• Anatomy and physiology of neuromuscular
   transmission – part II
   Anatomia i fizjologia przewodnictwa nerwowo-
   mięśniowego – część II

 PDF 

 


  • Blokady regionalne
   – klatka piersiowa, plecy, brzuch
   Regional blocks
   – thorax, back, abdomen

 PDF 

 


  • Clinical experience with the SensaScope ® ,
   a hybrid video intubation stylet for the difficult
   intubation

 PDF 

 


  • The European Guidelines of 2005 have not
   simplified the teaching and learning skills
   of adult CPR to medical students

 PDF 

 


  • Evaluation of methoxyflurane (Penthrox ® )
   efficacity for acute traumatic pain relief:
   a pilot study

 PDF 

 


  • Haemodynamic effects of propofol
   and desflurane during remifentanil-based
   anaesthesia with controlled hypotension
   for paediatric otorhinolaryngeal surgery

 PDF 

 


  • The Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology

 PDF 

 


  • The Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology

 PDF 

 


  • Osamotnienie w miejscu zamieszkania jako
   czynnik ryzyka hipotermii miejskiej
   Solitude in a place of residence as a risk factor
   of urban hypothermia

 PDF 

 


  • Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
   Szanowni Państwo

 PDF 

 


  • Przegląd zachodnich metod klasyfikacji
   pacjentów dla potrzeb planowania obsad
   pielęgniarskich w szpitalnych oddziałach
   ratunkowych
   Revision of western the methods of patients
   classification for the purposes of planning
   nursing staff in accident and emergency hospital
   wards

 PDF 

 


  • Przykłady pytań testowych do ćwiczeń przed egzaminem
   specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii

 PDF 

 


  • Ratownictwo medyczne na współczesnym
   polu walki
   Military emergency system in modern battlefield

 PDF 

 


  • Rocuronium induced neuromuscular blockade
   reversion with sugammadex in a patient
   with Charcot-Marie-Tooth disease

 PDF 

 


  • Człowiek chory czy choroba człowieka?

 PDF 

 


  • Odpowiedzi do testów

 PDF 

 


  • Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii
   i medycynie ratunkowej: mit czy rzeczywistość?
   Część 2. Możliwości wykorzystania
   przezklatkowego badania ultrasonograficznego
   płuc w diagnostyce odmy opłucnowej, obrzęku
   płuc, zatorowości płucnej i chorób zapalnych
   płuc w medycynie ratunkowej
   Ultrasound: the stethoscope in anaesthesiology
   and critical care medicine – myth or reality?
   Part 2. Clinical usefulness of chest ultrasound in
   diagnosis of pneumothorax, pulmonary edema, pulmonary
   thromboembolism and infectious diseases in critical care
   medicine

 PDF 

 


  • Znieczulenie ogólne z małym przepływem –
   low-flow anaesthesia (LFA) – opis metody
   General anaesthesia – low-flow anaesthesia
   method (LFA) – method description

 PDF