2018/3

Najnowsze wydanie
 • Comparison of direct laryngoscopy with videolaryngoscopy for endotracheal intubation performed by last year medical students – a pilot data
  Lukasz Szarpak, Kurt Ruetzler, Halla Kaminska, Marek Dabrowski, Tomasz Klosiewicz, Karol Bielski, Wojciech Wieczorek, Jerzy Robert Ladny

PDF


 • Noworodki po przebytym krwawieniu dokomorowym – ich charakterystyka kliniczna i rozwój po wypisie z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Piotr Fuchs, Iwona Czech, Miłosz Lorek, Janusz Fuchs, Łukasz Krzych

PDF


 • Postępowanie przedszpitalne z dzieckiem oparzonym – analiza zakresu postępowania przedszpitalnego u dzieci oparzonych w powiecie częstochowskim w latach 2013-2015
  Jadwiga Korzeniowska

PDF


 • Analiza wyposażenia Zespołów Ratownictwa Medycznego i zestawów ratowniczych PSP R1 w wyroby medyczne stosowane do leczenia oparzeń w fazie przedszpitalnej w świetle uprawnień ratowników medycznych i pielęgniarek oraz aktualnej wiedzy medycznej
  Leszek Marzec, Grażyna Skotnicka-Klonowicz

PDF


 • Analiza porównawcza zachowań agresywnych na SOR i oddziale chirurgii – doniesienie wstępne
  Jakub Lickiewicz, Agnieszka Marzęcka, Marta Makara-Studzińska

PDF


 • Opioid – induced hyperalgesia after pancreas and kidney transplantation procedure – a case report
  Kinga Olczyk-Miiller, Marcin Kołacz, Beata Byszewska, Dariusz Kosson, Beata Łągiewska, Janusz Trzebicki

PDF


 • Emergency medical conditions in diabetes – prehospital procedure
  Robert Kijanka, Piotr Białoń, Tomasz Ilczak, Jan Bujok, Michał Ćwiertnia, Klaudiusz Nadolny, Daniel Ślęzak, Jerzy Robert Ładny, Rafał Bobiński

PDF


 • Kaniulacje centralne z dostępu obwodowego – PICC
  Waldemar Machała, Nek Noori

PDF


 • Oś mózg-serce
  Wojciech Dąbrowski, Małgorzata Barud, Dorota Siwicka, Magdalena Bielacz

PDF


 • Znieczulenie kobiety ciężarnej do zabiegów niepołożniczych
  Michał Gaca, Justyna Jasińska

PDF


 • Znieczulenie ogólne (ZO) dziecka z ostrym zakażeniem dróg oddechowych (ZDO) do zabiegów w trybie nieplanowym
  Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Jowita Rosada-Kurasińska, Marta Rumiejowska, Małgorzata Grześkowiak

PDF


 • „Analgezja wyprzedzająca” jako sposób na poprawę efektywności terapii bólu pooperacyjnego
  Jakub Zieliński, Monika Morawska-Kochman, Marzena Zielińska

PDF


 • Ogólnoustrojowa toksyczność leków miejscowo znieczulających (LAST) – aktualny stan wiedzy
  Wojciech Gola, Michał Domagała, Adam Cugowski, Marek Zając, Mirosław Czuczwar

PDF


 • Praktyczne aspekty leczenia przeciwdrobnoustrojowego w trakcie ciągłych technik nerkozastępczych w oddziale intensywnej terapii
  Dariusz Onichimowski, Ewa Gawlikowska, Joanna Wolska, Zuzanna Stępień, Marcin Mieszkowski, Ewa Mayzner-Zawadzka

PDF


 • Profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny antybiotyków a skuteczność leczenia zakażeń w OIT
  Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Zakażenia szpitalne w aspekcie prawnym
  Milena Osińska, Edyta Rysiak, Renata Zaręba, Piotr Worona, Adam Kazberuk, Izabela Prokop, Katarzyna Celińska-Janowicz, Ilona Zaręba

PDF