Geriatria

Najnowsze wydanie
 • Jakość życia pacjentów geriatrycznych
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Dorota Kulina,Kamil Kuszplak, Jakub Sapielak, Zuzanna Kasiborska

PDF


 • Infekcje wirusowe u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – COVID-19
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Przegląd kryteriów AGS Beers’a 2019
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • Najnowsze wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc na rok 2019/2020 – GOLD 2019/2020
  Część I. Epidemiologia, etiologia, rozpoznanie

  Sylwia Kałucka

PDF


 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia jako jedno z możliwych powikłań kardiologicznych leczenia stomatologicznego
  Roman Załuska, Marcin Grabowski

PDF


 • Zastosowanie testu Mini-ACE jako alternatywy wobec MMSE i MoCA w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych
  Beata Kaczmarek

PDF


 • Mikrobiota przewodu pokarmowego osób starszych – wpływ na zdrowie i samopoczucie
  Marzena Jabczyk

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka

O czasopismie

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA GERIATRIA

Właścicielem witryny i czasopisma Geriatria jest Wydawnictwo Akademia Medycyny, z siedzibą redakcji w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16; kod pocztowy 00-810, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 449816, NIP 922-229-09-48.

Publikacje zamieszczone w czasopismie oraz na stronie www.akademiamedycyny.pl/geriatria przeznaczone są tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku.

Czasopismo indeksowane:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów
Index Copernicus 2015 – 54,42 (5,81) punkta
Polska Bibliografia Lekarska (GBL)

Akademia Medycyny nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz odwiedzania naszej strony www.

Zespół Redakcyjny
Wydawnictwa Akademii Medycyny