Anestezjologia i Ratownictwo 2023/1

[/cws-widget][/col][/cws-row]
 • Zaopatrywanie krwotoków wg wytycznych TCCC przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, część I. Deklarowany poziom swobody w użyciu stazy taktycznej i opatrunku hemostatycznego – doniesienie wstępne
  Joanna Wilczyńska

PDF

 • Zaopatrywanie krwotoków wg wytycznych TCCC przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, część II. Poziom znajomości i nastawienie do procedury Chodzącego Banku Krwi – doniesienie wstępne
  Joanna Wilczyńska

PDF


 • Aceclofenac-induced gastrointestinal adverse reactions – a case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF


 • Interakcje lekowe i monitorowanie stężenia leków stosowanych w oddziale intensywnej terapii – przegląd piśmiennictwa
  Marek Grochla, Marta Szewczyk, Magdalena Kurczab, Ewa Sztohryn, Anna Szczepańska-Gumulak, Małgorzata Knapik, Małgorzata Łowicka-Smolarek, Piotr Knapik

PDF


 • Blokada nerwowo-mięśniowa u dzieci
  Paweł Radkowski, Bartosz Kędziora, Justyna Dawidowska-Fridrych, Oliwia Mandziuk-Radkowska, Iwona Podlińska

PDF


 • Farmakoterapia nieprawidłowo dobrana, co to oznacza w praktyce, także w Oddziale Intensywnej Terapii
  Jarosław Woroń, Radosław Tymiński, Tomasz Drygalski, Joanna Zorska, Jerzy Wordliczek

PDF


 • Historia anestezji – praca poglądowa
  Julia Siek, Joanna Chajec, Michał Borys

PDF


 • Historia znieczulenia zewnątrzoponowego – położnictwo
  Paweł Radkowski, Katarzyna Podhorodecka, Patrycja Mirkowicz

PDF


AiR Okladka 4_2016