2017/3
 • Ból ostry pooperacyjny – jak postępować z chorym na nowotwór
  Edyta Kotlińska-Hasiec, Edyta Wilczyńska, Rafał Rutyna

 PDF 


 • Okołooperacyjne monitorowanie funkcji ośrodkowego układu nerwowego
  Michał Kowalczyk

 PDF 


 • Procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym po urazie
  Jacek M. Kwiecień

 PDF 


 • Should basic emergency medical teams be dispatched more often than specialized emergency medical teams to patients with impaired ventilation and suspected bronchial asthma?
  Klaudiusz Nadolny, Maciej Sterliński, Arkadiusz Niczyporuk, Wojciech Wieczorek, Robert Gałązkowski, Daniel Ślęzak, Łukasz Szarpak, Jerzy Robert Ładny

 PDF 


 • Działania zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów z rozpoznanym ostrym zespołem wieńcowym
  Dawid Obłój, Jakub Zalewski, Izabela Wróblewska

 PDF 


 • Wentylacja oszczędzająca płuca – poszukiwać idealnego parametru, czy stosować techniki pozaustrojowe?
  Konstanty Szułdrzyński

 PDF 


 • Niedodma płuc w praktyce anestezjologicznej Część II. Zapobieganie i leczenie
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Role of nursing care of patient with Gaucher disease, with implanted venous access port – a case study
  Paweł Więch, Karolina Suchy, Dariusz Bazaliński, Monika Binkowska-Bury

 PDF 


 • Znamiona śmierci a odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych przez zespół „P”
  Dariusz Zawadzki, Piotr Arkuszewski, Agnieszka Kołacińska, Stanisław Ostrowski

 PDF 


 • Ocena wiarygodności testów identyfikujących trudności podczas intubowania tchawicy
  Paweł Andruszkiewicz, Mateusz Zawadka, Aleksandra Serwin, Paweł Powęska, Ilona Kowalik

 PDF 


 • Wpływ płynoterapii na krzepnięcie i fibrynolizę
  Piotr F. Czempik

 PDF 


 • Haemodynamic and respiratory response to the paravertebral injection of 0.5% ropivacaine and 0.5% bupivacaine
  Grzegorz Hura, Hanna Misiołek, Adam Krakus, Jacek Karpe, Marek Grochla, Piotr Knapik

 PDF 


 • Jak wentylować pacjentów ze strukturalnymi uszkodzeniami płuc – przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i chorobami śródmiąższowymi?
  Miłosz Jankowski

 PDF 


 • Stosowanie leków przeciwbólowych w Zespołach Podstawowych Ratownictwa Medycznego – doniesienie wstępne
  Jerzy Kiszka, Dorota Ozga, Stanisław Szela, Jerzy Wordliczek

 PDF 


 • Stabilność hemodynamiczna podczas intubacji dotchawiczej bez zastosowania środków zwiotczających mięśnie szkieletowe
  Urszula Kościuczuk, Andrzej Siemiątkowski, Paulina Świrydo, Agnieszka Mijalska, Dominik Andrzej Panasiuk, Anna Bohdanowicz, Ewa Rozenbajgier

 PDF 


 • ECMO jako metoda ogrzewania pozaustrojowego w ciężkiej hipotermii – opis przypadku
  Weronika Sikora, Anna Jędruszczak, Monika Klimek, Marlena Kot, Joanna Knap, Krzysztof Olszewski

 PDF 

AiR Okladka 4_2016