• Anaesthetic implications of lepromatous leprosy
   in Europe: case report
   Rare European experience

 PDF 

 


  • Cesarean hysterectomy in the parturient with
   abnormal placentation: evidence based strategy

 PDF 

 


  • Funkcja i rola śródbłonka w nadciśnieniu
   indukowanym ciążą
   The function and role of endothelium
   in pregnancy-induced hypertension

 PDF 

 


  • Leczenie elektrowstrząsowe pacjenta po
   przebytym złośliwym zespole neuroleptycznym
   Electroconvulsive therapy in a patient with
   a known history of neuroleptic malignant
   syndrome

 PDF 

 


  • Lista bezpieczeństwa chirurgicznego – zalecenia
   Światowej Organizacji Zdrowia
   Surgical safety checklist – the World Health
   Organization recommendations

 PDF 

 


  • Neostigmine as a reversal agent:
   Effects and side-effects
   Neostigmina jako środek odwracający blokadę:
   Działanie i efekty uboczne

 PDF 

 


  • Neostigmine as a reversal agent:
   Effects and side-effects

 PDF 

 


  • Zapobieganie i leczenie pooperacyjnych
   nudności i wymiotów (PONV)
   Prevention and treatment of Post-Operative
   Nausea and Vomiting (PONV)

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Trombocytopenia indukowana heparyną –
   zasady rozpoznawania i leczenia
   Heparin induced thrombocytopenia – principles
   of diagnosis and treatment

 PDF 

 


  • Pogarda

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • Wybrane prawa pacjenta nieprzytomnego
   Selected rights of unconscious patient

 PDF 

 


  • Vomiting after adenotonsillectomy in children –
   an assessment of incidence without routine
   preoperative prophylaxis
   Wymioty po adenotonsilektomiach u dzieci –
   ocena częstości przy braku rutynowej
   profilaktyki przedoperacyjnej

 PDF 

 


  • Wypadki autokarowe na drogach i autostradach
   Coach accidents on roads and motorways

 PDF