• Difference in lung distribution of ventilation between positive end-expiratory pressure 5 cmH2O and 10 cmH2O in postoperative patients using electrical impedance tomography assessment
  Dita Aditianingsih, Amir S. Madjid, Vera Rahmawati

 PDF 


 • Porównanie dwóch typów wkłuć doszpikowych podczas symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta pediatrycznego
  Michał Ładny, Halla Kamińska, Karol Bielski, Marek Dąbrowski, Adrian Maciejewski, Łukasz Szarpak, Wojciech Wieczorek, Robert Gałązkowski, Oksana Makar, Nataliya Izhytska, Jerzy Robert Ładny

 PDF 


 • Zastosowanie urządzenia CPREzy przez ratowników wodnych: Badanie randomizowane krzyżowe
  Andrzej Bielski, Łukasz Iskrzycki, Władysław Gaweł, Wojciech Wieczorek, Halla Kamińska, Jacek Smereka, Jerzy Robert Ładny, Łukasz Szarpak

 PDF 


 • Analiza wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego do zatrucia tlenkiem węgla w latach 2014-2016 na podstawie danych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
  Michał Kucap, Klaudiusz Nadolny, Artur Borowicz, Łukasz Szarpak, Daniel Ślęzak, Robert Gałązkowski

 PDF 


 • Nagłe zatrzymanie krążenia przed przyjęciem do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia
  Marek Grochla, Małgorzata Knapik, Wojciech Rychlik, Danuta Gierek, Agnieszka Misiewska-Kaczur, Małgorzata Jasińska, Magdalena Piontek, Piotr Knapik

 PDF 


 • Skuteczność leczenia przeciwbólowego u pacjentek po cięciu cesarskim
  Nela Kameduła, Grażyna Bączek, Ewa Dmoch-Gajzlerska

 PDF 


 • Doświadczenie uporczywej terapii w pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach intensywnej terapii – doniesienie wstępne
  Dariusz Bazaliński, Izabela Marciniec, Izabela Sałacińska, Joanna Przybek-Mita, Paweł Więch

 PDF 


 • Charakterystyka przestrzenna publicznego dostępu do Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) w m. st. Warszawa
  Marcin Glinka, Paulina Glinka, Tomasz Piątek, Piotr Małkowski, Jacek Rózga

 PDF 


 • Optymalizacja opieki anestezjologicznej do zabiegu kraniotomii z resekcją guza mózgu w pełnej przytomności u ciężarnej chorej. Opis przypadku z przeglądem piśmiennictwa
  Jarosław Pawlik, Tomasz Drygalski, Kamil Szczupak, Ryszard Czepko, Ryszard Gajdosz

 PDF 


 • Bradykardia w następstwie zażycia nieznanej substancji psychoaktywnej – analiza przypadku
  Arkadiusz Maciej Zatoń, Damian Michalak, Agnieszka Goździk

 PDF 


 • Jak prawidłowo podawać leki przez zgłębniki enteralne u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii?
  Waldemar Machała

 PDF 


 • Jaka bupiwakaina w znieczuleniu podpajęczynówkowym…?
  Damian Wantuch, Seweryn Stopa, Dominika Piękoś, Dorota Ozga, Marek Wojtaszek

 PDF