Anestezjologia i Ratownictwo 2022/4

[/cws-row]
 • Intubacja dotchawicza w praktyce Ratownika Medycznego – najnowsze spojrzenie oraz czynniki wpływające na wybór intubacji jako metody udrażniania dróg oddechowych w opiece przedszpitalnej
  Piotr Wojtczak, Przemysław Kluj, Michał Fedorczak, Anna Fedorczak, Maria Bartczak, Tomasz Gaszyński, Paweł Ratajczyk

PDF

 • Wybrane kliniczne i laboratoryjne predyktory śmiertelności z powodu COVID-19 na podstawie analizy danych populacji pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
  Joanna Jaskółowska, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Tomasz Gaszyński, Paweł Ratajczyk, Agnieszka Jóźwik

PDF


 • Infl uence of various techniques of preemptive analgesia on perioperative outcomes in patients undergoing vitrectomy – review
  Aleksandra Pluta, Michał Jan Stasiowski, Lech Krawczyk

PDF


 • Etomidat w praktyce klinicznej – zalety, wady, nowości
  Paweł Radkowski, Marcin Nosek, Filip Ogończyk-Mąkowski, Katarzyna Podhorodecka

PDF


 • Farmakoterapia w okresie ciąży w Oddziale Intensywnej Terapii, o czym należy pamiętać
  Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Zespół LAST w anestezjologii położniczej. Aktualny stan wiedzy
  Paweł Radkowski, Oliwia Michalkiewicz, Magdalena Wojtczak, Dorota Bartoś-Zdrojewska

PDF


 • Przegląd przepisów prawa i wytycznych na świecie w sprawie procedury Chodzącego Banku Krwi
  Joanna Wilczyńska

PDF


AiR Okladka 4_2016