Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Wybrane elementy oceny sprawności funkcjonalnej osób starszych
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Agnieszka Książkiewicz-Cwyl, Joanna Misiarz, Maciej Kornatowski

 PDF 


 • Jakość życia starszych opiekunów nieformalnych osób przewlekle chorych w opiece domowej
  Hanna Kachaniuk, Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Kocka, Alina Deluga, Katarzyna Piasecka

 PDF 


 • Wpływ programu edukacyjnego na wyniki pomiarów antropometrycznych oraz ciśnienia tętniczego krwi u osób starszych z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca
  Beata Dziedzic, Zofia Sienkiewicz, Jacek Imiela, Paulina Dziedzic

 PDF 


 • Wczesne rozpoznanie procesów otępiennych – możliwości diagnostyczne
  Leszek Bidzan

 

 PDF 


 • Muzykoterapia w kontekście pomocy osobom z demencją
  Damian Myśliński

 PDF 


 • Zaburzenia hemostazy w wieku podeszłym
  Sylwia Ziółkowska, Wojciech Ziółkowski, Katarzyna Mądra-Gackowska, Ewa Żekanowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 


 • Wpływ diety na zachowanie sprawności funkcji poznawczych przez osoby starsze – możliwości zdrowotne wynikające ze stosowania diety MIND
  Aleksandra Kaluźniak, Roma Krzymińska-Siemaszko, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 PDF 


 • Kwasica mleczanowa związana z leczeniem metforminą
  Paweł W. Królik, Barbara Rusinek, Teresa Dobrzańska-Pielech, Ewa Rudnicka-Drożak

 PDF 


 • Torasemid w praktyce klinicznej. Ostra niewydolność lewokomorowa serca – opis przypadku wraz z komentarzem
  Marcin Barylski, Marcin Wełnicki

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny