Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Sex-related echocardiographic changes in the hearts of healthy young adults
  Łukasz Koziński, Artur Kobus, Magdalena Osowicka, Aleksandra Głogowska

PDF


 • Ocena ryzyka depresji wśród osób starszych ze środowiska wiejskiego
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Irena Wrońska, Joanna Misiarz, Dorota Kulina, Kamil Kuszplak

PDF


 • Powikłania domowego żywienia pozajelitowego u pacjentów w wieku podeszłym
  Agnieszka Kasprzak, Jacek Sobocki

PDF


 • Arytmie u osób w podeszłym wieku. Część III. Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia
  Wojciech Mielczarek

PDF


 • Trudności w leczeniu POChP u osób starszych
  Sylwia Kałucka

PDF


 • Postępowanie żywieniowe w prewencji osteoporozy u osób starszych
  Izabela Kwiatkowska, Michalina Lubawy, Dorota Formanowicz

PDF


 • Różne oblicza długowieczności – charakterystyka małżeństwa stulatków
  Agnieszka Skubiszewska, Aleksandra Szybalska, Małgorzata Szwed, Katarzyna Broczek, Gabriela Olędzka, Małgorzata Mossakowska

PDF


 • Zastosowanie indapamidu u pacjentów w wieku podeszłym i chorobami współistniejącymi. Przypadek i komentarz
  Agata Tymińska, Marcin Grabowski

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny