Geriatria

Current issue
 • Risk of depression among geriatric patients
  Magdalena Pacek, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Halina Lenartowicz

PDF


 • Physical activity as prevention and complementary therapy in dementia and Parkinson’s disease in the elderly – a literature review
  Piotr Załęcki, Monika Rudewicz, Bartosz Mazur, Aleksandra Wiśniewska, Jakub Husejko, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Cognitive function exercises for patients with dementia – a review of the literature
  Adam Bednorz

PDF


 • The role of clinical decision support systems in optimizing geriatric pharmacotherapy
  Arkadiusz Styszyński

PDF


 • Education in geriatric medicine in Poland – an essential element in improving the quality of care for older patients – European perspective
  Robert Kupis, Anna Rudzińska, Jerzy Gąsowski, Zyta Beata Wojszel, Karolina Piotrowicz

PDF


 • Over-the-counter drugs in the geriatric population – risks, interactions and legal aspects
  Jarosław Woroń, Jarosław Gupało, Radosław Tymiński

PDF


 • The character of heart failure treatment in elderly patients according to new ESC 2023 guidelines
  Kinga Pluta, Marcin Grabowski

PDF


 • How to effectively treat a patient with multimorbidity
  Wojciech Homenda, Mikołaj Młyński, Dariusz Kozłowski

PDF


 • Hyponatremia after the use of hydrochlorothiazide – case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów
Index Copernicus 2019 – 100,00 punktów
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)
Artykuły są zapisane w bazie DOI

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny