Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Does hospitalization in the geriatric ward significantly change the burden of polypharmacy of the elderly in primary care?
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożaki

PDF


 • Długoterminowe powikłania infekcji COVID-19 u osób w podeszłym wieku – przegląd piśmiennictwa. Część I. Patofizjologia, objawy ogólne
  Justyna Rohun, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Długoterminowe powikłania infekcji COVID-19 u osób w podeszłym wieku – przegląd piśmiennictwa. Część II. Specyficzne objawy narządowe
  Justyna Rohun, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Potencjalnie nieodpowiednie leki stosowane przez osoby starsze
  Marta Gorczyca, Martyna Grabowska-Szczurek, Małgorzata Grabarczyk, Gabriela Górska, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Ból i zastosowanie opioidów w jego leczeniu u osób starszych
  Aleksandra Lewandowska, Małgorzata Ciastoń, Michał Jańta, Maria Szafarz, Dominika Gruszczyńska, Paulina Boguszewska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Zapalenie mięśnia sercowego w dobie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem ludzi starszych – przegląd piśmiennictwa
  Justyna Rohun, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Hiperkaliemia i zaburzenia czynności nerek po jednoczesnym zastosowaniu sakubitrylu, walsartanu i dapagliflozyny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza, Ewa Miciak-Ławicka, Anna Jabłecka

PDF


Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny