Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Akceptacja choroby przez pacjentów neurogeriatrycznych
  Mariusz Wysokiński, Barbara Kuszplak, Kamil Kuszplak, Wiesław Fidecki, Dorota Kulina, Maciej Kornatowski, Monika Bieniak

PDF


 • Ocena zachowań zdrowotnych mężczyzn w podeszłym wieku
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Weronika Królik, Zofia Sienkiewicz, Dorota Kulina, Maciej Kornatowski

PDF


 • Diagnoza demencji u osób z niepełnosprawnością intelektualną – aktualne wyzwanie diagnostyczne
  Paulina Golińska, Mariola Bidzan

PDF


 • Frailty – narzędzia diagnostyczne stosowane w praktyce klinicznej
  Piotr Seiffert, Barbara Maślanka-Seiffert, Jarosław Derejczyk, Czesław Marcisz

PDF


 • Współistnienie chorób somatycznych i choroby afektywnej dwubiegunowej – problemy diagnostyczne i terapeutyczne u pacjentki w wieku podeszłym
  Magdalena Pawlaczyk, Julia Suwalska, Wioletta Giemza-Urbanowicz, Beata Pucher, Dorota Łojko

PDF


 • Osteoporoza indukowana glukokortykosteroidami – aktualne spojrzenie na patofizjologię oraz diagnostykę
  Grzegorz Szpotowicz, Anna Otlewska, Paweł Hackemer, Anna Dopierała

PDF


 • Zespół kruchości, zdrowe starzenie się, zapobieganie utracie samodzielności z perspektywy krajów frankofońskich
  Magdalena Sacha, Jerzy Sacha, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Dylematy w leczeniu starszych ludzi – opis dwóch przypadków
  Piotr Plecka

PDF


 • Bóle mięśniowe po ezetymibie stosowanym w monoterapii oraz w terapii skojarzonej ze statyną – opisy przypadków
  Karolina Majewska, Katarzyna Korzeniowska, Jerzy Jankowski

PDF

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny