• A comparative study analysing the two methods
   of assessing cardiopulmonary resuscitation –
   multiple choices versus free response question
   test formats

 PDF 

 


  • Anaesthesia – “A Modern Concept”

 PDF 

 


  • Anaesthesia and surgery in 15th century
   in Anatolia: Art and Illustrations of Serefeddin
   Sabuncuoglu

 PDF 

 


  • Bezpieczeństwo znieczulenia
   Anaesthesia safety

 PDF 

 


  • Blokady współczulnego układu nerwowego
   Splot podbrzuszny górny; splot podbrzuszny
   dolny
   Block of the sympathetic nervous system
   Plexus hypogastricus superior; plexus
   hypogastricus inferior

 PDF 

 


  • Chemioterapia w leczeniu choroby
   nowotworowej i jej neurotoksyczność
   Chemiotherapy in the neoplasmatic diseases
   treatment and its neurotoxicity

 PDF 

 


  • Wskazania i bezpieczeństwo stosowania
   inhibitorów pompy protonowej
   Indications and safety of proton pump inhibitors

 PDF 

 


  • Nadkrtaniowe urządzenia do udrożnienia
   górnych dróg oddechowych z możliwością
   przeprowadzenia intubacji dotchawiczej –
   porównanie Cobra PLA i ILMA
   Supragrottic airway devices with the possibility
   of the endotracheal intubation – a comparison
   study of Cobra PLA and ILMA

 PDF 

 


  • FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZNEGO ZNIECZULENIA

 PDF 

 


  • KATEDRA I KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
   AKADEMII MEDYCZNEJ we Wrocławiu

 PDF 

 


  • Kolejny Przyjaciel Polskich Anestezjologów
   przechodzi na jesienny wypoczynek

 PDF 

 


  • Podstawowe wskaźniki PK/PD stosowane
   w antybiotykoterapii
   Basic PK/PD parameters used in antimicrobial
   therapy

 PDF 

 


  • Pytania testowe do specjalizacji

 PDF 

 


  • Renal replacement therapy in crush
   syndrome

 PDF 

 


  • To reverse or not to reverse?
   The risk of residual neuromuscular blockade
   Odwracać czy nie odwracać?
   Niebezpieczeństwo przetrwałej blokady
   nerwowo-mięśniowej

 PDF 

 


  • EUROPEAN UNION MEDICAL SPECIALISTS (UEMS/EUMS)

 PDF 

 


  • Sleep deprivation due to long working hours:
   Impact on patient and provider safety

 PDF 

 


  • CNOTA CIERPLIWOŚCI

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • UEMS Informacje / UEMS Information

 PDF 

 


  • Zespół serotoninowy w przebiegu leczenia
   trazodonem – opis przypadku
   Serotonin syndrome associated with the use
   of trazodone – case report

 PDF 

 


  • Desflurane versus sevoflurane anaesthesia
   increases morphine consumption in PCA after
   abdominal hysterectomy: a comparison of three
   prospective, double-blind, randomized studies
   Znieczulenie desfluranem w porównaniu
   z sewofluranem może zwiększać
   zapotrzebowanie na morfinę w PCA po brzusznej
   histerektomii: porównanie trzech badań RCT

 PDF