Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Efekty rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po przebyciu zawału mięśnia sercowego
  Ewelina Ślepko, Iwona Nowakowska, Aleksandra Nowak

PDF


 • Wykorzystanie fizjoterapii i terapii zajęciowej w profilaktyce i leczeniu zespołu słabości
  Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik

PDF


 • Współczesne leczenie cukrzycy – wybrane zagadnienia w nowych zaleceniach
  Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

  Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

PDF


 • Hiperferrytynemia
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • Wpływ COVID-19 na zmianę sytuacji zdrowotnej – wybrane zagadnienia
  Marcin Grabowski

PDF


 • Aktywność fizyczna u osób w wieku emerytalnym
  Grzegorz Raczak, Wojciech Ratkowski

PDF


 • Skuteczna antybiotykoterapia w infekcjach dróg oddechowych w czasie pandemii COVID-19
  Edyta Szałek

PDF


 • Hepatotoksyczność paracetamolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ryczałt 5 punktów
Index Copernicus 2015 – 77,06 punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny