Farmacja Współczesna 2021/4

 • Kultury pędowe Pinguicula vulgaris L. w tworzeniu kolekcji in vitro chronionego gatunku
  Dorota Tondowska, Michał P. Maliński, Barbara Thiem

PDF


 • Ocena parametrów antropometrycznych u pacjent w po roku od udziału w turnusie odchudzającym w warunkach kontrolowanych
  Alicja Ewa Ratajczak, Agnieszka Zawada, Anna Maria Rychter, Agnieszka Dobrowolska, Iwona Krela-Kaźmierczak

PDF


 • CBG – kannabigerol – istotny składnik konopi (Cannabis sativa L.) o właściwościach prozdrowotnych
  Joanna Bartkowiak-Wieczorek, Krzysztof Nawrot, Michał Zieliński

PDF


 • Interakcje farmakokinetyczne antybiotyk w beta-laktamowych
  Edyta Szałek

PDF


 • Leczenie inwazyjne choroby wieńcowej – co farmaceuta powinien wiedzieć
  Sylwester Rogula, Marcin Grabowski

PDF


 • Znaczenie peptyd w BNP i NT-proBNP w świetle aktualnych wytycznych postępowania diagnostycznego i farmakologicznego w niewydolności serca
  Agnieszka Skotnicka, Aneta Klotzka, Anna Jabłecka

PDF


 • U(nie)zależniające działanie konopi Cannabis sativa L.
  Joanna Bartkowiak-Wieczorek, Krzysztof Nawrot, Michał Zieliński

PDF


 • Biegunka poantybiotykowa po amoksycylinie u dziecka. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska

PDF

 • Walidacja metody HPLC UV-Vis oznaczenia stężenia olaparybu w osoczu ludzkim
  Marta Grzebalska, Hanna Urjasz

PDF

Farmacja okładka_1_2016