• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • Współczesne dylematy intensywnej terapii Eutanazja – Anioł Śmierci czy Zbawienia?
   Contemporary dilemma of intensive therapy – euthanasia salvation or death angel?

 PDF 

 


  • Ocena efektywności leków używanych w analgezji podpajęczynówkowej u pacjentów poddanych planowym zabiegom operacyjnym
   Effectiveness of medicines used in spinal anaesthesia in patients who underwent elective surgical procedures

 PDF 

 


  • Występowanie resztkowego zwiotczenia u pacjentów z otyłością znacznego stopnia i jego wpływ na przebieg okresu pooperacyjnego – ocena obecnie stosowanej praktyki
   The Post-Operative Residual Curarisation among morbidly obese patients and its influence on postoperative period – evaluation of present practice

 PDF 

 


  • Ocena poziomu wiedzy studentów aglomeracji trójmiejskiej z zakresu udzielania pierwszej pomocy
   Assessment of the level of knowledge about delivering first aid in emergency situations among students of Tri-city Metropolitan Area Colleges

 PDF 

 


  • Dożylne emulsje tłuszczowe w stanach zagrożenia życia
   Intravenous lipid emulsions in life-threatening conditions

 PDF 

 


  • Bezpieczeństwo chorego w stanie krytycznym podczas wewnątrzszpitalnego transportu
   Safety of critically ill patient during intrahospital transport

 PDF 

 


  • Postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne w stanach nagłych chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego. Część III: Zaburzenia czynności tarczycy
   Prehospital and earlyhospital treatment in acute endocrine glands diseases. Part III: Thyroid gland disturbances

 PDF 

 


  • BRAK

 PDF 

 


  • Kwantowa teoria znieczulenia
   Quantum theory of anaesthesia

 PDF 

 


  • Skojarzona farmakoterapia bólu, czyli o zasadach racjonalnej politerapii bólu
   Combination pharmacotherapy of pain that is associated with the principles of rational pain polytherapy 

 PDF 


  • Obrażenia u kobiet ciężarnych – postępowanie w wypadkach masowych i katastrofach
   Injuries in pregnancy-management in case of mass casualty

 PDF 


  • Medyczne aspekty ratownictwa wysokościowego w Polsce – stan obecny, kierunki rozwoju
   Medical aspects in special rescue from heights in Poland – current status, development directions

 PDF