• Porównanie skuteczności intubacji dotchawiczej wykonywanej za pomocą intubacyjnej maski krtaniowej (LMA Fastrach) oraz laryngoskopu Macintosh u manekina z symulowanym urazem odcinka szyjnego kręgosłupa
  Przemysław Kluj, Tomasz Gaszyński

PDF

 


 • Dystres moralny, prężność i wypalenie zawodowe personelu pielęgniarskiego oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
  Natalia Borkowska, Bartosz Borkowski, Tomasz Gaszyński

PDF

 


 • Sedacja i analgezja proceduralna do operacji w obrębie ściany klatki piersiowej u pacjentki z guzem śródpiersia. Blokada nerwów piersiowych typu II – opis przypadku
  Maciej Kaszyński, Magdalena Mierzewska-Schmidt

PDF

 


 • Obustronne blokady splotów ramiennych do obustronnych zespoleń operacyjnych urazowych złamań kości ramiennych u pacjentki z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – opis przypadku
  Jacek Wadełek

PDF

 


 • What anaesthesiologist should know about the leucocytes and their effect on microcirculation
  Krzysztof Kusza, Jacek B. Cywinski, Maria Siemionow

PDF

 


 • Blokady międzypowięziowe jamy brzusznej pod kontrolą ultrasonografii
  Piotr Nowakowski

PDF

 


 • Trudne drogi oddechowe i maska krtaniowa: w poszukiwaniu brakującego ogniwa
  Bartosz Horosz, Katarzyna Białowolska

PDF

 


 • Płynoterapia w urazach wielonarządowych
  Wojciech Dąbrowski, Dorota Siwicka-Gieroba, Daniel Pietrzak, Katarzyna Małodobry

PDF

 


 • Uśmierzanie bólu pourazowego
  Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska, Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Małgorzata Malec-Milewska

PDF

 


 • Niezamierzone wychłodzenie śródoperacyjne zmniejsza odporność i zaburza krzepnięcie – przegląd aktualnego piśmiennictwa
  Katarzyna Białowolska, Bartosz Horosz, Małgorzata Malec-Milewska

PDF

 


 • Możliwości zastosowania metoksyfl uranu w izbie przyjęć szpitala urazowego – doświadczenia własne
  Rafał Szczygieł, Bogdan Koczy, Jacek Majewski, Tomasz Stołtny, Anna Stachura, Szymon Białka, Hanna Misiołek

PDF

 


 • Rola psychologa i postępowanie w zespole stresu pourazowego u rodziców noworodków leczonych na oddziale intensywnej terapii
  Katarzyna Białek

PDF

AiR Okladka 4_2016