Geriatria 2022/2

 • Zaburzenia depresyjne wieku podeszłego – 6-miesięczne badania prospektywne
  Leszek Bidzan, Shan Ali, Tomasz Piasecki, Monika Bidzan-Wiącek, Jakub Grabowski

PDF


 • Podeszły wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym z chorym na COVID-19
  Agnieszka Bednarska, Dominik Bursa, Natalia Bluszcz, Iwona Sosińska-Bryła, Marcin Paciorek, Małgorzata Hackiewicz, Michał Makowiecki, Andrzej Horban

PDF


 • Ocena wybranych elementów sprawności funkcjonalnej seniorów
  Anita Misztal, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński

PDF


 • Ocena zasobów poznawczych chorych ze stenozą aortalną kwalifikowanych do leczenie metodą TAVI – przydatność kliniczna
  Piotr Godek

PDF


 • Terminalna jasność umysłu. Jak interpretować nagłą, niespodziewaną poprawę funkcji poznawczych u umierających pacjentów?
  Mikołaj Seostianin, Przemysław Skulik

PDF


 • Znaczenie fizjoterapii u pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym
  Katarzyna Jerka

PDF


 • Zespół sercowo-naczyniowy post-COVID-19 i choroba sercowo-naczyniowa post-COVID-19. Obraz kliniczny, diagnostyka, postępowanie
  Michał Gawlik, Marcin Grabowski

PDF


 • Reinfekcja wirusem SARS-CoV-2 u pacjenta dializowanego – pierwszy przypadek w północnej Polsce
  Ewelina Puchalska-Reglińska, Alicja Dębska-Ślizień, Tomasz Smiatacz, Sławomir Lizakowski, Aleksandra Parczewska

PDF

Farmacja okładka_1_2016