• Słowo Wstępne

 PDF 

 


 

  • Analgosedacja i leczenie bólu u dorosłego pacjenta po urazie w warunkach oddziału intensywnej terapii
   Analgosedation and treatment of pain in adult trauma intensive care unit patients

 PDF 

 


 

  • Intermittent thoracic epidural administration  of bupivacaine-morphine versus intravenous infusion of morphine after thoracic surgery  in children and adolescents

 PDF 

 


  • Stany kliniczne imitujące zawał serca z uniesieniem odcinka ST
   Clinical condition imitating a ST-Elevation Myocardial Infarction

 PDF 

 


  • Zakażenia układu oddechowego pałeczkami Gram-ujemnymi w Oddziale Intensywnej Terapii
   Gram-negative infections of the respiratory system in the Intensive Care Unit

 PDF 

 


  • Ocena kwalifikacji zawodowych anestezjologa oraz znieczulenia w opinii pacjentów oddziałów zabiegowych
   The evaluation of professional qualifications  of anaesthesiologists and anaesthesia among patients from surgical wards

 PDF 

 


  • Modyfikacja techniki ewakuacji w pętli ratowniczej
   Modification of rescue sling evacuation technique 

 PDF 

 


  • Śródoperacyjne zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją u 87-letniego pacjenta – opis przypadku
   Cardiac arrest in the operating theatre and successful resuscitation of an 87-year-old patient – a case report

 PDF 

 


  • Neuroinfekcja o etiologii Listeria monocytogenes powikłana ostrym wodogłowiem
   A case of Listeria monocytogenes neuroinfection complicated by acute hydrocephalus

 PDF 

 


  • Zastosowanie preparatu oksykodonu z naloksonem (Targin®) u chorych z chorobą nowotworową – opis dwóch przypadków
   Using the preparation of oxycodone with naloxone (Targin®) in patiens with cancer  – two cases

 PDF 

 


  • Epidural steroid injections: our experience  and a review of the new controversies

 PDF 

 


  • Ostra methemoglobinemia – przyczyny, objawy i leczenie
   Acute methemoglobinemia – causes, possible manifestations and treatment

 PDF 

 


  • Analgosedacja i leczenie bólu u dorosłego pacjenta po urazie w warunkach oddziału intensywnej terapii
   Analgosedation and treatment of pain in adult trauma intensive care unit patients

 PDF 

 


  • Zaburzenia termoregulacji w trakcie zabiegów laparoskopowych
   Thermoregulation disorders during laparoscopic operations

 PDF