Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Ocena stopnia przestrzegania zaleceń lekarskich u starszych chorych na cukrzycę z towarzyszącymi objawami depresyjnymi
  Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada

 PDF 


 • Ocena ryzyka depresji wśród starszych pacjentów hospitalizowanych w oddziałach chorób wewnętrznych
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Agnieszka Książkiewicz-Cwyl, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Monika Biercewicz, Dorota Kulina, Kamil Kuszplak, Marzena Ruczyńska

 PDF 


 • Jakość życia seniorów na przykładzie chorych z zaostrzeniem niewydolności serca i chorych na cukrzycę
  Mariola Głowacka, Anna Roszak, Tomasz Kornatowski, Paulina Zabielska, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 


 • Zespół Ogilviego – opis przypadku
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

 

 PDF 


 • Satysfakcja z życia osób starszych mieszkających w województwie lubelskim
  Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Olga Dąbska, Ewa Humeniuk, Jarosław Sak

 PDF 


 • Znaczenie żywienia we współwystępowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych
  Dorota Dolecińska

 PDF 


 • Buprenorfina – wyjątkowy opioid
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Wpływ procesu starzenia się pacjentów dorosłych na układ oddechowy
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Rozwarstwiający tętniak aorty piersiowej w praktyce zespołu ratownictwa medycznego
  Dariusz Zawadzki, Agnieszka Kołacińska, Stanisław Ostrowski

 PDF 


 • Kwas acetylosalicylowy w codziennej praktyce klinicznej – kardiologiczny punkt widzenia
  Marcin Barylski, Iwona Szadkowska

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny