Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Elementy kompleksowej oceny geriatrycznej kobiet w podeszłym wieku
  Zuzanna Kasiborska, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Katarzyna Przylepa

PDF


 • Małe rozkurczowe ciśnienie tętnicze i zwiększone stężenie selektyny P – czynniki prognostyczne niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych w okresie wczesnej starości u osób charakteryzujących się zdrowym starzeniem
  Agnieszka Batko-Szwaczka, Tomasz Francuz, Agnieszka Kosowska, Anna Cogiel, Karolina Szuster-Kowolik, Krzysztof Wilczyński, Beata Hornik, Magdalena Janusz-Jenczeń, Iwona Włodarczyk, Bartosz Wnuk, Joanna Szołtysek, Jacek Durmała, Jan Duława, Jan Szewieczek

PDF


 • Niewydolność serca u osób w wieku podeszłym – przegląd literatury
  Krzysztof Młodziński, Michał Świątczak, Grzegorz Raczak, Dariusz Kozłowski

PDF


 • Suplementy diety w terapii dyslipidemii, czyli subiektywny wybór dostępnych na rynku naturalnych substancji hipolipemizujących – czym się charakteryzują i kiedy je stosować?
  Marcin Barylski, Adam Rafał Poliwczak

PDF


 • Wybrane elementy wytycznych ESC 2021 dotyczących prewencji chorób sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej
  Krzysztof Ozierański, Agata Tymińska, Marcin Grabowski

PDF


 • Zespół antycholinergiczny – co nowego
  Paweł W. Królik

PDF


 • Antybiotykoterapia w populacji geriatrycznej – o czym pamiętać, jak skutecznie stosować
  Jarosław Woroń

PDF


 • Hepatotoksyczność nimesulidu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF


 • Niewłaściwe stosowanie pantoprazolu u pacjentki z chorobą refluksową przełyku – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 81,92 punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny