Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Akceptacja choroby a wydolność funkcjonalna pacjentów geriatrycznych hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych
  Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Iwona Agnieszka Gawlik, Irena Wrońska, Dorota Kulina, Kamil Kuszplak, Katarzyna Przylepa

PDF


 • Samoocena stanu zdrowia Polaków po 65 roku życia na tle wybranych krajów Europy
  Rafał Maciąg

PDF


 • Rola Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w projekcie europejskim: sieć ewaluacji polityk
  Sylwia Kropińska, Marta Lewandowicz, Wiktor Pałys, Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Zdrowie w kontekście stylu życia seniorów – podejście interdyscyplinarne
  Aldona Rumińska-Szalska

PDF


 • Antybiotykoterapia – skuteczność i bezpieczeństwo u pacjentów w starszym wieku
  Marcin Gackowski, Katarzyna Mądra-Gackowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marcin Koba

PDF


 • Wybrane zagrożenia dla sprawnej starości w ocenie osób starszych
  Sylwia Kropińska

PDF


 • Różne oblicza kwasu acetylosalicylowego – nie tylko działanie kardioprotekcyjne
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Akatyzja i ruchy mimowolne u 74-letniego pacjenta po stosowaniu tietyloperazyny – opis przypadku
  Joanna Zok, Katarzyna Korzeniowska, Magdalena Pawlaczyk, Mariola Pawlaczyk

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny