Anestezjologia i Ratownictwo 2021/4

[/cws-widget][/col][/cws-row]
 • Cięcie cesarskie wykonane u pacjentki dziesięć lat po przeszczepie serca – wymagający przypadek położniczy dla anestezjologa: opis przypadku
  Włodzimierz Płotek, Artur Bekała, Krzysztof Pietrzkiewicz, Anna Rękas-Dudziak, Wiesław Markwitz

PDF

 • Zaburzenia oddychania po zastosowaniu buprenorfi ny. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


 • Opryszczkowe zapalenie mózgu – opis przypadku i przegląd literatury
  Julia Siek, Michał Borys

PDF


 • Delafl oksacyna – nowy fl uorochinolon przydatny w leczeniu zakażeń w Oddziale Intensywnej Terapii
  Beata Kowalska-Krochmal, Jarosław Woroń

PDF


 • Bezpieczeństwo farmakoterapii w Oddziale Intensywnej Terapii, jak to realizować w praktyce
  Jarosław Woroń, Halina Kutaj-Wąsikowska, Tomasz Drygalski, Jerzy Wordliczek, Anna Inglot, Krystyna Matusik

PDF


 • Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego – poszukiwanie idealnej dawki leku miejscowo znieczulającego
  Katarzyna Białowolska

PDF


 • Ewolucja zawodu ratownik medyczny w aktach prawnych w Polsce. Część 1
  Sybilla Brzozowska-Mańkowska, Adam Waligóra, Barbara Lisowska, Marcin Mańkowski

PDF


 • Ewolucja zawodu ratownik medyczny w aktach prawnych w Polsce. Część 2
  Sybilla Brzozowska-Mańkowska, Adam Waligóra, Barbara Lisowska, Marcin Mańkowski

PDF


AiR Okladka 4_2016