Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Zachowania zdrowotne a akceptacja choroby osób w podeszłym wieku
  Mariusz Wysokiński, Paulina Dmowska, Wiesław Fidecki, Beata Dziedzic

PDF


 • Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na funkcjonowanie pacjenta w rodzinie
  Hanna Antonina Kuczyńska, Zofia Sienkiewicz

PDF


 • Farmakoterapia bezsenności u pacjentów w starszym wieku
  Marcin Gackowski, Katarzyna Mądra-Gackowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marcin Koba

PDF


 • Kwas acetylosalicylowy w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych wśród pacjentów po 70. roku życia w świetle europejskich wytycznych i konsensusów kardiologicznych
  Cezary Maciejewski, Marcin Grabowski

PDF


 • Nowe kryteria diagnozowania niedożywienia
  Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Arytmie u osób w podeszłym wieku. Część II. Tachyarytmie
  Wojciech Mielczarek

PDF


 • Zastosowanie torasemidu u pacjentów w wieku podeszłym i z chorobami współistniejącymi. Przypadek i komentarz
  Krzysztof Ozierański, Marcin Grabowski

PDF


 • Zatorowość płucna u starszej chorej z przewlekłą białaczką limfocytową
  Joanna Zok, Katarzyna Korzeniowska, Anna Pieczyńska, Mariola Pawlaczyk

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny