania metabolomiczne w chorobach sercowo-naczyniowych – aktualny stan wiedzy
  Jakub Szost, Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Najnowsze wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc na rok 2019/2020 – GOLD 2019/2020 Część II. Klasyfikacja i leczenie POChP
  Sylwia Kałucka

PDF


 • Znaczenie szczepień ochronnych we współczesnej kardiologii
  Beata Zastawna, Roman Załuska, Marcin Grabowski

PDF


 • Otępienie z ciałami Lewy’go: diagnostyka i leczenie
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • Infekcja Helicobacter pylori u pacjentów w starszym wieku
  Katarzyna Mądra-Gackowska, Marcin Gackowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marcin Koba

PDF


 • Grypa – etiologia, epidemiologia, prewencja i leczenie w 2020 roku
  Sylwia Kałucka

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny